Колекција ОСНОВА Колекција Основа обухвата теоријe књижевности, енциклопедијске речнике и лексиконе теоријских појмова превeдене с енглеског, немачког, француског, руског и других светских језика. У колекцији ће бити представљени најуглединији посленици српске науке о књижевности.
МОДЕРНА СРПСКА ПРОЗА
МОДЕРНА СРПСКА ПРОЗА
Радован Вучковић je један од најбољих и најзначајнијих савремених истраживача новије српске књижевности, заинтересован пре свега за ране наговештаје песничког и литерарног модернизма у XX веку. У темељној студији Модерна српска проза – крај XIX и почетак XX века, он проучава прозно стваралаштво кратке али стилски слојевите и богате епохе, настојећи да је схвати и у потпуности објасни темељним теоријским и књижевноисторијским промишљањем праваца, појава и конкретних књижевних остварења.'
прво издање, 2014, 15, 7 х 23 цм, 424 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1628-4
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
МОДЕРНА ДРАМА
МОДЕРНА ДРАМА
Књига Модерна драма четврти је део монографије о модерној, претежно експресионистичкој српској књижевности. Њен аутор Радован Вучковић, према речима Предрага Палавестре, један је од најбољих и најзначајнијих савремених истраживача новије српске књижевности, чије су синтетичке студије незаменљиви путокази за научна и критичка истраживања и представљају досад најбољу, најпотпунију и најсвеобухватнију књижевноисторијску систематизацију, без које ce неће моћи написати историја српске књижевности XX века.'
прво издање, 2014, 15,7 х 23 цм, 576 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1629-1
Пуна цена:
1.320,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
220,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
220,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Поглед у књигу
ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Историја модерне српске књижевности Предрага Палавестре изузетно је књижевнокритичко дело. Иако је критичка, па тиме и селективна, она је у видокруг данашњих читалаца вратила бројне вредне писце које је Јован Скерлић изоставио из своје Историје нове српске књижевности и који су се због тога изгубили из памћења новијих генерација читалаца. Учинила је то и захваљујући Палавестрином интегралном схватању књижевности, па су се у њој нашли и носиоци покретачких идеја и сродних духовних дисциплина, али и заборављени књижевници који су некад нешто значили. '
прво издање, 2013
15,7 х 23 цм
392 стр.
тврд повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-1499-0
Пуна цена:
1.650,00 ДИН

Цена на сајту:
330,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
МОДЕРНИ РОМАН ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА
Поглед у књигу
МОДЕРНИ РОМАН ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА
Појам модерни роман у сталној је употреби од почетка 20. века. Међутим, употребљавао се и раније,у 17. и 18. веку, за дела која су у тим временима била новост. Крајем 19. века синтагмом модерни роман означавана су романсијерска дела створена у оквиру натурализма, доцније обележеног као изразито традиционални књижевни покрет. Честе измене ознака модерно и традиционално за исте појаве сведоче о ритмици књижевних кретања и промена, и о процесима разарања конвенција и успостављања нових на новим основама. '
прво издање, 2013
15,7 х 23 цм
680 стр.
тврд повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-1627-7
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПОСЛЕРАТНА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ 1945–1970. И ЊЕНА ИСТОРИЈА
Поглед у књигу
ПОСЛЕРАТНА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ 1945–1970. И ЊЕНА ИСТОРИЈА
Палавестра je борац против тоталитаризма y политичком и културном животу.Токове послератне српске књижевности он управо осветљава из тог угла. Најближи су му они писци који су својим даром, својом храброшћу највише допринели ослобађању од политичког притиска и, не баш ретко, од правог политичког терора. Литература je могућна само као слободан и аутономан чин. Поуздано je овај критичар препознавао све оне прикривене, слободоумним паролама камуфлиране тежње и акције које су отежавале разликовање истинске независности мишљења од ропског мајмунисања. Борба за демократију y политичком животу одвијала ce упоредо са залагањем за плурализам и аутономију књижевног израза.'
прво издање, 2012
15,7 х 23 цм
568 стр.
тврд повез
ћирилица
ISBN: 978-86-519-1456-3
Пуна цена:
1.320,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
220,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
220,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И ВИШЕЗНАЧНОСТ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
Поглед у књигу
ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И ВИШЕЗНАЧНОСТ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
Двосмислица је омиљено средство изражавања пророка – питијски говор! – и дворских будала. Добар део свог успеха и угледа ове две професије захваљују употреби нејасних и вишесмислених исказа. Уколико се пророчанство не испуни, двосмисленост са којом је изречено обезбеђује одступницу: оно није ни требало да буде схваћено тако као што је схваћено, већ другачије, оно значи и нешто друго.'
прво издање, 2011.
15,7 х 23 цм, 232 стр.
тврди повез, ћирилица
ISBN: 978-86-519-0927-9
Пуна цена:
880,00 ДИН

