Едиција ЗАКОНИ И ПРОПИСИ Едицију чине специјализована издања позитивноправних прописа у облику изворних закона и збирки прописа. Писци предговора и приређивачи збирки прописа су стручњаци који су учествовали у припреми текстова ових нормативних аката. Изворни закони садрже предговоре, а збирке прописа садрже уводни текст с потребним објашњењима и друге прилоге прилагођене одређеној циљној групи потенцијалних корисника. Прописи су груписани по сродности: тематској, проблемској и професионалној, како би корисници, у једној књизи, имали прописе потребне њиховој струци, делатности и интересовању.
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
Народна скупштина Републике Србије усвојила је 28. маја 2010. године посебан закон којим се спречава злостављање на раду, као један од облика кршења уставом гарантованог права на рад. Законом о спречавању злостављања на раду одређена су права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у вези са злостављањем, уређен је поступак за заштиту од злостављања и судска заштита, као и казнене одредбе којима су прописана понашања која се сматрају прекршајем, ко може бити учинилац прекршаја и висина новчане казне којом учинилац може бити кажњен.'
прво издање
2010
13 х 20 цм
48 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0611-7
Пуна цена:
231,00 ДИН

Цена на сајту:
196,35 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
 '
прво издање, 2010.
13 х 20 цм, 168 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0712-1
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
374,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О РАДУ
Закон о раду је донет да би се у области рада имплементирали преостали стандарди Европске уније и да би се обезбедила потпунија примена конвенција за препоруку Међународне организације рада. У том контексту унапређује се социјални дијалог, синдикално и корпоративно деловање, колективно преговарање, закључивање и примена колективног уговора, положај запослених и послодаваца у остваривању и заштити њихових индивидуалних и колективних права и интереса.  '
чeтврто издање
2011
13 х 20 цм
192 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-1087-7
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
420,75 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.