Едиција ПРАВНА ЧИТАНКА У овој едицији објављују се текстови који се могу користити као практична упутства за упознавање са једном облашћу, за истраживање или обављање одређене делатности. Она тежи да комплексним приступом и на прегледан и популаран начин потпуно покрије једну правну област примене прописа. Писане стручно, с ослањањем на доприносе савремене науке и праксе и обогаћене ауторским истраживањима, књиге из ове едиције намењене су широј стручној јавности.
СВОЈИНСКОПРАВНИ ОДНОСИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Поглед у књигу
СВОЈИНСКОПРАВНИ ОДНОСИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Књига Стицање, промет и заштита права својине на непокретности, проф. др Милутина Срдића и судије Мирјане Прентовић, настала је као резултат дугогодишњег рада аутора на различитим материјалноправним и процесноправним питањима у вези са својином на непокретности. Она у основи садржи четири дела. У првом делу се разматрају општа питања о својини (предмет, стицање и престанака права својине, сусвојина, право залоге, државина, промет и заштита права својине, евиденција непокретности).'
прво издање, 2012
17 х 24 цм
452 стр.
броширан повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-1205-7
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
Правна схватања казненог права са коментаром'
друго допуњено и прерађено издање, 2012.
17 х 24 цм, 644 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN: 978-86-519-1037-4
Пуна цена:
1.540,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
УГОВОРНА ЧИТАНКА II + ЦД
УГОВОРНА ЧИТАНКА II + ЦД
Уговорна читанка, у четири књиге, пружа основна сазнања о уговорима нашег права. Материја је трослојно изложена: 1) доктринарни осврт на правни извор, основне карактеристике и битне елементе уговора, 2) судска пракса као интерпретативни извор права и средство које помаже у отклањању недоумица у процесу креирања текста уговора у његовој примени, и 3) модели уговора на ЦД-у.'
прво издање
2008
17 x 24 цм
640 стр.
тврд повез
ћирилица
978-86-7549-861-2
Пуна цена:
5.500,00 ДИН

Цена на сајту:
5.225,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
4.950,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
УГОВОРНА ЧИТАНКА I + ЦД
УГОВОРНА ЧИТАНКА I + ЦД
„Четворокњижје Уговорна читанка адвоката Драгољуба Симоновића представља практичну презентацију, са нужним и корисним теоријским минимумом, преко 200 уговора грађанског и привредног (трговинског) права, како именованих тако и неименованих. У четворокњижју Уговорне читанке трослојно су изложени одабрани уговори: први слој је потребан теоријски осврт на извор права датог уговора, битне елементе и основне карактеристике; други слој је судска пракса са преко 3.000 сентенци; трећи слој је модел датих уговора.Аутор се у овој области већ успешно огледао писањем књига посвећених привредним уговорима уопште или одређеним специјализованим уговорима (Уговори о грађењу или Уговори о продаји електричне енергије). .”(Из рецензије проф. др Мирка Васиљевића, декана Правног факултета Универзитета у Београду)'
друго измењено и допуњено издање
2011
17 х 24 цм
687 стр.
тврди повез
ћирилица
978-86-519-0808-1
Пуна цена:
5.500,00 ДИН

Цена на сајту:
5.225,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
4.950,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕЗНА ОСИГУРАЊА У САОБРАЋАЈУ И НАКНАДА ШТЕТЕ
ОБАВЕЗНА ОСИГУРАЊА У САОБРАЋАЈУ И НАКНАДА ШТЕТЕ
“Ова књига ће послужити лицима запосленим у осигуравајућим друштвима, судијама, запосленима у Удружењу осигуравача, Гарантном фонду, као и запосленим у Народној банци, Министарству финансија и другим државним органима. Такође је намењена и онима који се баве упоредним проучавањем законодавства у овој области, лицима у страним земљама која се баве овом материјом или су запослена у институцијама која се, на било који начин, баве овом облашћу. Најзад, књига ће користити свима онима који су учесници у саобраћају“.(проф. др Јовица Тркуља) '
саиздаваштво са Дис публиком
прво издање
2011
17 х 24 цм
366 стр.
тврди повез
латиница
978-86-519-0687-2
Пуна цена:
550,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
УГОВОРНА ЧИТАНКА III + ЦД
УГОВОРНА ЧИТАНКА III + ЦД
Уговорна читанка, у четири књиге, пружа основна сазнања о уговорима нашег права. Материја је трослојно изложена: 1) доктринарни осврт на правни извор, основне карактеристике и битне елементе уговора, 2) судска пракса као интерпретативни извор права и средство које помаже у отклањању недоумица у процесу креирања текста уговора у његовој примени, и 3) модели уговора на ЦД-у.'
прво издање
2008
17 x 24 цм
669 стр.
тврд повез
ћирилица
978-86-7549-891-9
Пуна цена:
5.500,00 ДИН

Цена на сајту:
5.225,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
4.950,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАЛОЖНО ПРАВО НА НЕПОКРЕТНИМ И ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И ПРАВИМА И ЕВИДЕНЦИЈА ЗАЛОГЕ И ТРАЖБИНЕ
ЗАЛОЖНО ПРАВО НА НЕПОКРЕТНИМ И ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И ПРАВИМА И ЕВИДЕНЦИЈА ЗАЛОГЕ И ТРАЖБИНЕ
'
прво издање
2008
17 x 24 цм
460 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-7549-918-3
Пуна цена:
1.045,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПРОЦЕСНИ ЗАКОНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРОЦЕСНИ ЗАКОНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Књига садржи процесне прописе о кривичном, парничном и извршном поступку. У њој се налазе и прописи о судовима, јавном тужилаштву и прописи о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава. Ово издање има за циљ упознавање са новим законима о надлежности и организацији судова и тужилаштава, као и упознавање са изменама и допунама важећих процесних закона. Значајно је то што је знатан део књиге посвећен практичним примерима образаца који се користе у свакодневној примени наведених процесних закона.'
прво издање
2010
17 х 24 цм
696 стр.
тврди повез
ћирилица
978-86-519-0587-5
Пуна цена:
1.760,00 ДИН

Цена на сајту:
1.672,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.584,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРИЛОЗИ ЗА СТАМБЕНО ПРАВО И ЕКОЛОГИЈУ
ПРИЛОЗИ ЗА СТАМБЕНО ПРАВО И ЕКОЛОГИЈУ
Књига садржи теоријскоправни концепт стамбеног права, али и позитивноправне прописе из стамбене материје Србије, Републике Словеније и федерације БиХ. Обухвата и пословну и судску праксу из стамбене области, као и обрасце за заснивање и рад управа стамбених зграда и обрасце о располагању стамбеном имовином. Књига је намењена, пре свега, станарима и адвокатима, а потом и правницима из привредних друштава, јавних предузећа, локалних самоуправа и државних институција.'
прво издање
2010
17 х 24 цм
368 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0632-2
Пуна цена:
990,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.