Колекција ТЕМА Посвећена је најмлађим посленицима књижевне мисли – дакле онима који суверено и оригинално улазе у свет науке. Разне теме из српске и других књижевности представљају стваралачки простор у коме себе проналазе они којима је ова уметност истински стваралачки изазов. Примарни истраживачки простор су јужнословенске књижевности.
ПОЕТИКА СА ГРАНИЦЕ
ПОЕТИКА СА ГРАНИЦЕ
Књига Марине Аврамовић тематизује и интерпретира неке од кључних елемената поетике Јовице Аћина, једног од највећих живих српских писаца. Крећући се од његове есејистике, преко фантастике па до еротографије, ауторка је пружила релева­нтан а читљив увид у Аћинова битна дела. Добро осетивши да се три поменуте димензије ту преплићу -посебно у прози, која представља врхунац његовог стваралаштва – Марина Аврамовић са оним бартовским „задовољством у тексту“ манифестује у својој књизи и љубав према читању дела којим се бави. А ако те љубави и задово­љства нема, неминовно ћемо се сусрести са клишеираним, сувопарним и нечитљивим књижевнокритичким штивом што Поетика са границе никако није - НАПРОТИВ!'
прво издање, 2023, 11 х 18 цм, 152 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-2975-8
Пуна цена:
1.485,00 ДИН

Цена на сајту:
1.410,75 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.336,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОД МАТЕРЊЕ МЕЛОДИЈЕ ДО ХРИСТА
Поглед у књигу
ОД МАТЕРЊЕ МЕЛОДИЈЕ ДО ХРИСТА
 „У основи овог рада је интерпретативно проучавање лирских циклуса Магновења и Одјеци српског песника међуратне књижевности Момчила Настасијевића. ..."  Јелена Булајић'
прво издање 2013
11 x 18 цм
280 стр.
броширан повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-1725-0
Пуна цена:
1.210,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
VUKOV NEW DEAL
VUKOV NEW DEAL
Аутор студије Vukov new deal – Црњански и Исакович између мита и мистицизма настоји да уз помоћ свеобухватне литературе о Милошу Црњанском и његовом дјелу, а посебно о његовом канонском тексту Сеобе, раствори пукотину коју досадашња тумачења нису систематично пропитала: како се знак Вук Исакович и Милош Црњански могу читати и из визуре митске критике и експерименталног мистицизма позивајући се истодобно на увиде што их данашњем тумачу књижевних текстова нуди модерна наука о књижевности.[Проф. др Душан Маринковић]'
прво издање, 2012.
11 х 18 цм, 108 стр.
броширан повез, латиница
ISBN: 978-86-519-1227-9
Пуна цена:
385,00 ДИН

