Налазите се | Аутори - Небојша Попов
Небојша Попов
Небојша Попов
ДРУШТВЕНИ СУКОБИ – ИЗАЗОВ СОЦИОЛОГИЈИ
ДРУШТВЕНИ СУКОБИ – ИЗАЗОВ СОЦИОЛОГИЈИ
„Београдски јун“ 1968 Иза овог немаштовитог и дескриптивног наслова крије се „врућа“ књига. И њен поднаслов – „Београдски јун“ 1968 – могао би заварати. Подручје којим се бави много је шире, и на овај или онај начин дотиче све студентске покрете у распону од 1963. До 1974. иако је 1968. била кључна и жаришна година.'
прво издање, 2008.
15 x 22,5 цм, 322 стр.
броширан повез, латиница
978-86-7549-865-0
Пуна цена:
509,26 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ИСКУШАВАЊА СЛОБОДЕ
ИСКУШАВАЊА СЛОБОДЕ
Србија на прелазу векова Тек­сто­ви са­бра­ни у овој књи­зи ре­зул­тат су два­де­се­то­го­диш­њих ис­тра­жи­ва­ња глав­них про­це­са и ак­те­ра ко­ји су про­из­во­ди­ли окол­но­сти у ко­ји­ма је ис­ку­ша­ва­на сло­бо­да за пре­о­бли­ко­ва­ње Ју­го­сла­ви­је (1989–1991), а по­том и Ср­би­је (од 2000. нада­ље), али и за ра­за­ра­ња др­жа­ве, друш­тва, жи­во­та, на­ро­чи­то то­ком ра­то­ва у за­врш­ној де­це­ни­ји 20. ве­ка. Ти­тра­ји сло­бо­де при­ву­кли су ма­ње па­жње од за­стра­шу­ју­ћих при­зо­ра зло­чи­на (и пљач­ке) и гро­зни­ча­вог тра­га­ња за од­го­вор­но­сти­ма и кри­ви­ца­ма.'
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 632 стр.
тврди повез, латиница
978-86-519-0676-6
Пуна цена:
2.090,00 ДИН

Цена на сајту:
110,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.