ГРАЂАНСКО ПРАВО
ГРАЂАНСКО ПРАВО Књига 4 ‒ Облигационо право ‒ општи део
друго измењено и допуњено издање, 16х24 цм, 580 стр., броширан повез, ћирилица
978-86-519-1666-6
Пуна цена:
1.540,00 ДИН

Цена на сајту:
1.463,00 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
1.386,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
Структура овог уџбеника је подељена на четири дела. У првој глави првог дела („Уопште о облигацијама“) објашњени су појам и класификације облигација, формални извори облигационог права, начела облигационих односа и извори облигација. Наредне главе односе се на институт уговора (закључење уговора, неважеће уговоре, општа дејства уговора, дејства двострано обавезних уговора и средства обезбеђења извршења уговора). У другом делу, аутор разматра институт одговорности за штету и накнаду штете. У трећем делу књиге изложене су теме, као што су стицање без основа, пословодство без налога и једнострана изјава воље. Четврти део садржински обухвата престанак облигација, обавезе са више дужника или поверилаца, промену повериоца или дужника.

У виду посебних прилога, на крају књиге, налазе се тумач појмова облигационог права и стварни регистар.

У овом уџбенику за студенте, објашњено је порекло важнијих института облигационог права; низ ставова изграђени су на основу правне науке и судске праксе; а поједина решења нашег права поређена су с решењима из страног права, или су излагана критици. Због тога је ова књига намењена и судијама, јавним бележницима, правобраниоцима, јавним тужиоцима и свима који тумаче и примењују облигационо право.

Аутор овог уџбеника је др Илија Бабић, редовни професор Факултета за европске правно-политичке студије у Новом Саду. Илија Бабић је члан Матице српске, члан Стручне редакције (за Државно уређење, право и политикологију) Српске енциклопедије и уредник часописа Право и политика.