Колекција ОСНОВА Колекција Основа обухвата теоријe књижевности, енциклопедијске речнике и лексиконе теоријских појмова превeдене с енглеског, немачког, француског, руског и других светских језика. У колекцији ће бити представљени најуглединији посленици српске науке о књижевности.
МАЈСТОРИЦЕ МИШЉЕЊА
МАЈСТОРИЦЕ МИШЉЕЊА
Доследно изведена аргументација Магдалене Кох потакнута је уверењем да есеј, услед своје многозначне, ефемерне природе, представља изванредан медиј за преношење садржаја који подривају обавезујуће мисаоне матрице. Овај жанр је стога својеврстан вариограф промена у култури. Управо се, наиме, у есеју, као кроз какво сочиво, одражавају акутелне промене, преокрети, кризе, једва видљиве пукотине и процепи у досадашњем (идејном/мисаоном/културном) монолиту.О иновативности и пресудном значају ове монографије сведочи и чињеница да ауторка посеже у њој за текстовима есејисткиња које су и у властитој култури слабо познате и препознате, или пак оних које обитавају на ободима интересовања истраживача који је баве њиховом заоставштином.Др хаб. Сабина Гјергјел,  проф. Јагјелонског универзитета'
превела Јелена Јовић, прво издање, 2023, 15,7 х 23 цм, 312 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-519-2929-1
Пуна цена:
3.080,00 ДИН

Цена на сајту:
2.926,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.772,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
СТАЛНИ ОБЛИЦИ ПЕСМЕ И СТРОФЕ
СТАЛНИ ОБЛИЦИ ПЕСМЕ И СТРОФЕ
Књига Стални облици песме и строфе систематски је приручник какви у аналогном облику постоје на свим великим еврпским језицима. Садржи историју и теорију око седамдесет међународних сталних облика песми и строфа у српској књижевности, укључујући њихове подврсте и варијетете. Примери и евиденције њихове употребе наводе се у опусима око двеста педесет домаћих и страних аутора.'
прво издање, 2020, 15,5 х 23 цм, 240 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2648-1
Пуна цена:
1.430,00 ДИН

Цена на сајту:
1.358,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.287,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
НЕСВЕСНО КЊИЖЕВНОСТИ
НЕСВЕСНО КЊИЖЕВНОСТИ
Кордић, заправо, одступа од класичних образаца филозофије књижевности утолико што у истом гесту нуди другачији поглед и на књижевност и на филозофију. Несвесно књижевности моћна је филозофско-књижевна творевина која, без икакве сумње, чини част овоме језику и овој култури.Иван Миленковић'
прво издање, 2019, 15,5 х 23 цм, 344 стр., тврд повез, латиница
978-86-519-2459-3
Пуна цена:
1.210,00 ДИН

Цена на сајту:
1.149,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.089,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
МОДЕЛИ И ДИСКУРСИ НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ
МОДЕЛИ И ДИСКУРСИ НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ
Пред читаоцима је антологија новије словачке науке о књижевности, прва такве врсте и таквог обима на неком страном језику. Михал Харпањ'
саставио и превео Михал Харпањ, прво издање, 2018, 15,7 х 23 цм, 556 стр., тврд повез, латиница
978-86-519-2160-8
Пуна цена:
2.750,00 ДИН

Цена на сајту:
2.612,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.475,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЕСТЕТСКА МЕТАКОМУНИКАЦИЈА
ЕСТЕТСКА МЕТАКОМУНИКАЦИЈА
Кад се каже да се Антон Попович бавио књижевном компаратистиком, теоријом уметничког превода и проблематиком естетске метакомуникације, то су веома штури подаци о активностима овог прерано умрлог научног радника. Био је неуморан организатор научног живота и уз свог професора и касније колегу Франтишека Мике има највише заслуга што је Њитра постала једно од најпознатијих средишта научног истраживања не само у Словачкој и Чехословачкој већ и шире.'
помогнуто средствима Комисије SLOLIA Информативног центра за књижевност у Братислави, Словачка, превео са словачког и поговор Михал Харпањ, прво издање, 2018, 15,5 х 23 цм, 240 стр., тврд повез, латиница
978-86-519-2153-0
Пуна цена:
1.650,00 ДИН

Цена на сајту:
1.567,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.485,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ГЛАСОВИ У СЕНЦИ
ГЛАСОВИ У СЕНЦИ
Историја књижевности које су писале жене на простору југоисточне Европе, из пера угледне слависткиње Силије Хоксворт, професорке Универзитета у Лондону. Ауторка нуди широк преглед женске књижевности од средњег века, када је шачица образованих жена писала у жанровским оквирима усмене књижевности, преко књижевности 18. и 19. века, када се у српској и босанској култури успоставља шири корпус књижевних дела које су писале жене, до друге половине 20. века, када настају нека од најбољих остварења женске књижевности. Гласови у сенци представљају незаобилазну  референцу у студијама женске књижевности.'
превела Александра Ђуричић, прво издање, 2018, 15,7 x 23 цм, 252 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-519-1728-1
Пуна цена:
1.650,00 ДИН

