Налазите се | БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА | Библиотека ДРУШТВО И НАУКА — Појединачна издања
Библиотека ДРУШТВО И НАУКА — Појединачна издања
ЛЕКСИКОН ПСИХОАНАЛИЗЕ
ЛЕКСИКОН ПСИХОАНАЛИЗЕ
После четири издања Лексикон психоанализе је и даље једини такав рад на подручју психоанализе. Обухвата најзначајније и најучесталије појмове класичне и савремене аналитичке теорије.'
саиздаваштво са Новом књигом – Подгорица
прво издање, 2007.
15 x 23 цм, 306 стр.
тврд повез, латиница
978-86-7549-610-6
Пуна цена:
1.650,00 ДИН

Цена на сајту:
1.402,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
РАЗВОЈ ДУХОВНОГ ЖИВОТА У БОСНИ ПОД УТИЦАЈЕМ ТУРСКЕ ВЛАДАВИНЕ
РАЗВОЈ ДУХОВНОГ ЖИВОТА У БОСНИ ПОД УТИЦАЈЕМ ТУРСКЕ ВЛАДАВИНЕ
Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине Иве Андрића, дисертација за стицање докторске титуле Филозофског факултета Универзитета Карла Франца у Грацу из 1924, која је у протеклих осам деценија била предмет разноврсних спорења, а коју је Службени гласник реиздао прошле године, књига је од вишеструког значаја. '
приредио Драгољуб Драгојловић
прво издање, 2009.
16 х 23 цм, 188 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0199-0
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
561,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПОЛИТИКОЛОШКИ ОГЛЕДИ
ПОЛИТИКОЛОШКИ ОГЛЕДИ
Текстови сабрани у овој књизи настали су као интелектуални императив аутора да трага за одговорима на актуелна политичка питања. Писани су различитим поводима и са различитим истраживачким мотивима, а баве се темама и проблемима из поља нормативне политичке теорије и политичке социологије, а пре свега политичким вредностима, политичким организацијама и политичким институцијама. Зато је и дијапазон тема широк: слобода, демократија, избори, странке, парламент, држава и локална самоуправа. '
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 375 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0651-3
Пуна цена:
990,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
99,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
99,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
УВОД У ИСТОРИЈУ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ ИСТОКА И ЗАПАДА
УВОД У ИСТОРИЈУ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ ИСТОКА И ЗАПАДА
Књига Јана Кјењевича, професора на Институту за оријенталистику Варшавског универзитета, бави се историјом и значењем појмова Истока и Запада, као и њиховом интерпретацијом у светлу изазова које доноси XXI век и мултиполарни свет будућности. Истовремено је реч о увођењу нових појмова повезаних с формирањем идентитета друштвених система и одређивањем цивилизацијских припадности.'
прво издање
2011
15 х 23 цм
468 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0881-4
Пуна цена:
1.210,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПСИХОЛОШКЕ ЕКСПЕРТИЗЕ
ПСИХОЛОШКЕ ЕКСПЕРТИЗЕ
Књига Психолошке експертизе Милана Костића, психолога и вишегодишњег судског вештака, представља пионирски рад и значајан рукопис посвећен једној запостављеној, а изузетно друштвено значајној делатности примењене психологије – психолошкој експертизи. Писана као збирка огледа из теорије и праксе форензичке психологије, ова књига је незаобилазни приручник за све оне који се баве овом делатношћу.'
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 212 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0782-4
Пуна цена:
605,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА И АНШЛУС АУСТРИЈЕ 1938
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА И АНШЛУС АУСТРИЈЕ 1938
Аншлус Аустрије један је у низу догађаја који су водили ка Другом светском рату. Краљевина Југославија налазила се у колизији између свог политичког и економског интереса, између геополитичких чинилаца који су усмеравали земљу ка тесним везама са средњом Европом и интереса очувања независности, што је у међуратном периоду зависило од стабилности Версајског система. Др Ранка Гашић'
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 316 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0656-8
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
935,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
825,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КУЛТ МРТВИХ КОД СРБА
КУЛТ МРТВИХ КОД СРБА
Култ мртвих код Срба уобличаван је у више развојних фаза које су, све заједно, оставиле дубок и слојевит траг у нашим погребним обичајима и веровањима. Да је то био један од веома снажних култова у старој српској религији види се и по томе што су погребни обичаји и веровања у свим српским крајевима прилично уједначени.'
приредили Бојан Јовановић и Божидар Зечевић
прво издање, 2007.
14 x 20 цм, 135 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-7549-637-3
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
374,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
МИРНИМ СРЕДСТВИМА ДО МИРА
МИРНИМ СРЕДСТВИМА ДО МИРА
Мир и сукоб, развој и цивилизација За Јохана Галтунга, оснивача студија мира, ова књига представља „систематски напор да се поставе теоријске основе истраживања мира, мировног образовања и мировног деловања“. Аутор излаже подстицајан и разноврстан скуп идеја, теорија и претпоставки на којима се заснивају студије мира. Књига се састоји из четири целине које се баве различитим теоријским приступима миру: теорија мира истражује епистемолошке претпоставке студија мира, природу насиља, као и три посебна прилаза миру; теорија сукоба се бави ненасилним и креативним решавањем сукоба, са нагласком на важности културе сукоба; теорија развоја истражује структурно насиље, нарочито на пољу економије, као и начине за превазилажење тог насиља; теорија цивилизације обухвата проучавање културног насиља и усмерена је на разумевање дубљих, несвесних аспеката културе и њиховог утицаја на политику мира и развоја. У закључку, аутор повезује нити ових приступа, стављајући нагласак на мировно деловање мирним средствима.'
саиздаваштво са Југоистоком XXI – Центар за евро-балканску сарадњу
превела Лидија Кљакић
прво издање
2009
17 х 24 цм
394 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0445-8
Пуна цена:
1.320,00 ДИН

