ПРАВНА БИБЛИОТЕКА

Правда се правом установљава, али право се не може користити ако се не познаје. Руковођени просветитељском мисијом очувања правне традиције и уздизања правне културе, својим читаоцима подарили смо издања у којима се откривају значење и смисао права и правде.

Правна библиотека обухвата разнородне гране права и испуњава очекивања корисника различитих правних занимања. Премда се водећи правни стручњаци потписују као наши аутори, Службени гласник је окупио и младе сараднике који ће новим пројектима тек обрадовати правну јавност.

Значајну целину у оквиру Библиотеке чине саиздања са угледним факултетима и институцијама: Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета Унион, Уставним судом, министарствима Владе Републике Србије... – уџбеници, монографије, зборници и др.

УРЕДНИК: Мијодраг Радојевић
ВИДИ ВИШЕ


Ранији уредници:  Јовица Тркуља, Танасије Маринковић

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО - Општи део
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО - Општи део
„Књига Међународно приватно право – општи део представља до сада најобимнији рад посвећен међународном приватном праву у нас. Ову књигу карактеришу три својства. Прво, она је теоријско-уџбенички рад, који садржи појмове, институте и односе у домену међународног приватног права. Друго, она садржи значајну грађу о нашем позитивном међународном приватном праву, што представља њен посебан квалитет. Треће, она у разумној мери обрађује упоредно међународно приватно право.'
осмо издање, 2023, 16 х 24 цм, 528 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-0422-9
Пуна цена:
1.320,00 ДИН

Цена на сајту:
1.122,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
990,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ ЛЕКСИКОН ЛАТИНСКИХ СЕНТЕНЦИ И ИЗРАЗА У ГРАЂАНСКОМ ПРОЦЕСНОМ ПРАВУ
СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ ЛЕКСИКОН ЛАТИНСКИХ СЕНТЕНЦИ И ИЗРАЗА У ГРАЂАНСКОМ ПРОЦЕСНОМ ПРАВУ
Српско-енглески лексикон латинских сентенци и израза у грађанском процесном праву садржи преведене на српски и енглески језик и објашњене термине и сентенце грађанског процесног права као део наслеђених античких цивилизацијских културних добара која су и данас у свакодневној употреби. Аутори овог правничког лексикона припремили су лексикон са жељом да укажу на стручне термине и сентенце креације римских правника и значење појединих латинских термина у савременом грађанском процесном праву.'
прво издање, 2023, 14 х 20 цм, 176 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2891-1
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
1.683,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.485,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАКОН О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
ЗАКОН О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Закон о ванпарничном поступку приређен је према стању законодавства од 15. фебруара 2022. године, са објашњењима и тумачењем појединих законских решења проф. др Гордане Станковић. У Закону су означене његове измене и допуне у односу на основни текст.'
пето измењено издање, 2023, 14 х 20 цм, 204 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2945-1
Пуна цена:
698,50 ДИН

Цена на сајту:
593,73 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
523,88 ДИН
+ (трошкови доставе)
СУДСКА ПРАКСА РАДНОГ ПРАВА
СУДСКА ПРАКСА РАДНОГ ПРАВА
У књизи је представљена релевантна судска пракса домаћих судова и Европског суда за људска права о институтима радног права – минималне зараде, зараде и осталих новчаних примања из радног односа, отказа уговора о раду, поништаја анекса уговора о раду, враћања на рад, дискриминације у условима рада, злостављања на раду, узбуњивања и заштите узбуњивача, повреде права на правично суђење у парницама из радних односа. '
прво издање, 2023, 14 х 20 цм, 312 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2935-2
Пуна цена:
990,00 ДИН

