Налазите се | Аутори - Ђорђе Костић
Ђорђе Костић

Ђорђе Костић

Рума, 1909 – Београд, 1995.

1909. Рођен је у свештеничкој породици.

1927. Завршио је Филозофски факултет у Београду, а затим је кратко боравио у Паризу.

1928. Са О. Давичом и Ђ. Јовановићем објавио је три свеске часописа Трагови, а свака је имала само по осам примерака.

1929. Са О. Давичом, Ђ. Јовановићем и Д. Матићем радио је на окупљању групе истомишљеника, медју којима су били А. Вучо, М. Дединац, М. Димитријевић, коју је Ристић назвао надреалистичком.

1930. Један је од уметника који су потписали манифест у алманаху Немогуће– LæImpossible, где је објавио и серију цртежа без наслова (стр. 32, 67, 104) и Три пута сан.

1931–1932. Са О. Давичом и Ђ. Јовановићем био је оснивач часописа Надреализам данас и овде.

1931. Са О. Давичом и Д. Матићем објавио је Положај надреализма у друштвеном процесу.

1933. Полиција га је ухапсила због револуционарне активности па је провео више месеци у затвору.

1934. Напустио је Београд и отпутовао у Лондон где је остао неколико година.

1936. Присуствовао је отварању надреалистицке излозбе у New Burlington Galleries у Лондону. Написао је монодраму Дан без ноћи (Београд, 1974).

1939. Са Д. Фрњем објавио је A. Serbo–croat Phonetic Reader у Лондону.

1944–1949. Радио је као уредник емисија за иностранство на Радио Београду.

1949–1978. Био је директор Института за експерименталну фонетику и патологију говора у Београду.

1968–1980. Редовно је посећивао Индију ради лингвистичких истраживања. Објавио је много стручних радова из упоредне лингвистике.

1972. Написао је књигу посвећену успоменама на надреализам До немогућег.

1976. Са М. Ристћем направио је књигу пастела и песама Pass–T–Elle (Calcutta).

1989. Објавио је књигу У средишту надреализма, чељуст дијалектике, посвећену надреалистичкој анкети из алманаха.

 

Djordje Kostic

Ruma 1909 – Belgrade 1995

1909 Naissance dans la famille d’un pope.

1927 Termine ses études à la faculté de lettres de Belgrade, et séjourne brièvement à Paris.

1928 Avec O. Davico et Dj. Jovanovic, il publie trois cahiers de la revue Tragovi (Traces), dont chacun compte seulement huit exemplaires.

1929 Avec O. Davico, Dj. Jovanovic et D. Matic, Kostic s’engage pour rassembler un groupe de jeunes partageant les mêmes idées, que Ristic nomme groupe surréalistie. Parmi les autres membres figurent A. Vuco, M. Dedinac, M. Dimitrijevic.

1930 Il est un des artistes signataires du manifeste dans l’almanach Nemoguce – L’Impossible où il publie une série de dessins sans titre (pp. 32, 67,104) et Tri puta san (Trois fois le rêve).

1931–1932 Avec O. Davico et Dj. Jovanovic, il est fondateur de la revue Nadrealizam danas i ovde (Surréalisme aujourd’hui et ici).

1931 Il publie avec O. Davico et D. Matic Polozaj nadrealizma u drustvenom procesu (Position du surréalisme dans le processus social).

1933 Arrêté par la police pour des activités révolutionnaires, il est emprisonné durant quelques mois.

1934 Kostic quitte Belgrade pour Londres où il reste durant quelques années.

1936 Présent lors de l’ouverture de l’exposition surréaliste à la New Burlington Galleries à Londres. Il écrit le monodrame Dan bez noci (Jour sans nuit) (Belgrade, 1974).

1939 Avec D. Fry, Kostic publie A Serbo–croat Phonetic Reader à Londres.

1944–1949 Rédacteur des émissions pour l’étranger de Radio Belgrade.

1949–1978 Directeur de l’ Institut de phonétique expérimentale et pathologie de la parole de Belgrade.

1968–1980 Voyage fréquemment en Inde pour ses recherches linguistiques. Publie plusieurs travaux spécialisés de linguistique parallèle.

1972 Ecrit un livre consacré aux mémoires du surréalisme Do nemoguceg (Jusqu’à l’impossible).

1976 Avec M. Ristic il compose un livre de pastels et de poèmes Pass–T–Elle (Calcutta).

1989 Publie le livre U sredistu nadrealizma (Au milieu de surréalisme), :eljust dijalektike (Gueule de la dialectique) consacré à l’enquête de l’almanach.

 

Djordje Kostic

Ruma 1909 – Belgrade 1995

1909 Born into a clerical family.

1927 Finishes the Faculty of Philosophy in Belgrade and then spends a short period in Paris.

1928 With O. Davico and Dj. Jovanovic publishes three volumes of the magazine Trails, each having only eight copies.

1929 With O. Davico, Dj. Jovanovic and D. Matic assembles a group of like–minded people, including A. Vuco, M. Dedinac, M. Dimitrijevic, which Ristic dubbed Surrealist.

