Налазите се | Аутори - приредили Др Никола Дедић, Др Јеша Денегри, Др Мишко Шуваковић
приредили Др Никола Дедић, Др Јеша Денегри, Др Мишко Шуваковић

Др Дедић Р. Никола

Звање: Доцент

Ужа научна област: Теорија медија

Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
извор www.filfak.ni.ac.rs

Акредитација студијског програма
Докторске академске студије психологије
www.filfak.ni.ac.rs

Избор у звање 2010. Филозофски факултет у Нишу Теорија медија
Докторат 2008. Универзитет уметности у Београду Теорија уметности и медија

Диплома 2004. Филозофски факултет у Београду Историја уметности

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Теорија медија, Естетика комуникације

Филозофски факултет Ниш

1. Никола Дедић, Утопијски простори уметности и теорије, Београд, 2009

2. Никола Дедић, Ка радикалној критици идеологије: од социјализма ка постсоцијализму, Београд
и Нови Сад, 2009

3. Никола Дедић, Ниже него људски: Срђан Ђиле Марковић и андерграунд фигурација, Београд

4. Никола Дедић, „Визуелна поезија“ у: група аутора, Историја уметности у Србији XX век, I том:
радикалне уметничке праксе 1913-2008, Београд, 2011

5. Никола Дедић, „Војвођански текстуализам“, у: група аутора, Историја уметности у Србији XX век, I том: радикалне уметничке праксе 1913-2008, Београд, 2011

6. Никола Дедић, „Фасцинације новим медијима: фотографија, филм, видео“, у: група аутора, Историја уметности у Србији XX век, I том: радикалне уметничке праксе 1913-2008, Београд, 2011

7. Никола Дедић, „Уметност и политика током седамдесетих година“, у: група аутора, Историја уметности у Србији XX век, I том: радикалне уметничке праксе 1913-2008, Београд, 2011,

8. Никола Дедић, „Неогео сликарство и скулптура“, у: група аутора, Историја уметности у Србији XX век, I том: радикалне уметничке праксе 1913-2008, Београд, 2011

9. Никола Дедић, „Борис Гројс“, у: Мишко Шуваковић и Алеш Ерјавец (ур.), Фигуре у покрету. Савремена западна естетика, филозофија и теорија уметности, Београд, 2009

10. Nikola Dedić, “Art, Neurosis, Project: From Fordist to Post-Fordist Model of Production”, Polona Tratnik (ed.), Art, Resistance, Subverison, Madness, Koper, 2009

11. Никола Дедић, „Пејзажни идентитет“, група аутора, Европски контексти уметности XX века у
Војводини, Нови Сад, 2008,

12. Никола Дедић, “Социјалистички естетизам или борба за социјалистички модернизам“, група
аутора, Европски контексти уметности XX века у Војводини, Нови Сад, 2008, ISBN 978-86-

14. Никола Дедић, „Репрезентација и моћ: југословенска политичка уметност 1932-1950“, Зборник радова катедре за историју модерне уметности Филозофског факултета у Београду, Београд,

Награда за критичко писање о уметности „Лазар Трифуновић“ за 2010. годину

____________________________________________________________________________________________________________________

Др Јерко Јеша Денегри

Из Википедије, слободне енциклопедије

Проф. др Јерко Јеша Денегри (рођен 5. септембра 1936. у Сплиту) је југословенски и српски историчар уметности и ликовни критичар.

