Налазите се | Сарадња на промоцији националне културе и туристичких капацитета Србије

Данас је у просторијама ЈП Службени гласник одржан тројни састанак директора Службеног гласника Младена Шарчевића, декана Географског факултета Универзитета у Београду проф. др Велимира Шећерова и директора Пословног удружења YUTA Александра Сеничића.

У оквиру већ постојеће пословне сарадње између Службеног гласника и Географског факултета, Службени гласник је повезао овај факултет са Пословним удружењем YUTA, како би се сви заједно укључили у нове пројекте промоције националне културне и туристичких капацитета Србије, са аспекта делатности све три институције.
Поред договора о конкретним пројектима у области издавања књига и других публикација које повезују националну културу и туризам, на састанку је закључен и Споразум о сарадњи између Географског факултета и Пословног удружења YUTA. Овим споразумом успостављена је сарадња у организовању праксе за студенте Географског факултета, посебно за студенте туризмологије, који ће добити прилику да у туристичким агенцијама које послују под окриљем YUTА, као и у самом удружењу, обављају студентску праксу.
Истовремено, договорено је да ће Географски факултет подржати унапређење рада туристичких агенција тако што ће Пословном удружењу YUTА и његовим чланицама пружати стручну подршку, док ће YUTA обезбедити из свог реда предаваче који ће студентима Географског факултета преносити своја искуства из практичне туризмологије.
На састанку је договорено и да сва три партнера даље развију међусобну сарадњу заједничким ангажовањем у организацији семинара и других видова едукације из области туризма, а посебно у области коришћења савремених софтвера за рад у туризму, као и за унапређење комуникацијских вештина туристичких радника, као важног сегмента савремене туристичке делатности. У том смислу, Службени гласник ће ставити на располагање ресурсе свог Центра за едукацију чланицама Пословног удружења YUTА, али и другим заинтересованима, док ће Географски факултет и YUTA обезбедити предаваче на семинарима.