Налазите се | Аутори - Боривоје Шундерић
Боривоје Шундерић
Боривоје Шундерић
Рођен је 1. октобра 1950. године у Премећи код Чачка. Основну школу завршио је у Премећи и Слатини, а гимназију у Чачку. Студије на Правном факултету у Београду уписао је школске 1970/71. године. Дипломирао је школске 1974. године са просечном оценом 9,55. За асистента-приправника на Катедри за политичке науке (сада Катедра за јавно право) изабран је у октобру 1975. године. У марту месецу 1978. године изабран је за асистента за предмет Радно право са Социологијом рада. У мају 1983. године биран је у звање доцента за предмет Радно право. У звање ванредног професора биран је у марту 1991. године, да би у марту месецу 2001. године био изабран у звање редовног професора на истом предмету.
Магистарски рад под насловом Еволуција радних односа у области личног рада средствима у својини грађана кандидат је одбранио у току 1977. године. Докторску дисертацију под насловом Услови заснивања радног односа одбранио је у току 1982. године. У току 1977. године са групом асистената је боравио у посети универзитетима у Познању, Кракову и Варшави, а у току 1991. године био је на студијском боравку у Паризу финансираном средствима одобреним од Републичке заједнице за науку.
Др Боривоје Шундерић се укључио у наставу извођењем вежби на предметима Радно право и Уставно право. Након избора за асистента хабилитован је за испитивача на предметима Радно право и Уставно право. Од избора за доцента држао је предавања на предмету Радно право. На магистарским студијама држао је, што чини и данас, предавања на основним и специјалним курсевима, а такође је држао предавања и на специјалистичким студијама Учествовао је у својству члана у комисијама за одбрану магистарских и докторских дисертација, а био је и ментор у изради неколико магистарских и докторских дисертација. Био је члан комисија за одбрану докторских дисертација на правним факултетима у Подгорици и Новом Саду. На Правном факултету у Српском Сарајеву изводи наставу на предмету Радно право почев од школске 1997/98. године. У школској 1997/98. и у првој половини школске 1998/99. године изводио је, на овом Факултету, и наставу (предавања и испите) на предмету Уставно право.
Др Боривоје Шундерић учествовао је у многобројним расправама и на стручним саветовањима. Члан је редакција часописа "Право и привреда" и часописа "Радно и социјално право", а био је и члан редакције часописа "Анали Правног факултета у Београду". Поред наставних активности, др Боривоје Шундерић учествовао је, и сада учествује, као члан, како органа управљања тако и у раду многих комисија и других стручних тела на Факултету и Универзитету.
 
У области писане речи др Боривоје Шундерић је аутор како књига приручника, тако и других дела монографског карактера. Треба посебно навести следећа дела:
 Услови за заснивање радног односа (Научна књига, 1986, 238 страна); Радни однос – теорија, норма, пракса (Култура – Београд, 1990, 247 страна); Радно право (Савремена администрација, 1998, 164 стране); Основи радног права (Завод за уџбенике и наставна средства – седмо издање, 244 стране); Право на социјално осигурање (Завод за уџбенике и наставна средства – друго издање, 194 стране); Право Међународне организације рада (Правни факултет, 2001, 592 стране).
Поред наведених монографских радова др Б. Шундерић је аутор и радова објављених у форми чланака, истраживачких пројеката, студија, предговора од којих многи превазилазе обим и природу стандардних ауторских чланака.
РАДНО ПРАВО
РАДНО ПРАВО
Приручници за полагање правосудног испита у 13 књига  књига 10Изворни текст Закона о раду, као и његове прве две новеле целовито су размотрени у претходном издању Приручника за полагање правосудног испита који је посвећен материји радног права. То дело професора др Боривоја Шундерића омогућава правилно савладавање свих радноправних института, као и и потпуно разумевање одредаба Закона о раду у њиховом друштвеном и економском контексту. Будући да је одредбама Закона о изменама и допунама Закона о раду од 2014. године другачије уређен већи број радноправних института, у овом издању Приручника, уз дело професора др Боривоја Шундерића, објављујемо и пречишћени текст Закона о раду, у којем су болдованим (масним) словима означене све измене и допуне садржане у овој законској новели.'
саиздаваштво са Правним факултетом Универзитета у Београду, пето допуњено издање, 2015, 14 х 20 цм, 320 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1926-1
Пуна цена:
990,00 ДИН

Цена на сајту:
841,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.