Налазите се | Аутори - Венцеслав Глишић
Венцеслав Глишић
Венцеслав Глишић
РЕВОЛУЦИОНАРИ
Поглед у књигу
РЕВОЛУЦИОНАРИ
Вероватно да никада не бих упознао водеће људе КПЈ и нове Југославије после Другог светског рата, Милована Ђиласа, Александра Ранковића и Родољуба Чолаковића, нити би било ове књиге да се нисам бавио истраживањем историје КП и радничког покрета у Југославији. Мотив да се сретнем с њима био је тај да ми због недостатка партијских извора појасне неке важне догађаје из историје илегалне КПЈ и односе међу њеним водећим људима, посебно њихов однос према Јосипу Брозу Титу. '
прво издање, 2013
17 х 24 цм
164 стр.
броширан повез
латиница
ISBN: 978-86-519-1598-8
Пуна цена:
715,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ДОСИЈЕ О БЛАГОЈУ НЕШКОВИЋУ
ДОСИЈЕ О БЛАГОЈУ НЕШКОВИЋУ
Благоје Нешковић је био јака личност, са посебно израженом вољом и енергијом да све што замисли спроведе у дело. Успео је да сачува свој идентитет и по цену своје политичке каријере у колективистичком друштву и у партији која је била подређена вољи једног човека. Био је посебан – било шта да је радио успео би у томе. Нешковић је једна од ретких особа која је од политичара постала научник.В. Глишић'
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 192 стр.
тврди повез, ћирилица
978-86-519-0813-5
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
Прилози за биографију Петра Стамболића „Иво Ан­дрић је имао авер­зи­ју пре­ма лич­ним ис­по­ве­сти­ма, па је сво­је вла­сти­то ис­ку­ство су­бли­ми­рао у не­ке опште, му­дре и по­уч­не исти­не. И ка­да је во­дио лич­не за­бе­леш­ке, без да­ту­ма, пре­тва­рао их је у по­ет­ско-фи­ло­зоф­ске ре­флек­си­је. За раз­ли­ку од Ан­дри­ћа, ми, исто­ри­ча­ри, ко­ји не­ма­мо књи­жев­ни дар, бе­ле­жи­мо на кла­си­чан на­чин сво­ја за­па­жа­ња о до­га­ђа­ји­ма и љу­ди­ма из на­шег окру­же­ња. Још на по­чет­ку ка­ри­је­ре исто­ри­ча­ра, про­фе­сор Ва­са Чу­бри­ло­вић са­ве­то­вао ми је да бе­ле­жим сво­ја за­па­жа­ња о са­вре­ме­ним до­га­ђа­ји­ма и во­де­ћим по­ли­ти­ча­ри­ма јер ће ми то, ка­ко вре­ме бу­де про­ти­ца­ло, по­ста­ја­ти исто­риј­ски из­вор“. (Венцеслав Глишић)'
прво издање
2010
17 х 24 цм
172 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0253-9
Пуна цена:
528,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.