ПРЕГЛЕД РС 4/2006
ПРЕГЛЕД РС 4/2006
2006, броширан повез, латиница, 24 цм, 144 стр., ISSN 1452-7081
Пуна цена:
1.650,00 ДИН

Цена на сајту:
1.402,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
1.237,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
САДРЖАЈ:


ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЗЈА СТАНОВНИСТВА СРБИЈЕ
        Резиме
        Структура укупног становништва према економској активности
        Активно становништво
            Први део
            Други део
            Трећи део
            Четврти део
            КАРТА 1А  - УДЕО АКТИВНИХ У УКУПНОМ МУШКОМ СТАНОВНИШТВУ, ПО ОПШТИНАМА, 2002.
        Лица са личним приходом
        Издржавано становништво
        Пољопривредно становништво
    НОВИ УСТАВ СРБИЈЕ
        Резиме
        Основне одлике и новине
        Људска и мањинска права и слободе
        Економско уређење и социјална заштита
        Уређење власти
            Први део
            Други део
        Уставни суд
        Територијално уређење
        Промена устава
        Спровођење устава
    ЗАКОНИ СРБИЈЕ, 2001-2006.
        Резиме
        Број и структура донетих закона
        Закони у скупштинској процедури
        Савет Европе и Европска комисија о законодавној реформи у Србији
        Прилог 1– Преглед закона које је Скупштина Републике Србије донела у периоду 2001-2006./1
        Прилог 1– Преглед закона које је Скупштина Републике Србије донела у периоду 2001-2006./2
        Прилог 1– Преглед закона које је Скупштина Републике Србије донела у периоду 2001-2006./3
        Прилог 1– Преглед закона које је Скупштина Републике Србије донела у периоду 2001-2006./4
        Прилог 1– Преглед закона које је Скупштина Републике Србије донела у периоду 2001-2006./5
        Прилог И1 – Предлози закона у скупштинској процедури
    СТРАТЕГИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ, 2006-2012.
        Резиме
        Резултати остварени у периоду 2001-2005.
        Циљеви и стратешки правци привредног развоја
        Макроекономске пројекције заподршку циљева стратегије
        Приоритети, механизми и политике за остваривање циљева националне стратегије
            Први део
            Други део
        Нова економска улога државе
        Социјално одговорна држава
        Регионални развој
        Заштита животне средине
    УНИВЕРЗИТЕТИ И ФАКУЛТЕТИ У СРБИЈИ
        Резиме
        Оснивање и развој државних универзитета и факултет
        Оснивање и развој државних универзитета и факултета
        Основни подаци о универзитетима, факултетима, наставницима и студентима 1. део
        Основни подаци о универзитетима, факултетима, наставницима и студентима 2. део
        Основни подаци о универзитетима, факултетима, наставницима и студентима 3. део
        Основни подаци о универзитетима, факултетима, наставницима и студентима 4. део
        Територијални размештај факултета
    ДОКУМЕНТИ
        Здравље становништва Србије
    СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ
        Резиме
        Становништво
        Основни макроекономски показатељи
        Цене на мало и трошкови живота
        Запосленост, зараде, пензије
        Индустријска производња
        Производња жита и индустријског биља
        Спољнотрговинска размена
        Тржиште капитала
        Монетарна кретања
        Спољни дуг Србије