Цена на сајту:
1.567,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.485,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРОЛЕГОМЕНА ЗА СЕМИОТИКУ БИЋА
ПРОЛЕГОМЕНА ЗА СЕМИОТИКУ БИЋА
Окосницу Миковог теоријског размишљања и методолошких поступака чини систем категорија израза, који је од прве књиге доживео низ допуна и корекција. Може се наиме рећи да Микове књиге углавном имају исту структуру, засновану на комплементарности студија теоријског и студија интерпретацијског карактера, на тај начин што се теоријски модел, проистекавши из емпиријских посматрања књижевних дела, интерпретацијски проверава, из чега онда нужно проистичу његове допуне и корекције.'
превео Харпањ Михал, прво издање, 2017, 15,7 х 23 цм, 212 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-519-1316-0
Пуна цена:
1.870,00 ДИН

Цена на сајту:
1.776,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.683,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
НОВИЈЕ ТЕОРИЈЕ ПРИПОВЕДАЊА
НОВИЈЕ ТЕОРИЈЕ ПРИПОВЕДАЊА
У књизи је приказан читав низ новијих теорија приповедања (у некњижевним и књижевним дисциплинама) са циљем да се покаже како оне мењају наше разумевање не само уметничких већ и неуметничких облика у прози, као што су биографија и историјски списи. Дате теорије Волас Мартин упоређује и вреднује помоћу понављања која упућују на исте примере: Срећу Кетрин Менсфилд, Кратки срећни живот Франсиса Макомбера Ернеста Хемингвеја и Доживљаје Хаклбери Фина Марка Твена, и низ прича заснованих на фолклорном мотиву поново плаћеног љубавног поклона.Мартин у уводном поглављу прво описује теорије прозе које су биле утицајне у америчкој и енглеској критици пре шездесетих година XX века, а затим износи теоријске развоје прошле генерације, у периоду у коме је предмет проучавања наратива стекао међународни и инердисциплинарни значај. Средишња поглавља прате промену од структуралне анализе заплета до обухватнијих приступа наративном дискурсу, реадер-респонсе критике и проблема интерпретације.Мартин такође посматра формалистичке, структуралистичке и семиотичке теорије у односу на шири контекст традиционалне критике и алтернативних приступа тумачењу. У закључку разматра начине на које наративи могу да превазиђу теорије које се користе у њиховој анализи и тешкоће са којима се критичари и филозофи сусрећу у покушају да одреде термине као што суприповедање и проза. Читав низ тематски подељених библиографија омогућава посебан увид у новије радове из теорије наратива. Због живог и јасног стила књига Новије теорије приповедања биће добро дочекана у круговима свих студената прозе и критичке теорије. Волас Мартин је професор енглеске књижевности на Универзитету Толедо. Дипломирао је на Оберлин колеџу, магистарску тезу одбранио на Станфорд универзитету, док је диплому доктора наука стекао на Универзитету Лондон.'
прво издање, 2016, 16 х 23 цм, 239 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-519-1664-2
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
1.881,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.782,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПОВИЈЕСТ СВЈЕТСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПОВИЈЕСТ СВЈЕТСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Како ова књига носи наслов Повијест свјетске књижевности, читатеље ће можда изненадити што није налик уобичајеним таквим приручницима, а приложен јој је и додатак који се разликује како у тематици тако и у начину излагања. У њој се у главном дијелу тек врло мало говори о изванеуропским књижевностима, а о хрватској књижевности и знатно више но што би јој у тако уском избору могло припадати. Додатак пак прије је својеврсна метафоричка конструкција развоја модерне прозе но прилог било каквој традиционалној повијести књижевности. Разлози су такве структуре с једне стране у практичној намјени, с друге у покушају да уз приручнички карактер књиге додам и нешто од властитих схваћања повијести књижевности, а с треће се барем у некој мјери могу и теоријски образложити. Што се тиче овога посљедњег, желим упозорити на мој есеј „Концепције повијести свјетске књижевности“, који је објављен у Теорији књижевности. Рјечнику књижевнога називља, објављеној у прошлој мојој књизи овог издавача. Тамо сам, наиме, покушао објаснити како држим да се повијест свјетске књижевности не може написати по узору на повијести појединих националних или некако другачије уже одређених повијести књижевности, а нити на повијест других умјетности. Кључна је при томе моја теза да се због разноликости језика и ширине обухвата не може ни замислити објективистички приказ цјелокупне грађе свјетске књижевности, па се сваки такав покушај своди на пројекцију. Таква пак пројекција произлази из рецепције коју нека национална култура и посебно књижевност нужно садржи када се ради о другим књижевностима, а како је она ограничена и знањем аутора те културом и књижевношћу којима он припада, али и напором да обухвати што више од богатства свјетске књижевности, свака се повијест свјетске књижевности, сматрам, може описати једноставном формулом: „моја је, наша и свјетска“.Миливој Солар'
прво издање, 2016, 16 х 23 цм, 416 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-519-1751-9
Пуна цена:
1.210,00 ДИН

Цена на сајту:
1.149,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.089,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
РЕЧНИК КЊИЖЕВНИХ РОДОВА И ВРСТА
РЕЧНИК КЊИЖЕВНИХ РОДОВА И ВРСТА
Речник књижевних родова и врста најобимнији је уређивачки подухват у књижевнотеоријској литератури до данас. Садржи преко шестсто детаљних одредница, чији су аутори истакнути познаваоци националних књижевности европских и ваневропских културних кругова. '
штампање потпомогунуто средствима Министарства за културу и информисање Републике Србије, превела Ивана Ђокић Саундерсон, прво издање, 2015, 15,7 х 23 цм, 1152 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-519-0807-4
Пуна цена:
4.620,00 ДИН

Цена на сајту:
4.389,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
4.158,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
   1 2 3 ->