Цена на сајту:
365,75 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
346,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
 СИМУЛАЦИЈА И ГАСТРОНОМИЈА
СИМУЛАЦИЈА И ГАСТРОНОМИЈА
„Карневализација се показује као феномен који је у својој суштини супротстављен утопији (у њеном идеалистичком облику), ресцендентан, децентриран, али и посвећен прослави самог живота, као коначног телесног присуства човека у свету. У том смислу, и карневализација се јавља као једна врста утопије, као могућност нарушавања бесконачног кружења капитала и заустављања симулације самом телесношћу. Тело, гротескно и хедонистичко у исти мах, конзумира свет, а не слике света, формирајући нови песнички субјект, чија је поезија израз непристајања на постмодерно стање. Као гомилање материје, Површине, оно се може разумети и као тело текста, а према томе као ланац означитеља који је ипак могуће засновати на стварности, уместо на њеној симулацији. У њему се може препознати и имплицитна апологија неоавангардне праксе, остварена кроз истовремено дистанцирање (карневалска амбиваленција), јер је у гомилању бесмислене материје/означитеља (асемантичка уметничка пракса) ипак потврђено смислено језгро, односно у безбројним гестовима побуне, стварна побуна.“ '
прво издање, 2012, 11 х 18 цм, 200 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1281-1
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
22,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
АХ, ТАЈ ИДЕНТИТЕТ
Поглед у књигу
АХ, ТАЈ ИДЕНТИТЕТ
Студија Ах, тај идентитет! испитује родно маркирану Другост као једну од константи поетике егзила Дубравке Угрешић. У студији се указује да концепт егзила у стваралаштву Угрешићеве превазилази своје класично значење и да је збирни појам који обухвата различити видове децентрираности и страности (националну, културну, друштвену, родну итд.). Модели женскости у патријархалном друштву, унифицирајућа политика родних улога, фигура списатељице у маскулино обојеном књижевном свету, концепт тела у савременом друштву, стигматизација старости истотематске су нити које формирају мрежу родних значења у целокупном опусу Угрешићеве.   '
прво издање, 2010
11 х 18 цм
126 стр.
броширан повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-0644-4
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
СТОРИЈА О ЛУДИЛУ У ДОБА АВАНГАРДЕ
СТОРИЈА О ЛУДИЛУ У ДОБА АВАНГАРДЕ
Авангардна књижевност је користећи прилично радикалне поетичке захвате раскрстила са традицијом, али и са официјелним књижевним формама нудећи алтернативе. Једна од њих била је стварање блиско психопатолошком дискурсу.'
прво издање
2011
11 х 18 цм
172 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0799-2
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
418,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
КРЕАТИВНИ ХАОС
КРЕАТИВНИ ХАОС
Бурлеска господина Перуна бога грома је, у синхронијској и дијахронијској равни српске авангардне књижевности, све до појаве дадаистичких прозних експеримената и надреалистичких антиромана, представљала најрадикалнији пример разарања миметичке парадигме и готово свих конвенција којима су условљени традиционални романи. Међутим, упркос бројним поступцима деструкције романескне форме, ми ово дело ипак називамо романом.'
прво издање
2011
11 х 18 цм
184 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0885-2
Пуна цена:
473,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
МИЛАН ЋУРЧИН У КОНТЕКСТУ СРПСКЕ АВАНГАРДЕ
МИЛАН ЋУРЧИН У КОНТЕКСТУ СРПСКЕ АВАНГАРДЕ
Магистарски рад „Милан Ћурчин у контексту српске авангарде“ Стојанке Милановић мора се посматрати као вредан покушај да се у разумевање процеса у српској књижевности на почетку XX века укључи и нова слика о месту Милана Ћурчина и у заснивању једне модерне поетике и у њеном образлагању у есејистичким текстовима и полемикама.[Проф. др Радивоје Микић]'
прво издање
2011
11 х 18 цм
300 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0925-5
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН И ЊЕГОВИ НАСТАВЦИ
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН И ЊЕГОВИ НАСТАВЦИ
У анализи дела опуса Душана Ковачевића који као изворишни текст има драму Балкански шпијун, Никола Јанковић полази од идеја дијалогизма и полифоније Михаила Бахтина, повезујући их са оним правцима модерне теоријске мисли који разматрају проблематику субјекта и његовог односа са идеологијом. Аутор надоградње тих теорија преузима од сувременијих теоретичара, међу којима већина наставља рад француског психоаналитичара Жака ЛаКана. Акценат у анализи стављен је на однос драмског предлошка и његове филмске адаптације, као и на међуоднос текстова, чиме се добива шира слика једног сегмента стваралаштва Душана Ковачевића.'
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 176 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-1054-1
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
242,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
242,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
242,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПОЕТИКА ТАМНОГ ВИЛАЈЕТА
ПОЕТИКА ТАМНОГ ВИЛАЈЕТА
Философију паланке могуће је и на почетку 21. века читати и препознавати као критику филозофије завршеног света, а Константиновићеву експликацију паланачког духа, насталу тридесетак година (1969) након знамените Поперове студије Отворено друштво и његови непријатељи, управо као теоријску експликацију и детаљну анамнезу затвореног друштва, где год оно било и кад год било успостављено.Оно што поништава и деконструише баналност као архепринцип духа паланке, поништавајући у исти мах и сваку тривијализацију истинитости и смисла (оваплоћену кроз диктатуру општег, једнозначног и стереотипног), јесте принцип творачке субјективности. Ако као архепринципи духа паланке баналност и надређеност општег бивају поништавани и деконструисани управо снагом творачки субјективног, онда та иста духовна и креативна снага, неутралишући тамновилајетска програмска дејства, истовремено неутралише и сваку склоност нихилизму, баналности и упросечавању вредности.'
прво издањер
2011
11 х 18 цм
180 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0926-2
Пуна цена:
473,00 ДИН

Цена на сајту:
283,80 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
283,80 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
283,80 ДИН
+ (трошкови доставе)
   1 2 ->