Биографија
Јерко Денегри је дипломирао на Филозофском факултету у Београду на групи за Историју уметности. Био је кустос у Музеју савремене уметности у Београду од 1965. до 1991. и редовни професор на Филозофском факултету у Београду од 1991. до 2007. на групи за Историју уметности. Написао је преко 3000 теоријских текстова, есеја, критика о модерној, савременој и актуелној уметности у дневној, недељној и месечној периодици као и у специјализованим часописима. Аутор је великог броја изложби југословенског и српског ликовног и визуелног стваралаштва као и монографија и предговора каталога о њиховим најзначајнијим протагонистима. Био је југословенски комесар на Бијеналу младих у Паризу, и Бијеналу у Венецији. Покренуо је и био уредник или главни уредник неколико стручних часописа: Уметност, Београд, Архитектура-урбанизам, Београд, Момент, Горњи Милановац-Београд, Пројека(р)т, Нови Сад и др. Најпознатији је теоретичар, историчар и критичар концептуалне уметности у Србији и некадашњој Југославији.
 
Члан је Међународног удружења уметничких критичара AICA.
 
Књиге (избор)
 EXAT-51, (коаутор), Galerija Nova, Загреб, 1979
 Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj, 2. Logos, Сплит, 1985
 Педесете: Теме српске уметности, Светови, Нови Сад, 1993
 Фрагменти, Светови, Нови Сад, 1994
 Шездесете: Теме српске уметности, Светови, Нови Сад, 1995
 Седамдесете: Теме српске уметности, Светови, Нови Сад, 1996
 Фрагменти постмодерног плурализма, Београдска уметничка сцена осамдесетих и почетка, деведесетих, CICERO, Београд, 1997
 Осамдесете: Теме српске уметности, Светови, Нови Сад, 1997
 Једна могућа историја модерне уметности, Београд као интернационална уметничка сцена 1965-1998, Друштво историчара уметности Србије, Београд, 1998
 Деведесете: Теме српске уметности, Светови, Нови Сад, 1999
 Umjetnost konstruktivnog pristupa, - EXAT 51 и Нове тенденције, Horetzky, Загреб, 2000
 Студентски културни центар као уметничка сцена, СКЦ, Београд, 2003
 Prilozi za drugu liniju - Kronika jednog kritičarskog zalaganja, Horetzky, Загреб, 2003
 Опстанак уметности у времену кризе, CICERO, Београд, 2004
 Constructive approach art: EXAT-51 - New Tendencies, Загреб, 2004
 Sprehodi po slovenski moderni in postmoderni umetnosti, Artes, Копер, Пиран, 2004
 Прилози за другу линију 2. Мацура, Београд и Topy, Загреб, 2005
 Уметничка критика у другој половини XX века, Светови, Нови Сад, 2006
 Разлози за другу линију - За нову уметност седамдесетих, Судац, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2007
 Европски контексти уметности XX века у Војводини, (коаутор), Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2008
 Једна могућа историја модерне уметности (друго допуњено издање), Сигнатуре, БИГЗ и Музеј савремене уметности, Београд, 2008
 Теме српске уметности 1945-1970 - Од социјалистичког реализма до кинетичке уметности, Вујичић колекција, TOPY, Београд, 2009
 
Монографије (избор)
 Вера Божичковић Поповић, (коаутор), CICERO, Београд, 1994
 Миодраг Б. Протић, (koautor) Clio, Београд, 2002
 Томислав Готовац, Филмски савез Хрватске, Загреб, 2003
 Олга Јеврић, Topy и Војноиздавачки завод, Београд, 2005
 Иван Кожарић, Матица хрватска, Сисак, 2006
 Мариј Прегељ 1957-1967, Артес, Копер, Пиран, 2007
 Јурај Добровић, DAF, Загреб, 2007
 Ана Бешлић, (ко-аутор), Topy, Београд, 2008
 Александар Срнец, Судац, Загреб, 2008
 Херман Гвардјанчич, Љубљана, 2008
 Деан Јокановић Тоумин, DAF, Загреб, 2009
 Радомир Дамњан, Вујичић Колекција, Београд, 2010
 
