Налазите се | Lista top 10 A
ПОРЕКЛО ПРАВЕ РЕЧИ
ПОРЕКЛО ПРАВЕ РЕЧИ
„Дајте ми праву реч и прави нагласак, и померићу свет.“Родом Пољак, романописац Џозеф Конрад је већи део живота провео у Енглеској, а није научио енглески језик до своје двадесет прве године. Као млад, живео је прилично пустоловно, што је укључивало ватрено оружје и политичку конспирацију, а изгледа да је имао и несрећан љубавни живот.'
превео Милан Милетић
прво издање
2011
12 х 20 цм
142 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0287-4
Пуна цена:
605,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
УЧЕЊЕ О НАУЦИ (1804)
УЧЕЊЕ О НАУЦИ (1804)
Јохан Готлиб Фихте је засебна фигура класичне немачке филозофије. Не само његова предавања него и писани радови садрже јак полемички жар. Често се тврди да је Фихте живео своју филозофију.'
превео Драго Ђурић
прво издање
2007
14 x 20 цм
236 стр.
тврд повез
латиница
978-86-7549-630-4
Пуна цена:
990,00 ДИН

Цена на сајту:
330,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
330,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
330,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЕКОЛОШКА ЕТИКА
ЕКОЛОШКА ЕТИКА
Као што се каже у овој књизи, многи еколошки проблеми настају не из незнања или злонамерности, већ из мањка подстрека за забринутост. Еколошка етика испитује разлоге и зашто имамо тај мањак и зашто треба да будемо забринути.'
превео Александар Добријевић
четврто издање, 2006.
15 x 23 цм, 464 стр.
броширан повез, латиница
978-86-7549-528-4
Пуна цена:
825,00 ДИН

Цена на сајту:
783,75 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
МЕСЕЧАРИ И ДРУГИ ЕСЕЈИ
МЕСЕЧАРИ И ДРУГИ ЕСЕЈИ
Најуспешнији амерички писац првих десетлећа XX века, приповедач и романсијер, Џек Лондон (1876–1916) био је истовремено и изврстан есејиста, често изузетно радикалан заговорник револуције. Бол и жестина које препознајемо у његовим делима Зов дивљине  (које ће због „претеране радикалности“ бити 1929. године забрањено у Италији и Југославији, а у Берлину убрзо горети на великој ломачи књига), Бели очњак или Морски вук, овде порађају интелектуални крик.'
превео Милан Милетић
прво издање
2009
12 x 20 цм
180 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0127-3
Пуна цена:
550,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
КРХКОСТ ДОБРОТЕ
КРХКОСТ ДОБРОТЕ
Срећа и етика у грчкој трагедији и филозофији Ова књи­га пред­ста­вља ис­тра­жи­ва­ње ста­но­ви­шта о „мо­рал­ној суд­би­ни“. У њој се ис­пи­ту­је основ­ни етич­ки про­блем да су мно­ги вред­ни кон­сти­ту­ен­ти до­брог жи­во­та ра­њи­ви на чи­ни­о­це ко­ји су из­ван кон­тро­ле лич­но­сти и по­ста­вља пи­та­ње ка­ко то ути­че на про­це­ну лич­но­сти и њи­хо­вих жи­во­та. Гр­ци су ду­бо­ко до­при­не­ли тим пи­та­њи­ма, али ни про­бле­ми ни грч­ка ста­но­ви­шта ни­су за­до­би­ла па­жњу ко­ју за­слу­жу­ју. У овој књи­зи се, да­кле, об­на­вља глав­на ди­мен­зи­ја грч­ке ми­сли и ука­зу­је на глав­на пи­та­ња етич­ке те­о­ри­је. Је­дан од ње­них нај­о­ри­ги­нал­ни­јих аспе­ка­та је­сте по­сту­пак ко­ји у ме­ђу­соб­ни од­нос до­во­ди књи­жев­не и фи­ло­соф­ске тек­сто­ве.'
превео Бранимир Глигорић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 536 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0132-7
Пуна цена:
2.090,00 ДИН

