КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ Судска пракса и прописи с посебним додатком о грађанском извршном поступку
саиздаваштво са Правним факултетом Универзитета УНИОН у Београду, четврто измењено и допуњено издање, 2022, 16 х 24 цм, 1288 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2845-4
Пуна цена:
4.950,00 ДИН

Цена на сајту:
4.702,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
4.455,00 ДИН
+ (трошкови доставе)

Ово издање Коментара Закона о извршењу и обезбеђењу састоји се из две логичке целине. Први део је написан према уобичајеној методологији израде коментара: законски текст, стручно објашњење, судска пракса или пракса рада јавних извршитеља. Други део књиге је текст теоријског карактера и садржи становишта аутора о основним спорним питањима из извршног права. Аутори у складу са својим критичким разматрањем дају виђење и других института из извршног поступка, а посебно се обрађују и анализирају специфични поступци, попут нпр. извршења одлука из породичног права, враћања радника на рад, извршење страних судских и арбитражних одлука и слично. У Коментару је обрађен и законски текст измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу, тако да се објашњења појединих законских одредаба, али и теоретска објашњења, примењују на стање законодавства у Републици Србији почев од јула 2022. године.

Четврто измењено и допуњено издање настало је као резултат потребе да се пруже додатна објашњења с обзиром на праксу судова и јавних извршитеља. Интервенције су извршене у више од педесет чланова ради бољег разумевања норми, али и побољшања текста претходног издања Коментара. Судска пракса је обогаћена са више од седамдесет нових одлука и додата су два нова чланка у део који се односи на грађански извршни поступак.

Коментар је превасходно намењен правосудним професијама и то – судијама, јавним извршитељима, адвокатима, јавним бележницима, правницима у привредним друштвима и управи. Због своје свеобухватности књига се препоручује и за припрему и полагање правосудног испита, припрему и полагање испита за јавне извршитеље и јавне бележнике, али и за стицање додатних знања студената на предметима грађанско процесно право, правосудно организационо право, правосудне професије.