КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ Према стању законодавства од 30. јуна 2020. године
прво издање, 2020, 16 х 24 цм, 472 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2537-8
Пуна цена:
2.970,00 ДИН

Цена на сајту:
2.524,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
2.227,50 ДИН
+ (трошкови доставе)

Овај коментар сачињен је с циљем да се одредбе Закона о локалној самоуправи објасне и протумаче, нарочито њиховим повезивањем са уставним одредбама и одредбама других закона и прописа, као и да се упути на праксу њихове правилне примене.  

Коментару претходи уводни текст у коме се излажу основна обележја развоја законског уређења локалне самоуправе од 1990. године и сажето анализирају одлике актуелног уставног, међународноправног и законског оквира система локалне самоуправе. У текст Коментара посебно је укључена пракса Уставног и Управног суда, као и других судова, мишљења Министарства државне управе и локалне самоуправе и других министарстава, Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереника за заштиту равноправности и Агенције за борбу против корупције, као и Комитета локалних и регионалних власти Савета Европе. Такође, аутори су користили и увид у упоредноправна решења.

Прилози на крају Коментара садрже релевантне одредбе Устава РС, као и текстове Европске повеље о локалној самоуправи и Додатног протокола Европске повеље о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти.

Коментар садржи релевантну судску праксу и регистар.