Едиција ЗАКОНИ И ПРОПИСИ Едицију чине специјализована издања позитивноправних прописа у облику изворних закона и збирки прописа. Писци предговора и приређивачи збирки прописа су стручњаци који су учествовали у припреми текстова ових нормативних аката. Изворни закони садрже предговоре, а збирке прописа садрже уводни текст с потребним објашњењима и друге прилоге прилагођене одређеној циљној групи потенцијалних корисника. Прописи су груписани по сродности: тематској, проблемској и професионалној, како би корисници, у једној књизи, имали прописе потребне њиховој струци, делатности и интересовању.
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Ово издање садржи текст Закона о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС“, број 94/16). У уводном тексту указано је на карактер правне заштите од насиља од породице у нашем правном систему, анализирана је дефиниција појма насиља у породици у најважнијим међународним и домаћим документима и објашњени разлози за доношење закона и његове основне одредбе.'
прво издање, 2016, 14 х 20 цм, 80 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-0123-5
Пуна цена:
385,00 ДИН

Цена на сајту:
365,75 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
346,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ
ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ
Ово издање садржи текст Закона о полицији, који је ступио на снагу 5. фебруара 2016. године, уводне напомене у коме су објашњени разлози за доношење овог прописа, преглед основних законских решења као и стварни регистар. Даном ступања на снагу новог Закона о полицији престао је да Закон из 2005. године. Изузетак представљају одредбе чланова од 75. до 82, којима се уређује примена одређених полицијских овлашћења. Наведене одредбе ће се примењивати до доношења посебног закона који ће детаљније регулисати евиденције у полицији. Нови Закон о полицији усаглашен је са европским стандардима и од његове примене се очекују позитивни ефекти у систему безбедности, пре свега наставак процеса професионализације и ефикаснија контрола полиције.    Аутори предговора и стварног регистра:Добросав Миловановић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у БеоградуЗорица Вукашиновић Радојичић, доцент на Криминалистичко полицијској академијиБожидар Оташевић, полицијски саветникСаша Марковић, полицијски саветник'
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
627,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
Према стању законодавства од 13. августа 2014. '
прво издање, 2014, 14 х 20 цм, 64 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1859-2
Пуна цена:
220,00 ДИН

Цена на сајту:
209,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ  И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
ЗАКОН О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
 '
прво издање
2006
13 x 20 цм
177 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-7549-495-9
Пуна цена:
330,00 ДИН

Цена на сајту:
313,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ОСИГУРАЊУ
ЗАКОН О ОСИГУРАЊУ
 '
прво издање, 2004.
17 x 24 цм, 197 стр.
броширан повез, ћирилица
86-7549-375-4
Пуна цена:
429,00 ДИН

Цена на сајту:
407,55 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
.'
друго издање
2007
13 x 20 цм
76 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-7549-693-9
Пуна цена:
110,00 ДИН

Цена на сајту:
104,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
 '
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 168 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0566-0
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
418,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА
ЗАКОН О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА
'
прво издање, 2005.
13 x 20 цм, 49 стр.
броширан повез, ћирилица
86-7549-431-9
Пуна цена:
165,00 ДИН

Цена на сајту:
156,75 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
ЗАКОН О НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Ова збирка садржи основне уставне и законске норме које уређују положај, надлежност, организацију, начин рада и одлучивања Народне скупштине, као и положај, права и дужности народних посланика.'
прво издање, 2010.
12 х 19 цм, 80 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0535-6
Пуна цена:
198,00 ДИН

Цена на сајту:
188,10 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
178,20 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАКОН О ОДГОВОРНОСТИ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА
ЗАКОН О ОДГОВОРНОСТИ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА
Доношењем Закона о одговорности правних лица за кривична дела у Републици Србији заокружен је систем казнене одговорности правних лица. Законом су уређени услови одговорности правних лица за кривична дела, кривичне санкције које им се могу изрећи и правила поступка у којем се одлучује о њиховој одговорности и изрицању кривичних санкција. Регулисано је и доношење одлуке о рехабилитацији, престанку мере безбедности или правне последице, као и поступак извршења судских одлука. Издање садржи Закон о одговорности правних лица за кривична дела објављен у „Службеном гласнику РС“, број 97 од 27. Октобра 2008. године. Предговор је написао Горан П. Илић, професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда Републике Србије.'
прво издање, 2009.
13 x 20 цм, 62 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0226-3
Пуна цена:
285,00 ДИН

Цена на сајту:
55,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.