КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА Према стању законодавства од 31.12.2020. године
треће измењено и допуњено издање, 2021, 16 х 24 цм, 1216 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2652-8
Пуна цена:
3.850,00 ДИН

Цена на сајту:
3.272,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
2.887,50 ДИН
+ (трошкови доставе)

Коментар Закона о привредним друштвима обухвата већи број судских одлука, мишљења релевантних институција и објашњења кључних правних института од значаја за његову примену. У коментару аутор настоји да одговори и на отворена питања која се у судској пракси и пракси других органа често решавају на неједнак начин и без методолошки утемељене аргументације.

Текст је писан с намером да буде прихватљив за различите групе правника који у својој пракси примењују овај пропис. С обзиром на стил и језик писања, коментар је разумљив и лицима која нису правници, а потребна су им одређена знања о привредним друштвима и статусу привредних субјеката, као што су рачуновође, ревизори, економисти, менаџери.

У циљу лакшег коришћења текста, коментар садржи и регистар појмова и преглед судских одлука и аката других органа. Осим тога, указано је и на прописе Европске уније са којима би домаће право требало да се хармонизује, али и на поједина решења у Закону која нису у складу са правом ЕУ. Осим за практичаре, коментар може бити значајан и за експерте који ће радити на новим изменама овог закона.

Треће издање је усклађено са изменама и допунама Закона о привредним друштвима које су усвојене у току 2019. године („Службени гласник РС“, број 91 од 24. децембра 2019. године).