ПРЕГЛЕД РС 1-2/2013
ПРЕГЛЕД РС 1-2/2013
2013, 15 х 23 цм, броширан повез, латиница, 168 стр., ISSN 1452-7081
Пуна цена:
1.870,00 ДИН

Цена на сајту:
1.589,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
1.402,50 ДИН
+ (трошкови доставе)

Садржај:

ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ

Сажетак
Структура становништва према економској активности
Економска активност становништва по регионима, градовима и општинама
Активно становништво
Лица са личним приходом
Издржавано становништво

СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ ПО ПОЛУ И СТАРОСТИ, 2011

Сажетак
Становништво по полу
Становништво по старости
Пол и старост по типу насеља, регионима и општинама
Упоредни међународни подаци

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ И РЕГИОНАЛНЕ РАЗЛИКЕ

Сажетак
Територијална организација Републике Србије
Правни оквири регионализације
Степен развијености региона и општине
Запосленост и економска активност становништва по регионима
Територијална дистрибуција инвестиција и регионалних подстицаја

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ КРИЗЕ, 2008–2013

Сажетак
Основне одлике развоја после 2000. године
Макроекономска кретања 2008–2013
Резултати финансијског пословања привреде 2008–2012

СИВА ЕКОНОМИЈА У СРБИЈИ 2010–2012

Методологија и основни налази
Поруке за формализацију сиве економије

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Сажетак
Систем високог образовања
Истраживачки сектор
Политика и управљање
Невладин сектор
Литература

НОВИ ЗАКОНИ СРБИЈЕ, ЈАНУАР–СЕПТЕМБАР 2013

Оцене и ставови Европске комисије
Преглед нових закона
Закони у процедури

АКТУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ (XXIII)

Сажетак
Социјално раслојавање у Србији 1989–2012.
Постигнућа ученика из математике и природних наука
Вредности и ставови према култури младих у Србији, 2012.

ДОКУМЕНТИ О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ, 2011–2013

Резолуција Народне скупштине Републике Србије о основним принципима за политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији
Споразуми о нормализацији односа
Извештај о напретку Србије за 2013 – Закључци Европске комисије

СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ

Становништво
Основни макроекономски индикатори 2008–2013.
Цене
Запосленост, зараде, пензије
Индустријска производња
Пољопривреда – основни подаци
Пословно банкарство
Државна помоћ у Републици Србији, 2010–2012.
Спољнотрговинска размена