Едиција УЏБЕНИЦИ И ПРИРУЧНИЦИ У овој едицији објављују се дела која читаоцима чине приступачним основне појмове, категорије, теорије, методе или проблеме у појединим правним и сродним наукама. Аутори ових издања су универзитетски професори и наставници.
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
Ова књига је писана за студенте који на правним факултетима у Србији уче о облигационом праву, али ће бити корисна дипломираним правницима и свима онима који се у свакодневном раду сусрећу са материјом облигационог права.У књизи се налазе примери и разјашњења о пореклу и сврхи бројних правних института, јер се аутор руководио сврхом да материја и студирање права се не своди на меморисање и репродукцију, него на разумевање и критичко размишљање.'
прво издање, 2024, 16 х 24 цм, 932 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-519-3039-6
Пуна цена:
2.970,00 ДИН

Цена на сајту:
2.821,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.673,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
 ПРИРУЧНИК ЗА КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
ПРИРУЧНИК ЗА КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
У другом измењеном и допуњеном издању усклађена је садржина Приручника са изменама Устава Републике Србије у делу о уређењу власти у циљу јачања независности судства и самосталности јавних тужилаца и другим прописима. Посебна пажња је посвећена процесном положају и улози адвоката у кривичном поступку и накнади трошкова кривичног поступка.'
друго измењено и допуњено издање, 2023, 16 х 24 цм, 764 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2946-8
Пуна цена:
2.970,00 ДИН

Цена на сајту:
2.821,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.673,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА
ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА
Предмет ове монографије јесте целовито истраживање инструмената кривичног права намењених одузимању криминалне имовинске вредности. У том оквиру, нарочита пажња је посвећена мери одузимања имовинске користи прибављене кривичним делом и мери одузимања имовине проистекле из кривичног дела. Такође, у вези са одузимањем криминалне имовине истражени су и други институти кривичног права (нпр. имовинскоправни захтев оштећеног), као и могућност примене појединих кривичних дела у ту сврху (нпр. прање новца). Исто тако, одређена пажња је посвећена и потенцијалима одузимања криминалне имовине изван оквира кривичног права.'
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, 464 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2856-0
Пуна цена:
3.850,00 ДИН

Цена на сајту:
3.657,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
3.465,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО - Општи део
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО - Општи део
„Књига Међународно приватно право – општи део представља до сада најобимнији рад посвећен међународном приватном праву у нас. Ову књигу карактеришу три својства. Прво, она је теоријско-уџбенички рад, који садржи појмове, институте и односе у домену међународног приватног права. Друго, она садржи значајну грађу о нашем позитивном међународном приватном праву, што представља њен посебан квалитет. Треће, она у разумној мери обрађује упоредно међународно приватно право.'
осмо издање, 2023, 16 х 24 цм, 528 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-0422-9
Пуна цена:
1.320,00 ДИН

Цена на сајту:
1.254,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.188,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
РАДНО ПРАВО
РАДНО ПРАВО
Књига на јединствен начин излаже систематику радних односа. У првом делу изложена су општа питања радног права, потом се обрађује индивидуално и колективно радно право и на крају елементи социјалног права. У односу на преходно издање, поједина поглавља су проширена, с обзиром на нова законска решења и отклоњени су уочени пропусти из претходног издања. Ново издање је намењено студентима са жељом да им се комплексна материја из наведених области права што једноставније, прецизније и сажетије прикаже и да им буде од помоћи за припремање испита. Уџбеник је усклађен са променама у радном законодавству у Републици Србији, закључно са децембром 2022. године.'
друго измењено и допуњено издање, 2023, 16 х 24 цм, 440 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2933-8
Пуна цена:
1.210,00 ДИН

Цена на сајту:
1.149,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.089,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
Књига је универзитетски уџбеник. Материја грађанског процесног права  обрађена је целовито, с теоријског и позитивноправног аспекта, у складу са студијским програмом у оквиру кога се изучава ова наставно-научна дисциплина и стандардима који важе за високошколске уџбенике. Иако је ова књига у првом реду намењена студентима, аутори сматрају да ће она бити од користи не само онима који се баве едукативним радом на високошколским институцијама већ и правницима који се у свом свакодневном професионалном раду сусрећу са применом и проблемима у примени правила грађанске судске процедуре, као и правницима који се припремају за полагање правосудног испита или за полагање испита за јавног бележника или јавног извршитеља.'
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, 900 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2857-7
Пуна цена:
4.620,00 ДИН

Цена на сајту:
4.389,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
4.158,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
 „Рукопис је најбољи пример правне догматике...“(Из рецензије проф. др Бернадет Бордаш) „Иако је у питању уџбеник, а не неки посебан научни рад, овај уџбеник је значајан и са становишта даљег развоја наше доктрине међународног приватног права...“(Из рецензије проф. др Родољуба Етинског)'
прво издање, 2022, 16 х 24 цм, 400 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2848-5
Пуна цена:
2.420,00 ДИН

Цена на сајту:
2.299,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.178,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
УВОД У ПРАВО
УВОД У ПРАВО
Прерађено издање Увода у право Радомира Д. Лукића садржи додатке у виду напомена, како би се разликовали од изворног текста. Приређивачи су приликом састављања напомена и прерађивања текста имали у виду своје искуство у раду са студентима, као и дух и потребе времена. Осим ових напомена, неопходна скраћења усклађена су са статусом предмета, а премештања текста и извесне интервенције у тексту немају битног утицаја на темељне теоријскоправне конструкције представљене у овом уџбенику.  У овом, другом прерађеном издању Увода у право Радомира Д. Лукића извршене су техничке и језичке измене.'
припремили Јасминка Хасанбеговић и Марко Божић, друго прерађено издање, 2022, 16 х 24 цм, 396 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2911-6
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
1.045,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
990,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПОРОДИЧНО ПРАВО
ПОРОДИЧНО ПРАВО
У овој књизи обухваћени су лични и имовински породични односи. Изложена материјала заснована је на решењима из Породичног закона Републике Србије, али се у њој, у разумној мери, даје преглед упоредноправних решења и најновијих теоријских ставова. Ово издање је коауторско, за разлику од претходних, и у њему су извршене измене и допуне и исправљени уочени недостаци. Оне се тичу, пре свега, уношења новије судске праксе, као и усаглашавања са Законом о биомедицински потпомогнутој оплодњи, који је у међувремену донет, али и са изменама других закона, допунских извора породичног права.'
седмо измењено и допуњено издање, 2022, 16 х 24 цм, 460 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2865-2
Пуна цена:
1.760,00 ДИН

Цена на сајту:
1.672,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.584,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРИРУЧНИК ЗА ПРЕКРШАЈНО ПРАВО
ПРИРУЧНИК ЗА ПРЕКРШАЈНО ПРАВО
Друго издање Приручника за прекршајно право усклађено је са изменама Закона о прекршајима из 2019. године („Службени гласник РС“, брoj 91/19), којима је надлежност за прекршаје из области јавних набавки прешла на прекршајне судове и уведена је заштитна мера забране учествовања у поступцима јавних набавки. За разлику од претходног издања, приручник је у великој мери допуњен судском праксом и  по својој структури и садржају представља коментар Закона о прекршајима.'
друго измењено и допуњено издање, 2022, 16 х 24 цм, 592 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2838-6
Пуна цена:
2.420,00 ДИН

Цена на сајту:
2.299,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.178,00 ДИН
+ (трошкови доставе)