КОМЕНТАР ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА
КОМЕНТАР ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА Према стању законодавства од 15. јуна 2020.
друго допуњено издање, 2020, 16х24 цм, 916 стр., тврд повез, ћирилица
978-86-519-2538-5
Пуна цена:
2.530,00 ДИН

Цена на сајту:
2.403,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
2.277,00 ДИН
+ (трошкови доставе)

У Коментару су исцрпно, свестрано и на приступачан начин, коментарисане, тумачене и систематизоване све одредбе овог закона. Коментар, осим тога, садржи ризницу најважније судске праксе коју су деценијама стварале најбоље генерације правника у Србији и бившој Југославији и детаљан стварни регистар. Текст другог издања усклађен је с позитивноправним прописима, допуњен је новим значајним ставовима судске праксе домаћих судова и садржи потпунија објашњења појединих чланова. 

Коментар је драгоцена и неопходна књига не само за судије, адвокате, јавне бележнике, јавне извршитеље, јавне тужиоце, већ за све све оне који примењују Породични закон и проучавају област Породичног права (центри за социјални рад, матичари, установе за брачно и породично саветовање, студенти правних факултета и други).