Едиција СТУДИЈЕ И МОНОГРАФИЈЕ Ова едиција је отворена за ауторе из различитих области стваралаштва, посебно млађе генерације, и за вредне књиге које расправљају о слободи, људским правима, човековом достојанству, демократији и борби за владавину права, али и о многим другим темама.
ЛЕКАРСКА ГРЕШКА
ЛЕКАРСКА ГРЕШКА
Књига је измењен и допуњен рукопис докторске дисертације, одбрањене 2011. на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.'
саиздаваштво са Правним факултетом Универзитета Унион, прво издање, 2018, 17 x 24 цм, 272 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-2255-1
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
1.881,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ 1884–1968
МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ 1884–1968
Скоро да др Исићу није промакло ништа из Московљевићевог живота, а да он то није забележио. Зналачки је анализирао и најситније детаље, постављајући их на одговарајуће место у монографији, која ће, несумњиво, подстаћи будуће истраживаче да њихове теме чешће буду биографије појединих личности, што, иначе, сада није случај.Проф. др Ђура Стевановић'
саиздаваштво са Институтом за новију историју Србије и ИК „Византија“, прво издање, 2017, 16 х 23,3 цм, 696 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2174-5
Пуна цена:
2.640,00 ДИН

Цена на сајту:
2.508,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.376,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
НАСИЉЕ НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА
НАСИЉЕ НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА
Насиље на спортским приредбама помиње се још у текстовима из доба античке Грчке и Римског царства. У последњим деценијама 20. века оно је постало интернационални проблем који, нажалост, узима и надаље све веће размере. Различити облици организованог фудбалског насиља присутни су у свим земљама света – како у онима које су традиционално опчињене фудбалом тако и у онима где тај спорт нема дубоке корене.Ова монографија је први оригинални научни рад код нас из најмање два разлога: прво, овакав приступ истраживању навијачког хулиганизма у Србији, са освртом на искуства других земаља у балканској литератури, није познат; друго, аутор је спровео серију оригиналних емпиријских/теренских истраживања разговарајући са бројним навијачима и анкетирајући их, чиме је расветлио многе непознанице знане само навијачима.Доношење посебног закона намењеног борби против насилничког понашања на спортским приредбама, као и прописивање строгих кривичних и прекршајних санкција за извршиоце тих деликата у Србији нису дали очекиване резултате. Напротив, насиље се и даље квантитативно и квалитативно развија, и на то се мора рачунати и у будућности.Одсуство превентивних мера, посебно мера социјалне превенције, један је од главних разлога ескалације насиља на спортским приредбама. Зато су алкохол, дроге и криминал постали пратећи елементи екстремних навијачких група. Чак 93% вођа навијача и чланова језгра навијачких група користе алкохол и дроге.'
прво издање, 2015, 16 х 24 цм, 296 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1918-6
Пуна цена:
935,00 ДИН

Цена на сајту:
888,25 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
841,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
РЕФОРМА ПРАВОСУЂА У СРБИЈИ 2008–2012
Поглед у књигу
РЕФОРМА ПРАВОСУЂА У СРБИЈИ 2008–2012
    '
саиздаваштво са Правним факултетом Универзитета Унион у Београду
прво издање, 2012
14 х 20 цм
384 стр.
броширан повез
латиница
ISBN: 978-86-519-1585-0
Пуна цена:
770,00 ДИН

Цена на сајту:
731,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
Поглед у књигу
НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
Накнада нематеријалне штете Здравка М. Петровића и Наташе Мрвић Петровић, обрађује један од најважнијих сегмената заштите права личности – новчану накнаду нематеријалне штете, која је дуго била спорна у правној теорији, али и у судској пракси. У књизи су дати најновији ставови праксе судова у Србији, укључујући ту и Уставни суд, судова у региону и Европског суда за људска права, као и актуелна упоредноправна решења. Анализирани су и посебни основи за накнаду штете предвиђени посебним законима у односу на Закон о облигационим односима. Дело садржи и предлоге о новом начину регулисања накнаде штете у будућем грађанском законику Републике Србије.'
прво издање, 2012
16 х 24 цм
296 стр.
броширан повез
латиница
ISBN: 978-86-519-1285-9
Пуна цена:
990,00 ДИН

Цена на сајту:
940,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Поглед у књигу
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
  '
саиздаваштво са Еуросфером
прво издање
2011
16 х 24 цм
308 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0565-3
Пуна цена:
1.210,00 ДИН

Цена на сајту:
1.149,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ОФИЦИРСКА ЗАДРУГА И СИСТЕМ ОСИГУРАЊА ЖИВОТА У СРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ (ДО 1941)
Поглед у књигу
ОФИЦИРСКА ЗАДРУГА И СИСТЕМ ОСИГУРАЊА ЖИВОТА У СРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ (ДО 1941)
Официрска задруга је установа која, и поред тога што је постојала више од 40 година код нас, није достојно историографски обележена. У току свог дугог века постојања у Краљевини Србији, а потом и Краљевини СХС, Југославији, Задруга је обављала многобројне делатности, попут продаје, кредитирања, разних облика заштите, старања о култури и осигурања. Последња делатност – осигурање, било је ако не круна, а оно бар потпуно заокруживање њених послова, посредно или непосредно везаних за економски живот старешина.'
прво издање, 2011
16 х 24 цм, 152 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN: 978-86-519-1027-5
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПРОФЕСИЈА АДВОКАТ
Поглед у књигу
ПРОФЕСИЈА АДВОКАТ
У књизи Професија адвокат др Ђорђе Д. Сибиновић се упустио у правно-социолошко истраживање једног изузетно сложеног и контроверзног питања – адвокатуре као професије. Како је реч о феномену који није довољно истражен у нашој правној и социолошкој литератури, др Сибиновић свеобухватно и детаљно приступа приказивању светлих и тамних страна адвокатуре, успешно дајући „портрет једне професије“ у конкретно-историјском контексту.'
прво издање, 2012
16 х 24 цм
200 стр.
броширан повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-1338-2
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
470,25 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПОДСТИЦАЊЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Поглед у књигу
ПОДСТИЦАЊЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
★★ Локални економски развој је процес★★ Циљ економског развоја је повећање броја запослених и повећање дохотка по глави становника★★ Процес економског развоја се остварује кроз сарадњу приватног и јавног сектора★★ Локални економски развој захтева ресурсе и стратешко одлучивање'
прво издање, 2012
16 х 24 цм
168 стр.
броширан повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-1465-5
Пуна цена:
715,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
КОНВАЛИДАЦИЈА УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ
Поглед у књигу
КОНВАЛИДАЦИЈА УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У делу Конвалидација уговора о промету непокретности, др Игор Вујовић подробно се упушта у разматрање веома важног практичног и научног проблема у праву – пуноважности уговора о промету непокретности коме недостаје законом прописана форма. Како је реч о форми ad solemnitatem, такав уговор је, у начелу, ништав, али се поставља и питање његовог накнадног оснажења када су уговорне стране испуниле своје преузете обавезе.'
саиздаваштво са Слобомир П Универзитетом
прво издање, 2012
16 х 24 цм
148 стр.
броширан повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-1085-5
Пуна цена:
550,00 ДИН

Цена на сајту:
302,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.