Цена на сајту:
330,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
330,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
330,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПЕРИОД, СТИЛ, ЖАНР
ПЕРИОД, СТИЛ, ЖАНР
Основна идеја приређујући Период, стил, жанр. Књижевнотеоријски појмовник била је да Александра Флакера представим превасходно као књижевног мислиоца, јер сам, ишчитавајући његове књиге, констатовао да је он заговорник једне нарочите концепције према којој је теорија књижевне уметности неодвојива од књижевне историје.'
прво издање, 2011.
15,7 х 23 цм, 396 стр.
тврди повез, латиница
ISBN: 978-86-519-0843-2
Пуна цена:
770,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
99,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
99,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
ЋИРИЛИЧНО ИЗДАЊЕОвај приручник из пера једног од најбољих теоретичара књижевности на јужнословенском простору, писан јасно и прегледно, истовремено је и научни изазов питањима као што су природа књижевности и дефинисање појединачних жанровских појмова...'
друго издање, 2010, 15,7 х 23 цм, 486 стр., тврди повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-0549-3
Пуна цена:
1.650,00 ДИН

Цена на сајту:
825,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
825,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
825,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
УКУС, МИТОВИ И ПОЕТИКА
УКУС, МИТОВИ И ПОЕТИКА
„Ова је књига избор из мојих радова о проблематици укуса, митова који утјечу на тумачење књижевности те о схваћању постмодернизма и односима тривијалне и високе књижевности. Настала је на темељу разговора с уредником Гојком Тешићем, који ми је љубазно предложио да објави нешто из мојих радова. Сложили смо се, међутим, да то не буду радови које сам недавно објавио у Хрватској, јер их заинтересирани читатељи могу лако набавити, а да ипак покушам направити неку релативну цјелину и да не укључим, барем засад, оне који су прије свега намијењени настави књижевности у школама и на свеучилишту. Одлучио сам тако ограничити се на есеје, односно предавања која су заправо својеврсни есеји, а које повезује занимање за разумијевање и тумачење књижевности на пријелазу модернизма у постмодернизам. Сматрао сам да у том смислу могу изабрати три књиге, настале додуше у знатном временском распону, те неколико додатних есеја у којима мислим да се зрцали, како начин на који сам о књижевности и о проучавању књижевности писао, тако и нека стајалишта која сам, надам се, у најновије вријеме настојао даље развити и шире објаснити.“ (Миливој Солар)'
прво издање
2010
15,7 x 23 цм
472 стр.
тврди повез
латиница
978-86-519-0662-9
Пуна цена:
1.540,00 ДИН

Цена на сајту:
550,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
550,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
550,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПОЕТИКА ФОРМЕ У ПРОЗИ СРПСКOГ ПОСТМОДЕРНИЗМА
ПОЕТИКА ФОРМЕ У ПРОЗИ СРПСКOГ ПОСТМОДЕРНИЗМА
Постмодернистичка књижевност, о којој се често говори као о делу homo ludens-a, у ништа мањој мери jeсте дело homo legens-а. Уз коришћење и адаптацију већ постојећих литерарних модела, ишли су стваралачки експерименти усмерени на развој постмодернистичке поетике и њено унапређивање. Проблем форме је један од главних проблема естетике стваралаштва XX века и управо у тој сфери концентрисане су доминантне особине постмодернистичке уметности.'
прво издање, 2013, 15,7 х 23 цм, 372 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-0868-5
Пуна цена:
1.540,00 ДИН

Цена на сајту:
1.463,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
<-   1 2 3 ->