СЕЋАЊЕ И РАТ
СЕЋАЊЕ И РАТ
Најбоље странице о српско-турским ратовима 1876–1878. написали су писци или људи који су били упућени у „тајне књижевног заната“.'
прво издање, 2009, 15,5 х 22 цм, 369 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-0322-2
Пуна цена:
935,00 ДИН

Цена на сајту:
794,75 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
701,25 ДИН
+ (трошкови доставе)
КЊИЖЕВНОСТ РАЗЛИКЕ
КЊИЖЕВНОСТ РАЗЛИКЕ
По­ла­зио сам од пре­тпо­ст­ав­ке да се у раз­ли­ка­ма о ко­ји­ма је реч ис­по­ља­ва мож­да не­пре­по­зна­та енер­ги­ја књи­жев­ног де­ло­ва­ња у је­дној ку­лт­у­ри, енер­ги­ја ко­ја тра­жи пу­т­е­ве и експре­сив­не мо­гућ­но­сти ка­кве ће тек у не­ком бу­ду­ћем тре­ну­т­ку и код друк­чи­јих ст­ва­ра­ла­ца до­би­ти пра­вог ма­ха... Критички текстови чудесне свежине, стилски узорни, интерпретативно подстицајни!'
прво издање
2009
13,5 x 20 цм
230 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0120-4
Пуна цена:
605,00 ДИН

Цена на сајту:
514,25 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПАРОДИЈE СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА
ПАРОДИЈE СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА
Стваралаштво Станислава Винавера један је од кључних чинилаца српске авангардне књижевности, а обимом и разноликошћу завређује пажњу читалаца и проучавалаца, мада је интересовање за његова дела варирало током времена. Винаверови текстови никога нису остављали равнодушним, било да је реч о одушевљеном одобравању или о оштром противљењу, а само су ванлитерарне околности могле изазвати прећуткивање. Парадоксално, неки видови његовог стваралаштва били су цењени, али не много популарни, док је најчитанијим текстовима често приписивана мања вредност, као што је случај с пародијама. Управо тај сегмент Винаверовог опуса посебно је занимљив за проучавање са аспекта критичке функције, јер су његове збирке пародија према замисли и захвату много више од језичке бравуре и књижевне играрије, а критички став изражен у тим текстовима умногоме допуњује друге Винаверове критичке, полемичке и есејистичке написе.'
прво издање
2009
13
5 х 20 цм
260 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0402-1
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
КРЕАТИВНИ ХАОС
КРЕАТИВНИ ХАОС
Бурлеска господина Перуна бога грома је, у синхронијској и дијахронијској равни српске авангардне књижевности, све до појаве дадаистичких прозних експеримената и надреалистичких антиромана, представљала најрадикалнији пример разарања миметичке парадигме и готово свих конвенција којима су условљени традиционални романи. Међутим, упркос бројним поступцима деструкције романескне форме, ми ово дело ипак називамо романом.'
прво издање
2011
11 х 18 цм
184 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0885-2
Пуна цена:
473,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПОЕТИКА ТАМНОГ ВИЛАЈЕТА
ПОЕТИКА ТАМНОГ ВИЛАЈЕТА
Философију паланке могуће је и на почетку 21. века читати и препознавати као критику филозофије завршеног света, а Константиновићеву експликацију паланачког духа, насталу тридесетак година (1969) након знамените Поперове студије Отворено друштво и његови непријатељи, управо као теоријску експликацију и детаљну анамнезу затвореног друштва, где год оно било и кад год било успостављено.Оно што поништава и деконструише баналност као архепринцип духа паланке, поништавајући у исти мах и сваку тривијализацију истинитости и смисла (оваплоћену кроз диктатуру општег, једнозначног и стереотипног), јесте принцип творачке субјективности. Ако као архепринципи духа паланке баналност и надређеност општег бивају поништавани и деконструисани управо снагом творачки субјективног, онда та иста духовна и креативна снага, неутралишући тамновилајетска програмска дејства, истовремено неутралише и сваку склоност нихилизму, баналности и упросечавању вредности.'
прво издањер
2011
11 х 18 цм
180 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0926-2
Пуна цена:
473,00 ДИН

