Налазите се | БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА | Едиција СИНТЕЗЕ
Едиција СИНТЕЗЕ Капитална дела домаћих еминентних научника у различитим областима научног стваралаштва. То су уједно врхунски национални домети у тим научним областима и репрезентативна синтетичка ауторска достигнућа која имају карактер magnum opus-a.
САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ II
САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ II
Двотомно дело Савремене демократије представља кулминацију и критичку синтезу ауторовог дугогодишњег бављења проблемима демократије и упоредних политичких система.'
треће издање, 2012, 17 х 24 цм, 336 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-7549-573-4
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
1.045,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
НА БЕЛОМ ХЛЕБУ - Смртна казна у Србији 1804–2002
Поглед у књигу
НА БЕЛОМ ХЛЕБУ - Смртна казна у Србији 1804–2002
Смртна казна у Србији 1804–2002Аутор је додао и да је у Србији и Југославији, од 1804. до 2002, формално осуђено на смрт више од 6.500 људи, мада неке процене указују на 12.000 спроведених смртних казни.'
саиздаваштво са Cliom
прво издање, 2012.
17 х 24 цм, 624 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN: 978-86-519-1232-3
Пуна цена:
1.650,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ I
САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ I
III издање'
треће издање, 2012.
17 x 24 цм, 712 стр.
тврд повез, латиница
978-86-7549-950-3
Пуна цена:
1.870,00 ДИН

Цена на сајту:
1.776,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЉУБОМИР ТАДИЋ – МИСЛИЛАЦ СЛОБОДЕ
Поглед у књигу
ЉУБОМИР ТАДИЋ – МИСЛИЛАЦ СЛОБОДЕ
Та­ди­ће­во де­ло, бу­ду­ћи за­о­ку­пље­но кри­тич­ком ви­зи­јом на­претка­ чо­ве­чан­ства, на тра­гу Бло­хо­вог миш­ље­ња, сна­жно су­ге­ри­ше, по­др­жа­ва и охра­бру­је, па ако је то с гле­диш­та ко­нач­ног сми­ре­ња људ­ске исто­ри­је и уто­пиј­ска на­да, она је са­свим си­гур­но та стра­на чо­ве­ко­вог ли­ка ко­ја људ­ски жи­вот чи­ни сми­сле­ним, ства­ра­лач­ким и ак­тив­но од­у­пи­ру­ћим.'
саиздаваштво са Албатрос плусом
прво издање, 2012
15 х 23 цм, 212 стр.
тврди повез
латиница
978-86-519-1323-8
Пуна цена:
935,00 ДИН

Цена на сајту:
374,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЧЕКАЈУЋИ КАПИТАЛИЗАМ
ЧЕКАЈУЋИ КАПИТАЛИЗАМ
Настанак нових класних односа у СрбијиКњига социолога Младена Лазића, редовног професора Филозофског факултета у Београду, представља јединствену студију која се бави друштвеним променама у Србији посматраним кроз призму класних односа.Реч је о књизи која представља капитални ауторски рад у коме су сажета деценијска истраживања и бављења друштвеним променама. Књига професора Лазића Чекајући капитализам објављена је у едицији Синтезе библиотеке Друштво и наука у којој се објављују капитална дела, као врхунски национални научни домети и репрезентативна синтетичка ауторска достигнућа, која имају карактер магнум опуса.'
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 276 стр.
тврди повез, латиница
978-86-519-0780-0
Пуна цена:
990,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА I
ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА I
Књига Политичка теорија I представља капитално и синтетичко дело савремене политикологије, које карактерише систематичност, дубина увида, аналитичност, критичност, обухватност и енциклопедичност. Ради се о ретко целовитом, занимљивом, информативном и високо аналитичком тексту, који ће заузети посебно место у историји наше политикологије као један од најзначајнијих истраживачких радова у њеној полувековној историји, па се може оценити као капитално издање у области политичке теорије и политичких наука уопште. Књига је добила Награду Града Београда.'
друго поправљено допуњено издање
2008
17 х 24 цм
870 стр.
тврд повез
латиница
978-86-7549-949-7
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
1.881,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
РАЗАРАЊЕ И РЕКОНСТИТУЦИЈА ДРУШТВА
РАЗАРАЊЕ И РЕКОНСТИТУЦИЈА ДРУШТВА
Разарање друштва сложен је и дуготрајни процес, несводив на промене које се уобичајено називају процесом транзиције или постсоцијалистичке трансформације. Друштвена разореност постаје део социјалне свакодневице, обележава све битне сфере друштва, троши ресурсе и енергије свих актера, али без адекватних резултата, квари „леп дан и миран сан“ и обичних грађана, али и најмоћнијих људи '
прво издање, 2013., 17 x 24 цм, 332 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-519-1745-8
Пуна цена:
1.210,00 ДИН

Цена на сајту:
1.149,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.089,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБЛИЦИ ЛИЧНЕ ВЛАСТИ
ОБЛИЦИ ЛИЧНЕ ВЛАСТИ
Социолошко-историјска студија Облици личне власти, о идеологији и организацији утицајних европских облика личне власти од антике до савременог доба, заснована је на претпоставци да савремена власт користи и усавршава технологију и идеологију режима какви су постојали у далекој прошлости. Упоредном историјском анализом аутор разматра различите облике личне власти – улогу владара у одлучивању, његове главне организационе ослонце, правдање личне власти и однос политичког система и друштвене структуре.'
уредио Јовица Тркуља
друго допуњено издање
2009
17 х 24 цм
409 стр.
тврд повез
латиница
978-86-519-0109-9
Пуна цена:
990,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ
УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ
Ова књига има за циљ да читаоца убеди да појачано интересовање за једну изузетно важну регионалну међународну организацију (ЕУ) не сме значити и занемаривање друге, изузетно значајне организације на глобалном нивоу (УН), али ни обрнуто. Јер, без обзира на то да ли Европа постаје компактнија или не, свет је све мањи. Иако су понегде различити, интереси та два окружења нису супротстављени, а с обзиром на то да је основни циљ (опстанак) исти, до решења ваља доћи водећи рачуна о оба.'
саиздаваштво са Факултетом политичких наука
прво издање
2010
17 х 24 цм
236 стр.
тврди повез
латиница
978-86-519-0455-7
Пуна цена:
935,00 ДИН

Цена на сајту:
888,25 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.