КЛУБ ЧИТАЛАЦА
тел.: +381 11 30 60 572
e-mail: klub@slglasnik.com 

E-KЊИЖАРА
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд 
тел.: + 381 11 30 60 580, 30 60 351
факс: +381 11 30 60 391
e-mail: eknjizara@slglasnik.com

СЛУЖБA ЗА МАРКЕТИНГ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Невена Друловић, начелник
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд 
тел.: +381 11 30 60 320
факс: +381 11 30 60 376
e-mail: ndrulovic@slglasnik.com,
kontakt@slglasnik.com, marketing@slglasnik.com

Уредништво веб сајта
тел.: +381 11 30 60 573
e-mail: kontakt@slglasnik.com

СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА

др Душан Кићовић, извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
e-mail: dkicovic@slglasnik.com

Радмила Борић, секретар редакцијe
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 251
e-mail: rboric@slglasnik.com

ПРАВА ЗА ПРЕВОДНА ИЗДАЊА
Foreign Rights
e-mail: prevodi@slglasnik.com

УРЕДНИЦИ:
(ул. Јована Ристића 1, 1104
0 Београд)

Татјана Чомић, e-mail: tcomic@slglasnik.com
Маја Живковић, e-mail: mzivkovic@slglasnik.com
Миодраг Радојевић, e-mail: mradojevic@slglasnik.com
Гордана Милосављевић Стојановић, e-mail: gmilosavljevic@slglasnik.com
Борисав Челиковић, e-mail: bcelikovic@slglasnik.com
Светлана Гавриловић, e-mail: svetlanagavrilovic@slglasnik.com
Весна Смиљанић Рангелов, e-mail: vrangelov@slglasnik.com
Сања Недељковић, e-mail: snedeljkovic@slglasnik.com

СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И НАБАВКЕ

Давид Јашић, извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд 
тел.: +381 11 30 60 320
e-mail: djasic@slglasnik.com

ОДЕЉЕЊЕ МАЛОПРОДАЈЕ

Јелица Милошевић, шеф
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд 
тел.: +381 11 30 60 312
e-mail: jmilosevic@slglasnik.com

Координатор за уџбенике
+381 11 30 60 327
Координатор за књиге
+381 11 30 60 577
Координатор за трговачку робу
+381 11 30 60 393

ОДЕЉЕЊE ВЕЛИКОПРОДАЈЕ

Дејан Јачинац, шеф
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 424
e-mail: djacinac@slglasnik.com

Продаја графичких услуга
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 477,
35 37 478, 35 37 409
e-mail: graficke.usluge@slglasnik.com

Продаја књига
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 512,
30 60 576, 30 60 577
e-mail: prodaja@slglasnik.com,
veleprodajaknjiga@slglasnik.com

Продаја образаца
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 434,
35 37 448, 35 37 429,
35 37 437, 35 37 424
факс: +381 11 35 37 426
е-mail: prodaja.obrasci@slglasnik.com

Продаја службених издања
Велибор Витаз, шеф
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 319,
30 60 319, 30 60 372,
30 60 359, 30 60 371
факс: +381 11 30 60 571
е-mail: vvitaz@slglasnik.com 
pretplata@slglasnik.com