Едиција ЗАКОНИ И ПРОПИСИ Едицију чине специјализована издања позитивноправних прописа у облику изворних закона и збирки прописа. Писци предговора и приређивачи збирки прописа су стручњаци који су учествовали у припреми текстова ових нормативних аката. Изворни закони садрже предговоре, а збирке прописа садрже уводни текст с потребним објашњењима и друге прилоге прилагођене одређеној циљној групи потенцијалних корисника. Прописи су груписани по сродности: тематској, проблемској и професионалној, како би корисници, у једној књизи, имали прописе потребне њиховој струци, делатности и интересовању.
ЗАКОН О ОДГОВОРНОСТИ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА
ЗАКОН О ОДГОВОРНОСТИ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА
Доношењем Закона о одговорности правних лица за кривична дела у Републици Србији заокружен је систем казнене одговорности правних лица. Законом су уређени услови одговорности правних лица за кривична дела, кривичне санкције које им се могу изрећи и правила поступка у којем се одлучује о њиховој одговорности и изрицању кривичних санкција. Регулисано је и доношење одлуке о рехабилитацији, престанку мере безбедности или правне последице, као и поступак извршења судских одлука. Издање садржи Закон о одговорности правних лица за кривична дела објављен у „Службеном гласнику РС“, број 97 од 27. Октобра 2008. године. Предговор је написао Горан П. Илић, професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда Републике Србије.'
прво издање, 2009.
13 x 20 цм, 62 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0226-3
Пуна цена:
285,00 ДИН

Цена на сајту:
55,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ВЛАДИ
ЗАКОН О ВЛАДИ
 '
прво издање, 2005.
13 х 20 цм, 42 стр.
броширан повез, ћирилица
86-7549-428-9
Пуна цена:
209,00 ДИН

Цена на сајту:
177,65 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ
ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ
 '
прво издање, 2006.
13 х 20 цм, 197 стр.
броширан повез, ћирилица
86-7549-477-7
Пуна цена:
385,00 ДИН

Цена на сајту:
327,25 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА
ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА
'
прво издање, 2005.
13 x 20 цм, 97 стр.
броширан повез, ћирилица
86-7549-430-0
Пуна цена:
242,00 ДИН

Цена на сајту:
205,70 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА
ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА
 '
друго издање
2008
13 x 20 цм
178 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-7549-924-4
Пуна цена:
385,00 ДИН

Цена на сајту:
327,25 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
.'
друго издање
2007
13 x 20 цм
76 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-7549-693-9
Пуна цена:
110,00 ДИН

Цена на сајту:
93,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
 '
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 168 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0566-0
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
374,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
ЗАКОН О НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Ова збирка садржи основне уставне и законске норме које уређују положај, надлежност, организацију, начин рада и одлучивања Народне скупштине, као и положај, права и дужности народних посланика.'
прво издање, 2010.
12 х 19 цм, 80 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0535-6
Пуна цена:
198,00 ДИН

Цена на сајту:
168,30 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
148,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
Усвајањем новог Устава створени су услови за доношење закона који ће свеобухватно уредити безбедност саобраћаја у Србији. Закон о безбедности саобраћаја на путевима ступио је на снагу 10. јуна 2009, а примењује се од 10. децембра 2009. године. Усклађен je са Европском конвенцијом о саобраћају и савременим захтевима и променама у законодавству земаља Европске уније.'
пето издање, 2010.
13 х 20 цм, 256 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0496-0
Пуна цена:
550,00 ДИН

Цена на сајту:
467,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
Народна скупштина Републике Србије усвојила је 28. маја 2010. године посебан закон којим се спречава злостављање на раду, као један од облика кршења уставом гарантованог права на рад. Законом о спречавању злостављања на раду одређена су права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у вези са злостављањем, уређен је поступак за заштиту од злостављања и судска заштита, као и казнене одредбе којима су прописана понашања која се сматрају прекршајем, ко може бити учинилац прекршаја и висина новчане казне којом учинилац може бити кажњен.'
прво издање
2010
13 х 20 цм
48 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0611-7
Пуна цена:
231,00 ДИН

Цена на сајту:
196,35 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.