Колекција НОВА & МОДЕРНА ТРАДИЦИЈА Читање књижевне баштине и књижевне савремености у новом кључу основна је поетичка претпоставка ове библиотеке. Чине је есеји, студије, расправе, полемике и монографије о новој српској књижевности, од XVIII века до данас. Интерпретација превратничких, иновативних књижевних чињеница које су, истовремено, и важан сегмент модерне европске књижевне баштине. У колекцији објављујемо студије и расправе које у много чему иницирају и нови, модерни критички дијалог о епохалним поетским пројектима српске књижевности.
ГРАД И СТРАСТ
ГРАД И СТРАСТ
Натуралистички елементи у српском модернистичком романуИстраживање је ограничено на српску књижевност између два рата, тачније на изабрана дела која су хронотопом везана за Београд, с намером да се у њима подвуку натуралистички елементи, које одређујемо као саставне делове хетерогеног дискурса међуратне књижевности, будући да српска књижевност није имала ни јасно изражен натурализам као уметнички покрет ни позитивизам као доминантни правац мишљења, а у правом смислу речи ни дух епохе који би их у изворном значењу изродио.'
прво издање, 2009.
13,5 х 20 цм, 200 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0423-6
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ИСТРАЖИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА
ИСТРАЖИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА
Романескни опус Радомира Константиновића тешко је сврстати у неки од постојећих поетичких праваца. Ипак, Бранислава Васић Ракочевић је својом студијом, а нарочито њеним централним поглављем, показала и одмак од ове тзв. недоумице. '
прво издање, 2013, 13,5 х 20 цм, 238 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1707-6
Пуна цена:
594,00 ДИН

Цена на сајту:
297,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПОЕТИКА ПРОЗЕ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА
ПОЕТИКА ПРОЗЕ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА
До издања овог рукописа долази након више од двадесет година од његова настанка. Из њега је објављено само поглавље о „Божјим људима“ у књизи Из Тијесна времена (Загреб, 2002). Остало је претрпјело незнатне измјене, управо онолико колико се било напредовало у припреми обрањеног доктората за објављивање (комисија пред којом се бранила докторска теза „Поетика Станковићеве прозе“ радила је у саставу: проф. др Фрањо Грчевић – ментор и предсједник комисије, проф. др Јован Деретић – први члан комисије и проф. др Јуре Каштелан – други члан комисије). Издавача за ову тему нисам тада налазио у Хрватској, а како се зашло већ у ирационална, а анакронична хисторијска разрачунавања, одустао сам од тражења издавача и на другим странама.'
прво издање
2010
13
5 х 20 цм
304 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0663-6
Пуна цена:
770,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
СТУДИЈЕ О ПОЕТИЦИ ВАСКА ПОПЕ
СТУДИЈЕ О ПОЕТИЦИ ВАСКА ПОПЕ
Књига је посвећена песничком делу једном од највећих српских лиричара XX века. Оно што се на самоме почетку може рећи – Весна Цидилко је тај посао анализе обавила на изузетан начин и није нимало случајно што је и сам песник Попа за живота тврдио да је то најпродорнија, најсвестранија и најплодотворнија интерпретација веома сложених поетских структура.'
прво издање
2008
13,5 x 20 цм
359 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-7549-781-3
Пуна цена:
880,00 ДИН