Цена на сајту:
660,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
660,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
660,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
О СРЕЋИ
О СРЕЋИ
Емилу Шартијеу, познатом под псеудонимом Ален, било је, као филозофу, сасвим довољно да се окрене сопственој природи да би у њој препознао силовите жудње и необуздане страсти од којих је човек сачињен и које управљају његовим понашањем. У сваком погледу, Ален припада породици универзалистичких мислилаца. Толико је дубока демократичност тог човека и његовог дела које се, полазећи од једнакости (која не подразумева идентичност) потреба отвара према једнакости услова, и не признаје никакву хијерархизацију осим оне унутар јединке, коју врши сама та јединка. Његов опус, од Марса или разматрања о рату и Система лепих уметности до Бога, подробно приказује човека (Идеје и епохе), доноси продорну егзистенцијалну анализу (Разговори на обали мора), развијајући се као оригиналан и постојан филозофски пројект. Наиме, бистроока мудрост ових есеја, које Ален, у датим околностима, посвећује човековој вештини да буде срећан, не почива на морализму, него првенствено на филозофији. Дакле, док се херој мучи, воља се наслађује заповестима. Будимо сигурни у то!'
превео Иван Радосављевић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 200 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-1033-6
Пуна цена:
550,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЧУДОТВОРЦИ И ЊИХОВЕ МЕТОДЕ
ЧУДОТВОРЦИ И ЊИХОВЕ МЕТОДЕ
Од најчувенијег мађионичара света.Читава галерија ликова старих мађионичара и њихових трикова! И то нам представља легенда међу мађионичарима, лично Хари Худини, јунак многих романа и филмова.По казивању савременика, Худини, рођен као Ерих Вајс, умео је да општи са духовима. А био је, и до данас остао, несумњиво, највећи уметник бекства. Како год био окован и затворен, умео је да побегне, чак и кад је под водом, за незамисливо кратко време. Уверен да његове вештине нису ништа натприродно, него све у складу са реалним и физичким законима, никад није скривао њихову изведбу. То нам посведочава и ово дело.Постаните уметник магије или сазнајте како раде мађионичари, учећи од најбољег.'
превео Милан Милетић
прво издање
2009
12 x 18 цм
179 стр.
хибридни повез
латиница
978-86-7549-980-0
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
470,25 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ОГЛЕД О ПОСЛОВИМА
ОГЛЕД О ПОСЛОВИМА
Данијел Дефо, кога ће прославити бродоломнички опстанак његовог јунака Робинзона Крусоа, биће и један од аутора који је, убрзо после Монтења, препознао моћ и отвореност есејистичког писања. Написаће преко две стотине огледа. У овој књизи, препуној детаља и практичних сугестија, прожетој особеним енглеским хумором, срећемо се са идејама које ће у свету бити оствариване знатно касније. Есејиста је, судећи по Дефоу, дух који никад не мирује, продуктиван и далековидан, свеједно да ли пише о банкама, образовању, академијама или о тананијим стварима без којих је човеков живот такође незамислив. Ево таквог есејисте на делу.'
превео Милан Милетић
11 х 18 цм
184 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0248-5
Пуна цена:
605,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
БИТАК И ВРЕМЕ
БИТАК И ВРЕМЕ
Ова књига немачког филозофа Мартина Хајдегера (1889–1976), по мишљењу многих, најзначајније је филозофско дело у 20. веку.'
превео Милош Тодоровић
прво издање, 2007.
14 x 20 цм, 519 стр.
тврд повез, латиница
978-86-7549-611-3
Пуна цена:
1.540,00 ДИН

Цена на сајту:
440,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ИНТИМНИ ДНЕВНИК
ИНТИМНИ ДНЕВНИК
У свом кратком животу, први романтичар света Новалис је волео само једну жену у којој је видео плави цвет, петнаестогодишњу Софи ју фон Кин. Кад је она преминула, за њега је стварност постала илузија, и тада ће написати своја најдивнија дела.'
превео Небојша Здравковић
прво издање
2008
10,5 x 17,5 цм
91 стр.
броширан повез
латиница
978-86-7549-826-1
Пуна цена:
275,00 ДИН

Цена на сајту:
261,25 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.