1930 One of the artists who signed the manifesto in the almanac Nemoguce – L’impossible, where a series of his untitled drawings was published (pp. 32, 67, 104) and Tri puta san (Three Times a Dream).

1931–1932 Founds Surrealism Here and Now with O. Davico and Dj. Jovanovic

1931 Publishes the Position of Surrealism in the Social Process with O. Davico and D. Matic.

1933 Arrested by the police for his revolutionary activity and spends several months in prison.

1934 Leaves Belgrade for London where he spends several years.

1936 Attends the opening of the Surrealist exhibition at the New Burlington Galleries in London. Writes the monodrama Dan bez noci (Day Without Night) (Belgrade, 1974).

1939 With D. Fry publishes A Serbo–Croat Phonetic Reader in London.

1944–1949 Foreign programs editor in Radio Belgrade.

1949–1978 Director of the Institute for Experimental Phonetics and Speech Defects in Belgrade.

1968–1980 Regularly visits India doing linguistic research there. Publishes numerous scientific papers on comparative linguistics.

1972 Writes a book about his recollections on Surrealism Do nemoguceg (Up to the Impossible).

1976 With M. Ristic makes a book of pastels and poems Pass–T–Elle (Calcutta)

1980 Publication of the book U sredistu nadrealizma, Celjust dijalektike (At the Core of Surrealism, the Jaws of Dialectics) about the Surrealist survey from the almanac.


КВАНТИТАТИВНИ ОПИС СТРУКТУРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: СРПСКИ ЈЕЗИК ОД XII ДО XVIII ВЕКА
КВАНТИТАТИВНИ ОПИС СТРУКТУРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: СРПСКИ ЈЕЗИК ОД XII ДО XVIII ВЕКА
Награда за вредно репринт издање другог фестивала „Пази шта читаш - хуманистика, култура, уметност".'
прво издање, 2012, 20 х 27 цм, књига 7 – 1.512 стр. са ЦД-ом, књига 8 – 1.424 стр., тврди повез, ћирилица
978-86-519-1011-4
Пуна цена:
13.750,00 ДИН

Цена на сајту:
3.300,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
3.300,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
3.300,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КВАНТИТАТИВНИ ОПИС СТРУКТУРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: СРПСКИ ЈЕЗИК ОД XII ДО XVIII ВЕКА
КВАНТИТАТИВНИ ОПИС СТРУКТУРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: СРПСКИ ЈЕЗИК ОД XII ДО XVIII ВЕКА
Дело од изузетног значаја за изучавање српске средњовековне књижевности и српскословенског језика. Фреквенцијски речници Теодосијевог Житија св. Саве и Живота краљева и архиепископа српских архиепископа Данила Другог, доносе изворне и обрађене текстове са граматичком спецификацијом сваке речи, фреквенције одредница и њихових граматичких облика, издвојене фреквенције ономастичких појмова и бројева, као и ранг фреквенција. Уз штампано издање приложена је и компакт-диск верзија речника која омогућава рачунарску претрагу речничке грађе.Награда за вредно репринт издање другог фестивала „Пази шта читаш - хуманистика, култура, уметност".'
приређивач Александар Костић
прво издање, 2011.
20 х 27 цм, 3.000 стр.
у три тома
тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-0601-8
Пуна цена:
3.300,00 ДИН

Цена на сајту:
3.300,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
3.300,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
3.300,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КВАНТИТАТИВНИ ОПИС СТРУКТУРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: СРПСКИ ЈЕЗИК ОД XII ДО XVIII ВЕКА
КВАНТИТАТИВНИ ОПИС СТРУКТУРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: СРПСКИ ЈЕЗИК ОД XII ДО XVIII ВЕКА
Фреквенцијски речник српског језика резултат је научног пројекта започетог 1957. године, у оквиру којег је у дијахроним корпусима сакупљена и ручно граматички обрађена језичка грађа укупног обима од око 11.000.000 речи, временског распона од XII до XX века. Уз штампану верзију приложена је и електронска верзија која омогућава различите врсте претраживања Речника.Прве три књиге првог кола обрађују српски језик од XII до XVIII века; доносе изворне и граматички обрађене текстове, појединачне фреквенцијске речнике и збирни фреквенцијски речник (са вероватноћама граматичких облика) Доментијанових Житија светога Симеона и Житија светога Саве. Обрадом овог дела језичке грађе руководили су врхунски стручњаци за стару српску књижевност и језик: најпре проф. др Ђорђе Сп. Радојичић, а потом, у накнадној обради грађе, проф. др Ђорђе Трифуновић.'
приређивач Александар Костић, прво издање, 2009, 20 х 27 цм, 3.000 стр., у три тома, тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-0346-8
Пуна цена:
13.750,00 ДИН

Цена на сајту:
5.500,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
5.500,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
5.500,00 ДИН
+ (трошкови доставе)