Цена на сајту:
836,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
СВЕТИ МИРИС ПАМТИВЕКА
СВЕТИ МИРИС ПАМТИВЕКА
Све што је у последње две деценије писао о Лази Костићу – различитим поводима и у различитим приликама – Миливој Ненин је сакупио у једну питку и узбудљиву књигу'
прво издање
2011
13
5 х 20 цм
148 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0886-9
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
СКИЦЕ РУБНИХ ПРОСТОРА КЊИЖЕВНОГ НАСЛЕЂА
СКИЦЕ РУБНИХ ПРОСТОРА КЊИЖЕВНОГ НАСЛЕЂА
Ослонивши се на репрезентативне примере из српске књижевности XIX века, аутор је покушао да укаже у којој мери је нужно ревалоризовати општеприхваћене ставове, не само о одређеним писцима него и о читавим жанровима, упорно потискиваним на маргину само зато што нису одговарали књижевнотеоријским и естетским мерилима амбициозних медиокритета.'
прво издање
2009. 13,5 x 20 цм
175 стр. броширан повез
ћирилица
978-86-519-0119-8
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
470,25 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ТРАГАЊА И СВЕДОЧЕЊА
ТРАГАЊА И СВЕДОЧЕЊА
Кад говоримо о дару, увек знамо да je он подједнако потврда исконских закона гостољубља и изражавање привржености, пријатељства, љубави, и управо je y томе темељна Гордићева изјава којом ce заклиње поетском говору. Она оцртава не само његове критичке и интерпретативне поступке него и елементе који артикулишу есејистичку модулацију, која ce попут црвене нити провлачи кроз све текстове и држи их на окупу y свим Гордићевим књигама.'
прво издање
2011
13
3 х 20 цм
180 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0892-0
Пуна цена:
473,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
КЊИЖЕВНОСТ РАЗЛИКЕ
КЊИЖЕВНОСТ РАЗЛИКЕ
По­ла­зио сам од пре­тпо­ст­ав­ке да се у раз­ли­ка­ма о ко­ји­ма је реч ис­по­ља­ва мож­да не­пре­по­зна­та енер­ги­ја књи­жев­ног де­ло­ва­ња у је­дној ку­лт­у­ри, енер­ги­ја ко­ја тра­жи пу­т­е­ве и експре­сив­не мо­гућ­но­сти ка­кве ће тек у не­ком бу­ду­ћем тре­ну­т­ку и код друк­чи­јих ст­ва­ра­ла­ца до­би­ти пра­вог ма­ха... Критички текстови чудесне свежине, стилски узорни, интерпретативно подстицајни!'
прво издање
2009
13,5 x 20 цм
230 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0120-4
Пуна цена:
605,00 ДИН

Цена на сајту:
574,75 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПАРОДИЈE СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА
ПАРОДИЈE СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА
Стваралаштво Станислава Винавера један је од кључних чинилаца српске авангардне књижевности, а обимом и разноликошћу завређује пажњу читалаца и проучавалаца, мада је интересовање за његова дела варирало током времена. Винаверови текстови никога нису остављали равнодушним, било да је реч о одушевљеном одобравању или о оштром противљењу, а само су ванлитерарне околности могле изазвати прећуткивање. Парадоксално, неки видови његовог стваралаштва били су цењени, али не много популарни, док је најчитанијим текстовима често приписивана мања вредност, као што је случај с пародијама. Управо тај сегмент Винаверовог опуса посебно је занимљив за проучавање са аспекта критичке функције, јер су његове збирке пародија према замисли и захвату много више од језичке бравуре и књижевне играрије, а критички став изражен у тим текстовима умногоме допуњује друге Винаверове критичке, полемичке и есејистичке написе.'
прво издање
2009
13
5 х 20 цм
260 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0402-1
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПЕСНИК ТАМНИХ СТВАРИ
ПЕСНИК ТАМНИХ СТВАРИ
О поезији Новице ТадићаКњигу Песник тамних ствари чине две целине. Прва је „Песма и мит о свету“, а другу образују огледи „Песник тамних ствари“ и „Ђаво и песнички облик“. Целина „Песма и мит о свету“ је први пут, као књига, објављена 1989. године у издању Јединства из Приштине. Стицајем околности, ова књига је остала мање-више непозната. А како је она написана 1988. године када је Новица Тадић имао тек шест објављених књига, и како је овај песник од 1989. године до данас објавио још девет књига песама, јавила се потреба да та књига буде допуњена. То је и учињено 2009. године, ...'
прво издање
2010
13
5 х 20 цм
164 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0502-8
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)