ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА
ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА Материјалноправни и процесни аспекти
прво издање, 2019, 16 x 24 цм, 304 стр., броширан повез, ћирилица
978-86-519-2335-0
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
561,00 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
495,00 ДИН
+ (трошкови доставе)

Монографија обрађује важну и у правној теорији недовољно заступљену тему лишења родитељског права, са оба правна аспекта – материјалног и процесног, указујући на утицај савременог концепта права детета на уобличавање родитељског права и начин његовог вршења, као и на ограничења у вршењу родитељског права у контексту права на породични живот и начела на којима се заснива интервенција државе у родитељско-дечје односе. Реч је о најтежој мери породичноправне заштите деце која се све чешће примењује у Србији. Будући да дубоко задире у статус детета и родитеља, лишење родитељског права представља посебан изазов за теоретичаре права, али и за правне практичаре, јер се права детета и права родитеља у поступцима лишења родитељског права морају анализирати у међузависном односу. 

Обрада теме заснована је на обимној и релевантној научној и стручној литератури, анализи међународних и домаћих правних извора и емпиријских истраживања. Аутор је утврдио и у којој је мери нови процесни метод за лишење родитељског права, уведен реформом породичног законодавства 2005. године, примерен природи саме правне ствари, односно да ли поступак како је пројектован, задовољава савремене  правозаштитне стандарде и да ли је и у којој је мери верификован у правној пракси као процесни механизам који обезбеђује пружање законите, брзе и ефикасне правне заштите.
Монографија пружа детаљан преглед социо-културних фактора који утичу на правно обликовање и примену прописа којима су регулисане материјалноправне и процесне димензије лишења родитељског права, а посебно начин на који судови утврђују, процењују и вреднују најбољи интерес детета, што је илустровано бројним примерима из судске праксе. Истовремено, понуђени су и конкретни предлози за нормативно унапређење,као и за превазилажење практичних проблема који се јављају у судској пракси.

...

Ранка Вујовић (1966) је председник Високог службеничког савета Републике Србије и помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство.  Учествовала је као уводничар, панелиста или модератор на више домаћих и међународних конференција и научних и стручних и скупова у земљи и иностранству.  Аутор је на десетине чланака и коаутор више монографских радова, студија, приручника и других публикација стручног и научног карактера.