Налазите се | БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА | ФИЛОЗОФСКА БИБЛИОТЕКА
СПЕКУЛАЦИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ОД ФИХТЕА ДО МАРКСА
СПЕКУЛАЦИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ОД ФИХТЕА ДО МАРКСА
прво издање, 2010.
14 х 20 цм, 472 стр.
тврди повез, латиница
978-86-519-0541-7
Пуна цена:
1.540,00 ДИН

Цена на сајту:
550,00 ДИН + (трошкови доставе)

Акцијска цена:
550,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
550,00 ДИН
+ (трошкови доставе)

Последње дело познатог теоретичара Праксис групе! Са свог добро познатог становишта „повесног мишљења“, Кангрга преиспитује и поново поставља проблем спекулације и спекулативног мишљења. Премда усредсређен на разматрање немачке класичне филозофије и Марксовог мишљења, аутор успева да се позабави и целином нововековне континенталне спекулативне филозофије. Спекулација и филозофија стога представља синтезу свих Кангргиних ранијих истраживања.

Представљање књиге
СПЕКУЛАЦИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ОД ФИХТЕА ДО МАРКСА

01. Октобар 2010.

У Клубу – књижари – галерији Гласник у четвртак, 30. септембра, представљена је књига Спекулација и филозофија од Фихтеа до Маркса Милана Кангрге, о којој су говорили Гајо Секулић, Загорка Голубовић, Лино Вељак и Божидар Јакшић.

Секулић је истакао да Кангрга „даје привилегирано место спекулацији“ и да би „више волео да га зову спекулантом, него филозофом“, док је Голубовић нагласила да је Кангрга један од највећих спекулативних филозофа и да је реч о делу које се не чита, већ се мора проучавати.
„Кангрга је у овом делу превазишао самог себе и доспео до битног код Маркса – до спекулације“, рекла је Голубовић. „Ослањајући се на Канта, а нарочито на Фихтеа и Шелинга, он прави разлику између филозофије и спекулације и показује да Марксова теорија није економистичка. Он указује да је тек онда када субјект дође до самосвести и принцип слободе до краја заступљен, а филозоф који се не држи тога и не може бити филозоф“.

Вељак је признао да у промоцији учествује „са подјељеним осјећањима“, јер осећа „задовољство и почаст, с обзиром да је у питању књига великог мислиоца и његовог учитеља“, али и жаљење јер Кангрга није „истина само физички, присутан на овој промоцији“.

„Ова књига је примарно посвјећена актуелности Марксове филозофије која се темељи на аргументацији насталој на тлу претпоставки за разумјевање разлике између спекулације и филозофије“, рекао је Вељак.
Јакшић је оценио да су у бити Кангргине филозофије „питања човјека, човјекове слободе и човјековог достојанства“.

„Служећи се Хегеловим и Марксовим идејама, он долази до аутентичних одговора, који никако нису хегелијански или марксистички. Милану Кангрги су покушавали оспорити многе ствари, али му нико не може оспорити огромну филозофску ерудицију“, закључио је Јакшић.

Сам Кангрга је у једном од поглавља овог дела записао следеће:
„Ов­дје се да­ка­ко спон­та­но по­ста­вља при­је све­га пи­та­ње: Гдје је доса­д и гдје у свије­ту би­ло то­га ко­му­ни­зма?! Ако не­ки су­вре­ме­ни ’му­дра­ци’ свих бо­ја и ка­ли­ба­ра то зна­ју, би­ло би сва­ка­ко не са­мо ври­јед­но, не­го по­ви­је­сно зна­чај­но да смо тај кому­ни­зам – већ има­ли?! Баш згод­но, али се сва­ко­днев­но бр­бља о ’ко­му­ни­зму и пост­ко­му­ни­зму’, што је бла­го ре­че­но обич­ни – без­о­бра­злук! Без об­зи­ра на то, долазио он с би­ло ко­је стра­не, пр­о­па­ган­ди­стич­ке или из нај­о­бич­ни­јег не­зна­ња, одно­сно оног упор­ног ’здра­вог ра­зу­ма’ ко­ји нас сво­јим при­ми­ти­ви­змом пра­ти у сто­пу сва­ког да­на у сви­је­ту! Ако пак о ко­му­ни­зму и пост­кому­ни­зму као не­че­му у ре­а­ли­те­ту већ по­сто­је­ћем (па смо он­да ’на сре­ћу’ тај ко­му­ни­зам ’уки­ну­ли’) го­во­ре тзв. ин­те­лек­ту­ал­ци, па чак и по стру­ци ’фи­ло­зо­фи по­ли­ти­ке’, он­да је на дје­лу двостру­ки без­о­бра­злук, јер се не зна је ли по­сри­је­ди ’по­мањ­ка­ње па­ме­ти’ или можда не­што још и го­ре: обич­ни ба­нал­ни ин­те­рес или пу­ка (про­фе­си­о­нал­на) корист, би­ло до­слов­но би­ло за во­љу ’ими­џа’ пред јав­но­шћу, па ће­мо он­да ’до­би­ти и апла­уз’ од по­сто­је­ће (у нас на­ци­о­на­ли­стич­ке) вла­сти, или од – свје­ти­не, ко­ја је по Ње­го­шу: ’сто­ка јед­на грд­на’!?“.