ЈП Службени гласник баштини традицију издавања службених гласила, која почиње 1813. године објављивањем „Новина сербских“. Дан предузећа је 13. август, а 2020. смо прославили 207 година традиције објављивања службених гласила.

ЈП Службени гласник основано је 1992. Законом о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању „Службеног гласника Републике Србије“, с циљем да објављује законе, прописе и друге акте, издаје обрасце чији су облик и садржина утврђени републичким прописима, као и да издаје публикације које су неопходне или од интереса за рад водећих републичких органа: Народне скупштине Републике Србије, председника Републике, Владе и појединачних министарстава, Уставног суда и Народне банке Србије и др. „Службени гласник“ објављује и опште акте других органа и организација и огласе.

Полазећи од своје основне делатности – објављивања „Службеног гласника РС“, предузеће се развило у једну од најзначајнијих издавачких кућа. Концепт објављивања капиталних издања, стручне, теоријске литературе и публицистике окупио је око Гласникових јасно структурираних библиотека еминентне уреднике, ауторе, факултете и др. институције.

Производни циклус: припрема за штампу, штампа и дистрибуција, у потпуности је заокружен у самом предузећу. За сваку фазу циклуса карактеристичан је висок степен квалитета, ефикасности и ефективности, што је обезбеђено континуираним развојем технологија, перманентном едукацијом запослених и одговарањем на захтеве тржишта. Сва издања штампају се у савременој штампарији Службеног гласника, а излажу и продају у специјализованим књижарама Службеног гласника широм Србије.

Награда „Издавач године“ 2006, 2007, 2015. и 2018. на Међународном сајму књига у Београду, као и многе друге награде из области издаваштва, дизајна, графичке и техничке припреме за штампу и штампе потврђују релевантност Службеног гласника као издавача. Једно од таквих признања, Службени гласник је добио и на Међународном београдском сајму књига 2012, када су му акредитовани новинари доделили награду за „Најуспешнијег издавача године".

Осим наведених, Службеном гласнику је додељено и низ других, престижних признања. Председник Србије је 31. јула 2013. донео Указ о додели одликовања Сретењског ордена другог степена Службеном гласнику за нарочите заслуге објављивања закона и прописа, а поводом обележавања 200 година од објављивања првог српског службеног гласила. Службеном гласнику је 2017. године додељена и годишња награда „Београдски победник“ за остварене резултате привређивања у 2016. години, коју додељује Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Београда.

Народна скупштина је на Трећој седници Првог редовног заседања у 2013. донела Закон о објављивању закона и других прописа и аката, којим је поред делатности издавања „Службеног гласника Републике Србије”, Службеном гласнику поверено и вођење Правно-информационог система Републике Србије, као делатност од општег интереса. Тиме је, на савремен начин, који је усклађен са правним системом Републике Србије и прилагођен новим технологијама, уређено и пословање Службеног гласника.


Подаци о предузећу

ЈП Службени гласник
Јована Ристића 1, Београд
+ 381 11 30 60 300
kontakt@slglasnik.com
www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net
Шифра делатности: издавачка делатност - 5814
Матични број: 07453710
Порески број: 100002782