Цена на сајту:
841,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
742,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
УСТАВНО ПРАВО
УСТАВНО ПРАВО
Од трећег издања у овом приручнику садржана је и глава о судској власти. У овој глави изложена је уставна материја о судској власти (уставна начела о судству, избор судија и престанак судијске функције, положај и надлежност Високог савета судства, основна обележја јавног тужилаштва, избор јавних тужилаца и престанак јавнотужилачке функције, положај и надлежност Државног већа тужилаца) као и законска материја која ову допуњује и разрађује. '
пето издање, 2021, 14 х 20 цм, 240 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2505-7
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
935,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
825,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПОРЕСКИ ДЕЛИКТИ У СРПСКОМ ПРАВУ
ПОРЕСКИ ДЕЛИКТИ У СРПСКОМ ПРАВУ
По први пут у једној књизи на свеобухватан начин су обрађени порески деликти  (пореска кривична дела и порески прекршаји) у српском кривичном и пореском законодавству. Аутор је анализирао судску праксу и комплексне проблеме у примени пореског материјалног права у кривичним и прекршајним поступцима поводом пореских деликата. '
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, 288 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2855-3
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
1.683,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.485,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА У СУДСКОЈ ПРАКСИ
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА У СУДСКОЈ ПРАКСИ
Збирка судских одлука под насловом Кривична дела против живота и тела у судској пракси представља освежење у домаћој кривичноправној литератури. Вредност ове збирке није само у њеној актуелности, с обзиром на то да обухвата новију судску праксу, него много више у њеном садржају, јер анализира специфичну материју кривичних дела...'
прво издање, 2023, 14 х 20 цм, 720 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2864-5
Пуна цена:
2.750,00 ДИН

Цена на сајту:
2.337,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.062,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРАВОСУДНИ ЗАКОНИ
ПРАВОСУДНИ ЗАКОНИ
Збирка прописа Правосудни закони садржи законе о судовима и тужилаштву које је Народна скупштина Републике Србије усвојила 9. фебруара 2023. године (објављени у „Службеном гласнику РС“, број 10/23), као и Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, број 101/13). Додатак овом издању обухвата уставне одредбе о правосуђу и етичке кодексе судија, тужилаца и заменика тужилаца, чланова Високог савета судства и Државног већа тужилаца. Уставне одредбе следе након ове напомене, а кодекси иза поменутих закона.'
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, 220 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2940-6
Пуна цена:
770,00 ДИН

Цена на сајту:
654,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
577,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
УТИЦАЈ БИОМЕДИЦИНЕ НА СРОДСТВО
УТИЦАЈ БИОМЕДИЦИНЕ НА СРОДСТВО
Промене изазване применом нових биомедицинских технологија у области рађања и утврђивања порекла детета превазилазе све оно што се дешавало током трајања људске врсте. „Револуционарно“ раздвајање рађања од сексуалности, доводи у питање физичку и психичку димензију идентитета, као и традиционалне поставке заснивања примарног сродничког односа. Ово је створило проблем примене традиционалних правила за утврђивање примарног сродничког односа, између родитеља и детета, јер је постало очигледно да родитељи нису његови генитори. Аутор у овој књизи разматра и друга сложена питања, попут права на биомедицински потпомогнуто родитељство, о којима не постоји усаглашеност у Европској унији и упоредном праву.'
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, стр. 268, броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2850-8
Пуна цена:
1.760,00 ДИН

Цена на сајту:
1.496,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.320,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
РАДНО ПРАВО
РАДНО ПРАВО
Књига на јединствен начин излаже систематику радних односа. У првом делу изложена су општа питања радног права, потом се обрађује индивидуално и колективно радно право и на крају елементи социјалног права. У односу на преходно издање, поједина поглавља су проширена, с обзиром на нова законска решења и отклоњени су уочени пропусти из претходног издања. Ново издање је намењено студентима са жељом да им се комплексна материја из наведених области права што једноставније, прецизније и сажетије прикаже и да им буде од помоћи за припремање испита. Уџбеник је усклађен са променама у радном законодавству у Републици Србији, закључно са децембром 2022. године.'
друго измењено и допуњено издање, 2023, 16 х 24 цм, 440 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2933-8
Пуна цена:
1.210,00 ДИН

Цена на сајту:
1.028,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
907,50 ДИН
+ (трошкови доставе)