КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА Према стању законодавства од 1. јуна 2022. године
четврто измењено и допуњено издање, 2022, 16 х 24 цм, 1.304 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2837-9
Пуна цена:
4.070,00 ДИН

Цена на сајту:
3.866,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
3.663,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
Коментар Закона о привредним друштвима обухвата већи број судских одлука, мишљења релевантних институција и објашњења кључних правних института од значаја за његову примену. У коментару аутор je одговориo и на дилеме које се у судској пракси и пракси других органа често решавају на неједнак начин и без методолошки утемељене аргументације.

Текст је писан с намером да буде прихватљив за различите групе правника који у својој пракси примењују овај пропис. С обзиром на стил и језик писања, коментар је разумљив и лицима која нису правници, а потребна су им одређена знања о привредним друштвима и статусу привредних субјеката, као што су рачуновође, ревизори, економисти, менаџери.

У циљу лакшег коришћења текста, коментар садржи и регистар појмова и преглед судских одлука и аката других органа. Осим тога, указано је и на прописе Европске уније са којима би домаће право требало да се хармонизује, али и на поједина решења у Закону која нису у складу са правом ЕУ. Осим за практичаре, коментар може бити значајан и за експерте који ће радити на новим изменама овог закона.

Четврто издање је усклађено са изменама и допунама Закона о привредним друштвима које су усвојене у току 2022. године („Службени гласник РС“, број 109 од 19. новембра 2021. године).