ПРЕГЛЕД 4/2005
ПРЕГЛЕД 4/2005
2005, броширан повез, латиница, 24 цм, 144 стр., ISSN 1451-4761
Пуна цена:
1.320,00 ДИН

Цена на сајту:
1.254,00 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
1.188,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
САДРЖАЈ:


НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СЦГ
        Резиме
        Новија историја – резиме
        Број и распоред националних мањина и етничких група
            Први део
            Други део
            Трећи део
        Правни оквир
        Остваривање права и слобода мањина у пракси
        Проблеми у остваривању права
    НОВИ ЗАКОНИ СЦГ И ДРЖАВА ЧЛАНИВА (XX)
        Резиме
        Закони државне заједнице СЦГ
        Закони Републике Србије
            Први део
            Други део
            Трећи део
            Четврти део
        Закони Републике Црне Горе
            Први део
            Други део
    ЗАКОНИ СРБИЈЕ, 2001-2005
        Динамика доношења
        Списак свих закона по областима донетих 2001-2005
            Први део
            Други део
    ЕКОНОМИЈА СРБИЈЕ НА ПРЕЛАЗУ У 2006. ГОДИНУ
        Резиме
        Основни макроекономски трендови
            Први део
            Други део
        Макроекономска политика и инфлација
    ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И БУЏЕТ СРБИЈЕ ЗА 2006.
    Резиме
        Резултати, циљеви и пројекције
        Приходи буџета
        Издаци буџета
        Средства буџета Републике Србије за финансирање државне заједнице СЦГ
    ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И БУЏЕТ ЦРНЕ ГОРЕ ЗА 2006
        Резиме
        Макроекономски оквир Буџета
        Примици (приходи) буџета
        Издаци буџета
    ДОКУМЕНТИ
        Резиме
        Српска заједница на Косову и Метохији
        Спровођење Европског партнерства са Србијом и Црном Гором – општа оцена
            Резиме
            Политичка ситуација
            Економска ситуација
            Европски стандарди
        Закључци Венецијанске комисије о референдуму у Црној Гори
    СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ 4/2005
        Резиме
        СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
        Србија: Основни макроекономски показатељи
        Цене на мало и трошкови живота
        (Не)запосленост, зараде, пензије
        Индустријска производња
        Србија: Јавне финансије
        Србиjа: Тржиште капитала
        Србија: Монетарна кретања
        Србија: Спољнотрговинска размена и платни биланс