Налазите се | БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА | Едиција ВРЕМЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Едиција ВРЕМЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ Историографска грађа, научни и публицистички радови, мемоари, сведочења и сећања везани су за период постојања Југославије и посвећени догађајима и процесима који су битно утицали на њен карактер и судбину.
АЛБАНИЈА: ПРИЈАТЕЉ И ПРОТИВНИК
Поглед у књигу
АЛБАНИЈА: ПРИЈАТЕЉ И ПРОТИВНИК
Политички, привредни и културни односи између Југославије и Албаније у трећој деценији 20. века нису имали одговарајући третман у нашој историографији. Ова књига има за циљ да прикаже однос Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, то јест Југославије (како се иначе ова држава називала пре званичне промене имена 1929. године) према Албанији у периоду 1924-1927. Намера да се као почетна хронолошка граница узме 1924. има своје оправдање утолико што је то време једне од најдубљих унутрашњих криза и нестабилности младе албанске државе која је иначе од завршетка Првог светског рата била прожета честим побунама, нередима и сменама влада.'
прво издање, 2009.
17 x 24 цм
261 стр.
броширан повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-0074-0
978-86-519-0074-0
Пуна цена:
220,00 ДИН

Цена на сајту:
209,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ВАТИКАН, КАТОЛИЧКА ЦРКВА И ЈУГОСЛОВЕНСКА ВЛАСТ 1941–1958
Поглед у књигу
ВАТИКАН, КАТОЛИЧКА ЦРКВА И ЈУГОСЛОВЕНСКА ВЛАСТ 1941–1958
„Садржај овог дела, у целини и појединостима, није био непознат нашој и светској историјској науци. Сам др Живојиновић вели да му је задатак био да каже оно што је било непознато, да из новог угла посматра оно што је било познато и да локална збивања смести у велику целину из које се она лакше виде. Он је заиста успео да напише један потпуно оригиналан истраживачки рад, који ће чинити велики корак напред у нашим и општим знањима о односима католичке цркве и југословенског комунизма за време понтификата Пија XII, од 1941. до његове смрти крајем 1958. године.” Из рецензије проф. др Милорада Екмечића    '
прво издање, 2007.
17 x 24 цм
448 стр.
броширан повез
латиница
ISBN: 978-86-7549-642-7
978-86-7549-642-7
Пуна цена:
1.430,00 ДИН

Цена на сајту:
1.358,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.287,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЕЛИТЕ РАСПАДА
ЕЛИТЕ РАСПАДА
'
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 292 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0274-4
Пуна цена:
880,00 ДИН

Цена на сајту:
836,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
VIII СЕДНИЦА ЦК СК СРБИЈЕ
VIII СЕДНИЦА ЦК СК СРБИЈЕ
Генерације рођене тада, али и десетак година раније, које на помен Осме седнице реагују углавном збуњено, са нескривеним утиском да се тада десило нешто страшно битно (али шта битно!?), у међувремену су постале респектабилно бирачко тело од преко милион људи, а и дан-данас неупоредиво више информација имају о ’историјском НЕ’ 1948. него о, ’историјском ДА’ којим су чланови тог пленума комуниста Србије отворили врата свом јаду, беди и безнађу који су нас од тад снашли.'
саиздаваштво са Статустимом
прво издање, 2007.
17 x 24 цм, 288 стр.
броширан повез, латиница
978-86-7549-723-3
Пуна цена:
203,71 ДИН

Цена на сајту:
193,52 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЈЕВРЕЈИ И СРБИ У ЈАСЕНОВЦУ
ЈЕВРЕЈИ И СРБИ У ЈАСЕНОВЦУ
„О Јасеновцу је написано много књига, реферата и чланака, па ипак о њему нове генерације мало знају и истина о њему тешко продире у свет. Ово последње је нарочито било видљиво током протеклих петнаест година, када је, због негативног става према Србији, Јасеновац игнорисан у многим западним медијима, публицистици и књигама, меморијалним установама, па чак и у Уједињеним нацијама и  Међународном Црвеном крсту... Зато сам се подухватио посла састављања ове књиге. Њену срж чине разговори које сам водио са девет јеврејских и шест српских преживелх логораша Јасеновца између 1989. и 1997... Разговори са преживелим логорашима садрже не само виђено и доживљено у логору, већ и слику живота њихових предратних породица и ширих заједница, њихово ратовање после бекства из Јасеновца и живот у миру...“  (из увода)'
прво издање
2009
17 х 24 цм
532 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0251-5
Пуна цена:
1.430,00 ДИН

Цена на сајту:
1.358,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
Прилози за биографију Петра Стамболића „Иво Ан­дрић је имао авер­зи­ју пре­ма лич­ним ис­по­ве­сти­ма, па је сво­је вла­сти­то ис­ку­ство су­бли­ми­рао у не­ке опште, му­дре и по­уч­не исти­не. И ка­да је во­дио лич­не за­бе­леш­ке, без да­ту­ма, пре­тва­рао их је у по­ет­ско-фи­ло­зоф­ске ре­флек­си­је. За раз­ли­ку од Ан­дри­ћа, ми, исто­ри­ча­ри, ко­ји не­ма­мо књи­жев­ни дар, бе­ле­жи­мо на кла­си­чан на­чин сво­ја за­па­жа­ња о до­га­ђа­ји­ма и љу­ди­ма из на­шег окру­же­ња. Још на по­чет­ку ка­ри­је­ре исто­ри­ча­ра, про­фе­сор Ва­са Чу­бри­ло­вић са­ве­то­вао ми је да бе­ле­жим сво­ја за­па­жа­ња о са­вре­ме­ним до­га­ђа­ји­ма и во­де­ћим по­ли­ти­ча­ри­ма јер ће ми то, ка­ко вре­ме бу­де про­ти­ца­ло, по­ста­ја­ти исто­риј­ски из­вор“. (Венцеслав Глишић)'
прво издање
2010
17 х 24 цм
172 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0253-9
Пуна цена:
528,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ
РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ
'
прво издање
2008
17 x 24 цм
294 стр.
броширан повез
латиница
978-86-8549-952-7
Пуна цена:
528,00 ДИН

Цена на сајту:
501,60 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
МОЈ РАТ ПРОТИВ РАТА
МОЈ РАТ ПРОТИВ РАТА
'
превели Александар Леви и Мерена Радисављевић
прво издање
2007
17 x 24 цм
232 стр.
броширан повез
латиница
978-86-7549-622-9
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
1.045,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЈУГОАТЛАНТИДА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЈУГОАТЛАНТИДА
'
прво издање
2005
17 x 24 цм
319 стр.
тврд повез
латиница
86-7549-408-4
Пуна цена:
748,00 ДИН

Цена на сајту:
710,60 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПОГЛЕД ИСКОСА
ПОГЛЕД ИСКОСА
„Желео сам да забележим по нешто о људима које сам сретао, познавао, са којима сам радио или мање-више сарађивао, а латио сам се и својих затурених записа и белешки вођених на прескок годинама уназад. Оне су макар и у назнакама одређивале путоказ којим би требало ићи... Тако је настала ова књига као ужи избор мемоарско-политичких есеја о мојим савременицима....“ (Д. Чкребић)'
прво издање
2009
17 х 24 цм
460 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0167-9
Пуна цена:
935,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
220,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
220,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
   1 2 ->