Колекција ТЕМА Посвећена је најмлађим посленицима књижевне мисли – дакле онима који суверено и оригинално улазе у свет науке. Разне теме из српске и других књижевности представљају стваралачки простор у коме себе проналазе они којима је ова уметност истински стваралачки изазов. Примарни истраживачки простор су јужнословенске књижевности.
ОД МАТЕРЊЕ МЕЛОДИЈЕ ДО ХРИСТА
Поглед у књигу
ОД МАТЕРЊЕ МЕЛОДИЈЕ ДО ХРИСТА
 „У основи овог рада је интерпретативно проучавање лирских циклуса Магновења и Одјеци српског песника међуратне књижевности Момчила Настасијевића. ..."  Јелена Булајић'
прво издање 2013
11 x 18 цм
280 стр.
броширан повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-1725-0
Пуна цена:
1.210,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
VUKOV NEW DEAL
VUKOV NEW DEAL
Аутор студије Vukov new deal – Црњански и Исакович између мита и мистицизма настоји да уз помоћ свеобухватне литературе о Милошу Црњанском и његовом дјелу, а посебно о његовом канонском тексту Сеобе, раствори пукотину коју досадашња тумачења нису систематично пропитала: како се знак Вук Исакович и Милош Црњански могу читати и из визуре митске критике и експерименталног мистицизма позивајући се истодобно на увиде што их данашњем тумачу књижевних текстова нуди модерна наука о књижевности.[Проф. др Душан Маринковић]'
прво издање, 2012.
11 х 18 цм, 108 стр.
броширан повез, латиница
ISBN: 978-86-519-1227-9
Пуна цена:
385,00 ДИН

Цена на сајту:
327,25 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
288,75 ДИН
+ (трошкови доставе)
 СИМУЛАЦИЈА И ГАСТРОНОМИЈА
СИМУЛАЦИЈА И ГАСТРОНОМИЈА
„Карневализација се показује као феномен који је у својој суштини супротстављен утопији (у њеном идеалистичком облику), ресцендентан, децентриран, али и посвећен прослави самог живота, као коначног телесног присуства човека у свету. У том смислу, и карневализација се јавља као једна врста утопије, као могућност нарушавања бесконачног кружења капитала и заустављања симулације самом телесношћу. Тело, гротескно и хедонистичко у исти мах, конзумира свет, а не слике света, формирајући нови песнички субјект, чија је поезија израз непристајања на постмодерно стање. Као гомилање материје, Површине, оно се може разумети и као тело текста, а према томе као ланац означитеља који је ипак могуће засновати на стварности, уместо на њеној симулацији. У њему се може препознати и имплицитна апологија неоавангардне праксе, остварена кроз истовремено дистанцирање (карневалска амбиваленција), јер је у гомилању бесмислене материје/означитеља (асемантичка уметничка пракса) ипак потврђено смислено језгро, односно у безбројним гестовима побуне, стварна побуна.“ '
прво издање, 2012, 11 х 18 цм, 200 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1281-1
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
22,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
АХ, ТАЈ ИДЕНТИТЕТ
Поглед у књигу
АХ, ТАЈ ИДЕНТИТЕТ
Студија Ах, тај идентитет! испитује родно маркирану Другост као једну од константи поетике егзила Дубравке Угрешић. У студији се указује да концепт егзила у стваралаштву Угрешићеве превазилази своје класично значење и да је збирни појам који обухвата различити видове децентрираности и страности (националну, културну, друштвену, родну итд.). Модели женскости у патријархалном друштву, унифицирајућа политика родних улога, фигура списатељице у маскулино обојеном књижевном свету, концепт тела у савременом друштву, стигматизација старости истотематске су нити које формирају мрежу родних значења у целокупном опусу Угрешићеве.   '
прво издање, 2010
11 х 18 цм
126 стр.
броширан повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-0644-4
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
СТОРИЈА О ЛУДИЛУ У ДОБА АВАНГАРДЕ
СТОРИЈА О ЛУДИЛУ У ДОБА АВАНГАРДЕ
Авангардна књижевност је користећи прилично радикалне поетичке захвате раскрстила са традицијом, али и са официјелним књижевним формама нудећи алтернативе. Једна од њих била је стварање блиско психопатолошком дискурсу.'
прво издање
2011
11 х 18 цм
172 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0799-2
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
374,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
КРЕАТИВНИ ХАОС
КРЕАТИВНИ ХАОС
Бурлеска господина Перуна бога грома је, у синхронијској и дијахронијској равни српске авангардне књижевности, све до појаве дадаистичких прозних експеримената и надреалистичких антиромана, представљала најрадикалнији пример разарања миметичке парадигме и готово свих конвенција којима су условљени традиционални романи. Међутим, упркос бројним поступцима деструкције романескне форме, ми ово дело ипак називамо романом.'
прво издање
2011
11 х 18 цм
184 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0885-2
Пуна цена:
473,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
УСАВРШАВАЊЕ НЕСАВРШЕНОСТИ
УСАВРШАВАЊЕ НЕСАВРШЕНОСТИ
О поезији Милосава Тешића У тумачењу Анђелке Петровић, Милосав Тешић се указује као песник који, полазећи од поетике сасвим прецизно одређеног видокруга, стиже до врло сложених тематских сфера, и тако постаје песник који се оглашава из једне перспективе која не обухвата само лична искуства, већ настоји да у своју тачку гледишта укључи и све слојеве једне културе и њене важне елементе.'
прво издање
2011
11 х 18 цм
244 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0803-6
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
55,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЦАРСТВО ГРАНИЧНОГ
ЦАРСТВО ГРАНИЧНОГ
Свако књижевно дело поседује потенцијал неограниченог броја тумачења. Колико ће од тог потенцијала бити реализовано зависи од знања, инвентивности и интелигенције тумача. Захваљујући очигледној коресподенцији са другим књижевним делима, нека дела неталентованим тумачима пружају могућност шаблонског дефинисања, док друга, због чврсте логичке везе са светом реалности, омогућују банална тумачења везана за површински слој њихове структуре.'
прво издање
2011
11 х 18 цм
276 стр.
броширан повез ћирилица
978-86-519-0842-5
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
АУТОБИОГРАФИЈА, ФИКЦИЈА И ЈА
АУТОБИОГРАФИЈА, ФИКЦИЈА И ЈА
Рад је по своме карактеру превасходно књижевнотеоријски, па су и главни закључци (резултати) претежно из области теорије жанра. Основни резулат рада је у целовитом и пажљиво изведеном приказу поступака фикционализације који се на специфичан начин јављају у аутобиографском приповедању, а не толико у поставци проблема.[Проф. др Никола Грдинић]'
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 195 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0951-4
Пуна цена:
605,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
АНДРИЋЕВО СВЈЕТЛО ИЗНАД ПУТА
АНДРИЋЕВО СВЈЕТЛО ИЗНАД ПУТА
Андрић се као (још од Ex Ponta!) доказано епифанијски аутор, у Јелени и кроз Јелену појављује као коначно освијештен ЈА властита опуса, у тумачење којега смо кренули „оборужавши“ се јунговским знањима и теоријама о несвјесном и симболима.'
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 164 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0726-6
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
220,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
220,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
   1 2 ->