Едиција ВЛАДАВИНА ПРАВА Избором тема и квалитетом њихове научне обраде и презентације, ова едиција скреће пажњу на најважнија правна питања и проблеме из области правних наука. У складу с њеним називом објављујујемо дела из области теорије права, филозофије права и упоредног права која доприносе унапређивању наше правне и политичке културе. Њен циљ је да се правничкој и широј јавности приближе ставови и резултати истраживања савремених теоретичара и истраживача у правној науци. Сврха ове едиције jeсте и упознавање са страним правним системима, посебно из подручја Европске уније.
ВЕШТИНА ПИСАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ
ВЕШТИНА ПИСАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ
Приручник представља једино дело на домаћем тржишту које систематски обрађује област писања првостепене кривичне пресуде. '
десето издање, 2023, 16 х 24 цм, 184 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2511-8
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
935,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
825,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПОРЕСКИ ДЕЛИКТИ У СРПСКОМ ПРАВУ
ПОРЕСКИ ДЕЛИКТИ У СРПСКОМ ПРАВУ
По први пут у једној књизи на свеобухватан начин су обрађени порески деликти  (пореска кривична дела и порески прекршаји) у српском кривичном и пореском законодавству. Аутор је анализирао судску праксу и комплексне проблеме у примени пореског материјалног права у кривичним и прекршајним поступцима поводом пореских деликата. '
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, 288 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2855-3
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
1.683,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.485,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
УТИЦАЈ БИОМЕДИЦИНЕ НА СРОДСТВО
УТИЦАЈ БИОМЕДИЦИНЕ НА СРОДСТВО
Промене изазване применом нових биомедицинских технологија у области рађања и утврђивања порекла детета превазилазе све оно што се дешавало током трајања људске врсте. „Револуционарно“ раздвајање рађања од сексуалности, доводи у питање физичку и психичку димензију идентитета, као и традиционалне поставке заснивања примарног сродничког односа. Ово је створило проблем примене традиционалних правила за утврђивање примарног сродничког односа, између родитеља и детета, јер је постало очигледно да родитељи нису његови генитори. Аутор у овој књизи разматра и друга сложена питања, попут права на биомедицински потпомогнуто родитељство, о којима не постоји усаглашеност у Европској унији и упоредном праву.'
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, стр. 268, броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2850-8
Пуна цена:
1.760,00 ДИН

Цена на сајту:
1.496,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.320,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО
Ова књига је примарно намењена читаоцима који теже целовитом погледу на међународно кривично право, које већ по својој дефиницији и  сложеној структури обухвата низ релевантних кривичноправних области.'
прво издање, 2022, 16 х 24 цм, 836 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2769-3
Пуна цена:
4.950,00 ДИН

Цена на сајту:
4.207,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
3.712,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРАВО ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
ПРАВО ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Користећи знања из више научних области, као и различитих области права, аутор је у овој књизи представио комплексан однос (ликовне) уметности и права. У књизи су обрађене теме, као што су ауторско право над уметничким делом, аспекти умножавања уметничког дела, утицај нових технологија на уметничко дело, промет оригиналних уметничких дела и утврђивање њихове аутентичности, осигурање уметничких дела, уметничка дела са својством културног добра, слобода уметничког изражавања. Иако се ради о стручној монографији, књига је написана тако да заокупља пажњу јер је илустрована примерима, домаћом и страном судском праксом.'
прво издање, 2022, 16 х 24 цм, 352 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2767-9
Пуна цена:
2.750,00 ДИН

Цена на сајту:
2.337,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.062,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
НАЧЕЛО СУПСИДИЈАРНОСТИ И ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
НАЧЕЛО СУПСИДИЈАРНОСТИ И ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
У овој монографији анализирана су релевантна питања у вези са начелом супсидијарности – важним начелом у функционисању Европског суда за људска права. Аутор је напре истражио шта је то супсидијарност и како се она развијала ван контролног механизма Конвенције да би се могла упоредити са супсидијарношћу у оквиру контролног механизма Конвенције. Такође, аутор је утврдио када се супсидијарност први пут јавља у пракси Суда, колико често се јавља у пракси и са којим последицама, као и које правне инструменте из Конвенције и сопствене праксе Суд користи као израз начела супсидијарности.'
прво издање, 2022, 16 х 24 цм, 292 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2751-8
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
1.683,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.485,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПОЈЕДНОСТАВЉЕНЕ ФОРМЕ ПОСТУПАЊА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА
ПОЈЕДНОСТАВЉЕНЕ ФОРМЕ ПОСТУПАЊА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА
Предмет монографије под називом „Поједностављене форме поступања у кривичним стварима“ јесу начело опортунитета кривичног гоњења и споразум о признању кривичног дела. Tрадиционално кривично процесно законодавство Републике Србије није познавало oва два правна института до почетка XXI века, када је направило заокрет ка западноевропским идејама концепције кривичног поступка.  Начело опортунитета готово сваком изменом Законика о кривичном поступку добија све ширу примену, но одређени проблеми и даље постоје када говоримо о кругу кривичних дела за које се може применити одлагање кривичног гоњења, као и о извршавању наметнутих обавеза. '
прво издање, 2021, 16 х 24 цм, 448 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2689-4
Пуна цена:
2.750,00 ДИН

Цена на сајту:
2.337,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.062,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ
ПРИВАТНА БЕЗБЕДНОСТ
Публикација под насловом насловом Приватна безбедност писан је као допунска стручна литература пре свега за службенике обезбеђења, редаре, стручњаке из области безбедности и др. Ова публикација може послужити за едукацију и за стручно усавршавање службеника обезбеђења, редара, овлашћених лица за примену закона и осталих корисника, за студенте правних и безбедносних наука, за стручну и научну јавност у области корпоративне безбедности, као и у области права приватне безбедности и сл.'
саиздаваштво са Akademijom OXFORD-AGENT DOO, прво издање, 2021, 16 х 24 цм, 280 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2744-0
Пуна цена:
2.200,00 ДИН

Цена на сајту:
1.870,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.650,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРЕТПОСТАВКА НЕВИНОСТИ
ПРЕТПОСТАВКА НЕВИНОСТИ
Предмет ове монографије је претпоставка невиности у троструком значењу – као индивидуално процесно право окривљеног у кривичном поступку, као људско право међународног права људских права и као начело којим се гарантује легитимитет кривичног поступка. Аутор је представио богату упоредноправну праксу и анализирао нормативне претпоставке невиности у међународним инструментима за заштиту људских права, као и начин тумачења и обим претпоставке невиности у механизмима за заштиту људских права.'
прво издање, 2021, 16 х 24 цм, 392 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2724-2
Пуна цена:
2.310,00 ДИН

Цена на сајту:
1.963,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.732,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ ОСУЂЕНИКА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ ОСУЂЕНИКА
Студија Стефана Самарџића Рехабилитација политичких осуђеника представља изузетан допринос српској науци кривичног права и правној науци уопште. Деконструкцијом појма рехабилитације у кривичном праву, и разграничењем од сродних института, у овој књизи је успостављено разликовање између фундаментално различитих института који носе исти назив рехабилитација. Студија је изнедрила неколико оригиналних класификација у којима се успостављају нови основни појмови – редовна, ванредна и напослетку специјална рехабилитација политичких осуђеника.'
прво издање, 2021, 16 х 24 цм, 320 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2650-4
Пуна цена:
2.200,00 ДИН

Цена на сајту:
1.870,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.650,00 ДИН
+ (трошкови доставе)