КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
друго измењено и допуњено издање, 2019, 16 х 24 цм, 584 стр., броширан повез, ћирилица ISBN 978-86-519-2330-5
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
1.881,00 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
1.782,00 ДИН
+ (трошкови доставе)

             И ово, као и предходно издање књиге (2016. године) писано је, пре свега, на основу текста Законика о кривичном поступку Републике Србије (у даљем тексту скраћено: ЗКП) из 2011. године, његових каснијих измена и допуна као и законских текстова  који су настали након доношења ЗКП из 2011. закључно са децембром 2018. године. У писању  књиге узета су у обзир и најновија искуства у примени законских текстова који представљају изворе кривичог процесног права у ужем смислу значења као и компетентни теоретски радови настали након изласка из штампе предходног издања.

Овакав приступ писању књиге резултат је жеље аутора да њеним корисницима понуди текст који ће им омoгућити да се упознају не само са нормативним решењима анализираних законских текстова, већ и са ставовима струке о њиховој (не)адекватности и резултатима њихове примене у поступцима откривања, прoцесуирања, суђења и решавања кривичне ствари као предмета  кривичног процесног права. Аутор у тексту даје и своје виђење пожељног начина решавања појединих кривичнопроцесних института уопште, а тиме и начина њихове практичне примене у кривичном процесном законодавству Србије.

Књига је намењена не само студентима права, већ и свима оним који у свакодневном раду примењују кривичнопроцесне норме (носиоцима правосудних функција, адвокатима,  полицајцима итд.).