Налазите се | Аутори - Горан Дајовић
Горан Дајовић
Горан Дајовић
 
Рођен у Пљевљима, Црна Гора. Основну и средњу школу завршио у Старој Пазови. Правни факултет у Београду завршио је с просечном оценом 9,58. У току студија у више наврата је награђиван за постигнути успех. На Правном факултету у Београду 2001. год. стекао је звање магистра, одбранвши магистарски рад под насловом ”Правна обавезност и важење права”. Докторску тезу под насловом "Претпоставке за једну хартовско-разовску теорију о нормативности права" одбранио на истом факултету у мају 2009. године. Од 1989. до 1994 стипендиста Републичког фонда за развој научног подмлатка, а 1995. стипендиста Републичког министарства за науку.
Од 01.01.1996. запослен у Институту за упоредно право у Београду као истраживач-приправник. У јуну 2001. изабран у звање истраживача-сарадника. У току рада на Институту учествовао у раду на више научноистраживачких пројеката, писао елаборате, чланке и приказе књига, домаћих и страних прописа. Учествовао у раду неколико међународних стручних скупова и радионица.
У звање асистента за предмет Увод у право на Правном факултету у Београду изабран 1.10.2001, реизабран 2005, а 2009. год. изабран за доцента. Од избора у звање асистента сваке школске године руководио је вежбама које је похађао значајан број студената (4-8 група). Три године обављао дужност секретара Катедре за теорију, социологију и филозофију права. Од октобра 2009. год. члан савета факултета
Дугогодишни кошаркашки судија и комесар, председник Комисије за правна питања КСС, члан Легал цоммисион ФИБА-Еуропе.
Поседује знање енглеског и француског језика.
а) важнији чланци
 1. Један поглед на филозофско-правна гледишта Радомира Д. Лукића (Научни подмладак, Ниш, бр. 1-2/1990, стр.9-15).  
2. О Келзеновој основној норми (у часопису "Страни правни живот",Београд, бр.1/1995, стр.113-118).  
3. Појам важења и обавезности права у теорији права Радомира Д. Лукића (Анали Правног факултета, Београд, бр. 1-2/1995, стр. 99-109).  
4. Раскршћа правне науке и правне методологије - научна концепција Стевана К. Врачара (Анали Правног факултета, бр.4/1995, стр.436-450).         
5. Правна мисао Леона Дигија - основне црте(“Страни правни живот”, Београд, бр. 1-3/1996, стр. 93-102). 
6 Ђорђе Тасић, Увод у правне науке (Анали Правног факултета, Београд, бр. 4-6/1996, стр. 321-325)
 7. Ла Републиqуе федерале де Yоугославие ест-елле ун Етат ноувеау оù анциен?  /Да ли је СРЈ стара или нова држава?/  (“Yугославе лаw”, Београд, бр. 1-3/1996, стр. 325-334).
 8. Л’аутономие лоцале ен Сербие /Локална самоуправа у Србији/ (“Yугославе лаw”, 2/1997, стр. 199-214)
9. Предузећа за пружање услуга обезбеђења имовине и лица у Белгији и Француској (Страни правни живот, 1-2/1998, стр. 99-112)
 10. Организација и делокруг власти појединих европских метропола (Страни правни живот, 3/1998, стр. 45-59).
 11. Слобода јавног окупљања у Француској и Швајцарској (Страни правни живот, 1-2/1999., стр. 29-38).
 12. Улога (нео)кантизма у Келзеновој чистој теорији права (Архив за правне науке, Београд, 4/2000, стр 523-544).
 13. ”Важеће право” у правној теорији Алфа Роса (”Страни правни живот”, Београд, 1-3/2001, стр.51-69 ) 
14. Идеја основне норме  (Архив за правне науке, Београд, 4/2003, стр. 437-456).
15. Правни позитивизам у „кризи средњих година“? (Страни правни живот, Београд, бр. 1-2/2007, стр. 25-38.)
16. Јуснатурализам и правни позитивизам – у чему је разлика? (Правни живот, Београд, бр.14 2007, том 6, стр. 491-506).
17. Јединственост косовског случаја (Правни живот, Београд, бр.15, 2008, том 5, стр. 663-673)
18. Скица за једну теорију о нормативности права (Правни живот, Београд, бр.16, 2009)
19. Локална самоуправа у Србији – стање и перспективе (Право и друштво, Београд, бр. 1, 2009)
20. О метајуриспруденцији (И) – сврха и основни метод јуриспруденције (Право и друштво, Београд, бр. 2/2010, стр.9-29).
21. О метајуриспруденцији (ИИ) – јуриспруденција, дескриптивна или нормативна? (Право и друштво, Београд, бр. 3/2010, стр.9-29).
22. Општост јуриспруденције(предато за Правни живот, Београд, бр.16, 2010)
 
 б) књиге:
1. Правна обавезност и важење права, Службени гласник-Правни факултет, Београд, 2008
2. Основи правног система са методологијом права – Др Душан Врањанац и Мр Горан Дајовић, треће издање, Службени гласник-Правни факултет Универзитета Унион, 2009, 234 (одреднице: суштинске одлике права; теорија природног права; право и правда; правна обавеза; субјективно право; злоупотреба права; три лица правне државе; важење права;  просторна и временска димензија важења права
3. Претпоставке за једну хартовско-разовску теорију о нормативности права – докторски рад, Правни факултет, Београд, необјављено, стр. 280.
  
ц) научно-истраживачки пројекти (набројани су само значајнији пројекти и у којима су написане обимније одреднице)
1. Слободе  и права човека и градјанина у упоредном праву (Институт за упоредно право, руководилац пројекта др Зорица Радовић и др Борис Кривокапић, 1996-2000 - одредница о локалној самоуправи)
2. Прописи о набављењу , држању и ношењу ватреног оружја (Институт за упоредно право, руководилац пројекта проф. др Оливер Антић, 1997 - одредница о Белгији и Швајцарској)
3. Нарушавање реда и мира у већем обиму (Институт за упоредно право, руководилац пројекта проф. др Оливер Антић, 1997- одредница о Белгији и Швајцарској)
4. Положај државних службеника у упоредном праву (Институт за упоредно право, руководилац пројекта проф др Боривоје Шундерић, 1998 - одредница о положају државних службеника у Француској и Грчкој)
5.- Статус вештака у правним системима држава западне Европе (Институт за упоредно право, руководилац пројекта проф. др Загорка Јекић, 1999 - одредница о Француској)
6. Положај Министарства правде у федералним државама Европе. (Институт за упоредно право, руководилац пројекта др Оливер Николић, 2000 - одредница о Белгији)
ПРАВНА ОБАВЕЗНОСТ И ВАЖЕЊЕ ПРАВА
ПРАВНА ОБАВЕЗНОСТ И ВАЖЕЊЕ ПРАВА
'
саиздаваштво са Правним факултетом у Београду
прво издање
2008
16 x 24 цм
144 стр.
броширан повез
латиница
978-86-7549-788-2
Пуна цена:
495,00 ДИН

Цена на сајту:
420,75 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.