Цена на сајту:
402,05 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
354,75 ДИН
+ (трошкови доставе)
НАЧАЛА
НАЧАЛА
Публиковано независно од спевова, Кодерове прозе могу се разумети као мистично- заумне приче какве наш романтизам (за разлику од европског) није неговао, које су отвориле врата симболизму, авангарди и постмодернизму. Високих вредносних домета, те приче ће још једном доказати да је Ђорђе Марковић Кодер суштински припадао најбољим токовима српске и европске књижевности XIX века (а не добу у којем је живео), токовима које је читаво његово дело антиципирало.'
приредили Сава Дамјанов и Весна Малбашки-Пуповац
поговор Саве Дамјанова
прво издање
2009
12 х 18 цм
256 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0341-3
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
99,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
99,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
СТЕРИЈИНЕ ПАРОДИЈЕ
СТЕРИЈИНЕ ПАРОДИЈЕ
Искушења (пост)модерног читања Књига Драгане Белеслијин Стеријине Пародије – искушења (пост)модерног читања представља кохерентно истраживачко остварење, у којем су појединачна поглавља одлично уклопљена у целину. Већ у самом уводу јасно су зацртани главни правци и методолошки оквири истраживања, при чему треба истаћи њен одличан увид у најновију теоријску и књижевно-историјску литературу. Ауторка је из обимног Стеријиног опуса издвојила дела која у најбољем и најмодернијем светлу репрезентују његове пародијске проседее. Сходно томе, у центру њеног истраживања нашао се Роман без романа чија суштински интертекстуална и метатекстуална природа отвара простор за модерније интерпретирање његове пародијске, али и смеховне димензије уопште; овим анализама јасно се наглашава да је Стерија актуелан као романсијер, те се у новом кључу сагледава и његов веома модеран однос према феноменима жанра и читања. (Сава Дамјанов)'
прво издање
2009
13
5 х 20 цм
260 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0423-6
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПЕСНИК ТАМНИХ СТВАРИ
ПЕСНИК ТАМНИХ СТВАРИ
О поезији Новице ТадићаКњигу Песник тамних ствари чине две целине. Прва је „Песма и мит о свету“, а другу образују огледи „Песник тамних ствари“ и „Ђаво и песнички облик“. Целина „Песма и мит о свету“ је први пут, као књига, објављена 1989. године у издању Јединства из Приштине. Стицајем околности, ова књига је остала мање-више непозната. А како је она написана 1988. године када је Новица Тадић имао тек шест објављених књига, и како је овај песник од 1989. године до данас објавио још девет књига песама, јавила се потреба да та књига буде допуњена. То је и учињено 2009. године, ...'
прво издање
2010
13
5 х 20 цм
164 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0502-8
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
49,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
СВЕСКЕ
СВЕСКЕ
„Живео је некоћ Неко ко је могао гледати исти призор и исти предмет, час као што би га гледао сликар, а час као природњак; час као физичар, а другом приликом као песник; и ниједан од тих погледа није био површан... Све се то нагомилава у бројне трајне белешке. Његови савременици мисле да тај човек губи своје време...“ (Пол Валери, Предговор за Свеске Леонарда да Винчија)'
избор и превод Коља Мићевић
прво издање
2010
13 х 20,5 цм
424 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0512-7
Пуна цена:
1.265,00 ДИН

Цена на сајту:
330,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
МАЛИ БУКВАР ЗА ВЕЛИКУ ДЕЦУ
МАЛИ БУКВАР ЗА ВЕЛИКУ ДЕЦУ
Прва сатира у српској књижевности, књижица од 116 азбучно поређаних причица критикује све нивое српског малограђанског друштва XVIII века: сујеверје, калуђерски неморал и њихово богаћење, каћиперство, притворност, егоизам више грађанске класе, необразованост као темељ заосталости, лажни пост, лицемерје.'
приредила Мирјана Д. Стефановић
прво издање
2009
12 x 18 цм
120 стр.
броширан повез
ћирилица
978-86-519-0158-7
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.