КОМЕНТАР ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
КОМЕНТАР ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ Према стању законодавства од 1. октобра 2018. године
десето измењено и допуњено издање, 2018, 16 х 24 цм, 1388 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2227-8
Пуна цена:
4.000,00 ДИН

Цена на сајту:
3.400,00 ДИН + (трошкови доставе)


Књигу тренутно не можете наручити од нас.

Иако важећи Законик о кривичном поступку не може више да буде означен као „нови“ кривичнопроцесни кодекс, бројна су питања која и даље искрсавају у вези с његовом применом. Због тога не представља изненађење објављивање десетог измењеног и допуњеног издања Коментара, с обзиром на то да је у претходним годинама ова књига наишла на завидан пријем у стручној јавности. И овога пута аутори су настојали да оправдају указано поверење те су понудили тумачења процесних ситуација које у пракси изазивају одређене недоумице. Због тога је ово издање, знатно обимније у односу на претходно издање Коментара.

Ново издање Коментара обогаћено је најновијом судском праксом домаћих судова, Уставног суда, али и Европског суда за људска права. У овом издању читаоци имају прилику да се упознају с најновим одлукама редовних судова и Уставног суда које су донете у току 2018. године, а исти је случај и с пресудама Европског суда за људска права.

Новина у овом издању јесте регистар судске праксе коришћен у књизи. Судска пракса је разврстана према називу судова правног лека, при чему су навођени у складу са степеном инстанционе надлежности и по азбучном редоследу. При томе су, уз примену временског критеријума, најпре приказане одлуке судова који су претходили данас постојећим судовима правног лека. Осим тога, у регистру су наведени и ставови, схватања, закључци, одговори и мишљења редовних судова и одлуке Европског суда за људска права.