ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ, ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА, ЗАКОН О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА
ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ, ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА, ЗАКОН О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА Према стању законодавства од 4. августа 2023. године
четврто измењено и допуњено издање, 2023, 14 х 20 цм, 536 стр., ћирилица, броширан повез, ISBN: 978-86-519-2979-6
Пуна цена:
990,00 ДИН

Цена на сајту:
940,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
891,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
Ово издање садржи пречишћени текст Закона о планирању и изградњи, усклађен са изменама и допунама овог акта објављеним у „Службеном гласнику РС“, у броју 62 од 27. јула 2023. године.

Осим овог закона, садржани су и следећи прописи:
‒ Закон о озакоњењу објеката;
– Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова;
‒ Правилник o условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган Аутономне покрајине
– Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката;
‒ Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
– Уредба о локацијским условима и
‒ Правилник о садржини обрасца ‒ појединачног пописног листа за евидентирање незаконито изграђених објеката.