ПРЕГЛЕД РС 3/2008
ПРЕГЛЕД РС 3/2008
2008, броширан повез, латиница, 24 цм, 144 стр., ISSN 1452-7081
Пуна цена:
1.870,00 ДИН

Цена на сајту:
1.589,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
1.402,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
САДРЖАЈ:


    МИГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ У СРБИЈИ
        Резиме
        Мигранти по старости и полу
        Миграторна обележја становништва по типу насеља и регионима
        Национална припадност
        Домаћинства према миграторним обележјима својих чланова
    НОВИ ЗАКОНИ СРБИЈЕ (XXVIII)
        Резиме
        Донети закони
        Закони о потврђивању међународних уговора
        Предлози закона у скупштинској процедури
    МАКРОЕКОНОМСКЕ НЕРАВНОТЕЖЕ, 2001-2007.
        Резиме
        Фискална неравнотежа
        Спољна неравнотежа
        Инфлација и апрецијација курса
        Ниво незапослености и зарада
        Нереформисан јавни сектор као фактор неравнотеже
    ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ, 2005-2007.
        Резиме
        Основни подаци
        Физички обим производње и структура сектора
        Основни финансијски показатељи и продуктивност
        Извоз и увоз
    СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА У СРБИЈИ, 2001 -2007.
        Резиме
        Начела, функције, институционални и законски оквири
        Запосленост и запошљавање
        Права радника и чланова њихових породица
        Социјална заштита
        Проблеми, слабости – наредни кораци
    АКТУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ (VI)
        Резиме
        Жене на селу
        помажући чланови домаћинства
        Мала и средња предузећа
    ДОКУМЕНТИ
        Говор председника Тадића на конференцији о светској политици
    СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ 3/2008
        Резиме
        Становништво
        Бруто домаћи производ и инфлација
        Запосленост, зараде, пензије
        Индустријска производња
        Грађевинарство
        Пољопривреда
        Монетарна кретања
        Спољнотрговинска размена
        Спољни дуг Србије и платни биланс