КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ Судска пракса и прописи с посебним додатком о грађанском извршном поступку
саиздаваштво са Правним факултетом Универзитета УНИОН у Београду, друго измењено и допуњено издање, 2020, 16 х 24 цм, 1140 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2474-6
Пуна цена:
4.400,00 ДИН

Цена на сајту:
3.740,00 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
3.300,00 ДИН
+ (трошкови доставе)

Ово издање Коментара Закона о извршењу и обезбеђењу састоји се из две целине. Први део је написан према уобичајеној методологији израде коментара: законски текст, стручно објашњење, судска пракса или пракса рада јавних извршитеља. Други део књиге је теоријског карактера и садржи становишта аутора о основним спорним питањима из извршног права. Посебна вредност Коментара јесте у томе и што аутори, у складу с критичким разматрањем нормативног текста, домаћег и упоредног права и доктринарним схватањима, анализирају и друге институте извршног поступка, а посебно специфичне поступке, попут извршења одлука из породичног права, враћања радника на рад, извршење страних судских и арбитражних одлука и слично.

Коментар је намењен, пре свега, правосудним професијама и то – судијама, јавним извршитељима, адвокатима, јавним бележницима, правницима у привредним друштвима и управи. Због своје свеобухватности књига се препоручује и за припрему и полагање правосудног испита, припрему и полагање испита за јавне извршитеље и јавне бележнике, али и за стицање додатних знања студената на предметима грађанско процесно право, правосудно организационо право, правосудне професије.

Текст Коментара је усклађен са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу које се примењују од 1. јануара 2020. године.


У овом делу аутори дају кратак историјски приказ извршног права. Такође, анализирају се и упоредно-правна решења. Посебан сет питања посвећен је новој правосудној професији - јавним извршитељима, те њиховим правима и обавезама.