Цена на сајту:
330,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
330,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
330,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
АНАЛЕКТА
АНАЛЕКТА
„Мимичину књигу треба читати с пуном свешћу о њеној многослојности, а разбијеност њене форме и повремену дисонантност њених значењских слојева тумачити имајући на уму само несрећно време у којем је живео и које се кроз њу обзнањује. Поред супериорног служења језицима на којима је писана и брилијантног стила којим су мисли изражене, у највеће одлике ове књиге спада, међутим, управо то што далеко превазилази значај пуког документа времена у којем је настала и што по бројним сазнајним увидима до којих стиже далеко прекорачује његове границе и ограничења. Она се проницљивом читаоцу, који буде желео да проникне у њене најдубље и најтананије слојеве, указује као читав низ различтих мостова – великих и малих, чврстих и полуразрушених, поузданих и оних који позивају на доградњу – између времена, култура, друштава, традиција и теоријских усмерења“.(Из Предговора А. Молнара)'
саиздаваштво са Институтом за социолошка истраживања
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 330 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0894-4
Пуна цена:
825,00 ДИН

Цена на сајту:
330,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
330,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
330,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КРХКОСТ ДОБРОТЕ
КРХКОСТ ДОБРОТЕ
Срећа и етика у грчкој трагедији и филозофији Ова књи­га пред­ста­вља ис­тра­жи­ва­ње ста­но­ви­шта о „мо­рал­ној суд­би­ни“. У њој се ис­пи­ту­је основ­ни етич­ки про­блем да су мно­ги вред­ни кон­сти­ту­ен­ти до­брог жи­во­та ра­њи­ви на чи­ни­о­це ко­ји су из­ван кон­тро­ле лич­но­сти и по­ста­вља пи­та­ње ка­ко то ути­че на про­це­ну лич­но­сти и њи­хо­вих жи­во­та. Гр­ци су ду­бо­ко до­при­не­ли тим пи­та­њи­ма, али ни про­бле­ми ни грч­ка ста­но­ви­шта ни­су за­до­би­ла па­жњу ко­ју за­слу­жу­ју. У овој књи­зи се, да­кле, об­на­вља глав­на ди­мен­зи­ја грч­ке ми­сли и ука­зу­је на глав­на пи­та­ња етич­ке те­о­ри­је. Је­дан од ње­них нај­о­ри­ги­нал­ни­јих аспе­ка­та је­сте по­сту­пак ко­ји у ме­ђу­соб­ни од­нос до­во­ди књи­жев­не и фи­ло­соф­ске тек­сто­ве.'
превео Бранимир Глигорић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 536 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0132-7
Пуна цена:
2.090,00 ДИН

Цена на сајту:
660,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
660,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
660,00 ДИН
+ (трошкови доставе)