ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ Према стању законодавства од 31. марта 2020. године
треће измењено издање, 2020, 14 х 20 цм, 464 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2506-4
Пуна цена:
880,00 ДИН

Цена на сајту:
836,00 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
792,00 ДИН
+ (трошкови доставе)

Ово издање садржи пречишћени текст Закона о планирању и изградњи, усклађен са изменама и допунама овог акта објављеним у „Службеном гласнику РС“, у броју 9 од 4. фебруара 2020. године. Све промене у односу на основни текст Закона од 2009. године посебно су графички означене у пречишћеном тексту ‒ измене и допуне истакнуте су масним словима (болд), одредбе које су престале да важе обележене курзивом, а на појединим местима налазе се и напомене које упућују на прелазан карактер појединих одредби.

Осим овог закона, у овом издању се налазе и следећи прописи:

‒ Закон о озакоњењу објеката;

‒ Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду;

– Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова;

‒ Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката;

‒ Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и

‒ Правилник о садржини обрасца ‒ појединачног пописног листа за евидентирање незаконито изграђених објеката.