Студије (избор)
Аспекти и алтернативе послератних покрета од енформела до сиромашне уметности, Уметност, 2, Београд, 1970, стр. 43-52
 Примери концептуалне уметности у Југославији, (коаутор), Музеј савремене уметности, Београд, 1971
 Примјери концептуалне умјетности у Југославији, Живот умјетности, 15-16, Загреб, 1971, стр. 147-152
 Лазар Трифуновић као критичар и историчар београдског енформела, Зборник Народног музеја, Београд, 1994, стр. 249, 263
 Стратегије деведесетих: једна критичка позиција, (коаутор) Clio, Београд, 1998, стр. 220-226
 Критика у тексту и критика на делу, Трећи програм Радио Београда, 145, I/2010, Београд, 2010, стр. 284-292
 
Приредио (избор)
 Dossier Beuyes, DAF, Загреб, 2003
 
Изложбе (избор)
Нова уметност у Србији 1970-1980 - појединци, групе, појаве, (коаутор), Музеј савремене уметности, Београд, Галерија сувремене умјетности, Загреб, Галерија уметности, Приштина, 1983
Уметност осамдесетих, (коаутор), Музеј савремене уметности, Београд, 1983
 
Награде
 2000. Награда за животно дело Националног центра за фотографију
 2010. Награда Лазар Трифуновић

____________________________________________________________________________________________________________________

Мишко Шуваковић

Београд, 1954), докторирао је на Факултету ликовних уметности Универзитета уметности у Београду са темом Теорија у уметности и аналитичка филозофија (1993.). Предаје на Факултету музичке уметности у Београду и на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности у Београду. Сарађивао је у уметничкој групи Група 143 (1975.-80.), теоријској неформалној институцији Заједница за истраживање простора (1982.-89.) и радионици/групи/цартелу/школи/нго-центру Теорија која Хода (од 2000.). Учествовао је у уређивању часописа Каталог 143 (Београд, 1975.-77.), Ментални простор (Београд, 1982.-87), Транскаталог (Нови Сад, 1995.-98.), ТкХ (Београд, од 2001.), Разлика (Тузла, од 2002.). До сада је објавио близу двадесет књига, од којих издвајамо: Сцене језика 1-2 (Београд, 1989.), Pas Tout. Fragments on art, culture, politics, poetics and art theory (Buffalo, 1994.), Пролегомена за аналитичку естетику (Нови Сад, 1995.), Постмодерна (73 појма) (Београд, 1995.), Асиметрични други. Есеји о уметницима и концептима (Нови Сад, 1996), Естетика апстрактног сликарства (Београд, 1998.), Појмовник модерне и постмодерне ликовне уметности и теорије после 1950 (Београд и Нови Сад, 1999.), Луминокинетика. Есеји о Коломану Новаку (Нови Сад, 1999.), Поинт де Цапитон. Есеји, фрагменти и медитације о умјетницима (Загреб, 2000.), Фигура, аскеза ин перверзија (Копер, 2001.), Мартек – Фаталне фигуре умјетника – Есеји о умјетности и култури XX. стољећа у Југоисточној, Источној и Средњој Еуропи кроз дјело(вање) умјетника Владе Мартека (Загреб, 2002.), Власта Делимар – монографија перформанс (са Маријаном Шпољаром и Владом Мартеком) (Загреб, 2003.) и Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (sa Dubravkom Đurić) (Cambridge Mass, 2003.).

 

РАДИКАЛНА АПСТРАКЦИЈА
Поглед у књигу
РАДИКАЛНА АПСТРАКЦИЈА
Зборник текстова Радикална апстракција – апстрактно сликарство и границе приказивања приредили су др Никола Дедић, др Јеша Денегри и др Мишко Шуваковић са циљем да се на теоријским и историјско-уметничким основама проблематизују појаве радикалног апстрактног сликарства у модерној и постмодерној уметности у Србији током XX века.'
прво издање, 2013
20 х 24 цм
240 стр.
броширан повез
латиница
ISBN: 978-86-519-1493-8
Пуна цена:
2.420,00 ДИН

Цена на сајту:
2.057,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.815,00 ДИН
+ (трошкови доставе)