ПРЕГЛЕД РС 3/2010
ПРЕГЛЕД РС 3/2010
2010, броширан повез, латиница, 24 цм, 144 стр., ISSN 1452-7081
Пуна цена:
1.870,00 ДИН

Цена на сајту:
1.589,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
1.402,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
САДРЖАЈ:


ПРИВРЕДА СРБИЈЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ, 2011-2020
    Резиме
    Макроекономска пројекција развоја Србије 2011-2020
    Основни циљеви и претпоставке динамичног раста до 2020
    Пројекције запослености и кретања на тржишту рада
    Фискална и монетарна политика у функцији привредног раста
    Финансијски сектор и нови модел раста
    Реформа јавног сектора
    Реиндустријализација
    Енергетика
    Саобраћај
    Потенцијали за развој пољопривреде
    Електронске комуникације и информационо друштво
    Повећање извоза
    Регионални аспекти нове развојне стратегије
ПОЉОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 2010-2013 – СТАЊЕ И ПРОГРАМ РАЗВОЈА
    Резиме
    Промене у окружењу и позиција Србије
    Основне одлике развоја у периоду 2001-2010
    Циљеви и мере аграрне политике, 2010-2013
    Стање у секторима
    Производња и прерада осталих значајнијих производа
    Прилог: Акциони план по производним секторима
НОВИ ЗАКОНИ СРБИЈЕ (XXXV)
    Резиме
    Преглед нових закона у 2010. години
    Основне оцене о квалитету и примени
ЧАСОПИСИ У СРБИЈИ – ДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
    Резиме
    Критеријуми за вредновање и категоризацију
    Оснивачи и издавачи
    Финансирање
    Доступност и коришћење
    Дужина и учесталост излажења
    Језици и тематика
    Прилог: Преглед часописа из области друштвених и хуманистичких наука
АКТУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ (XIII)
    Резиме
    Како грађани Србије виде транзицију из социјализма у капитализам
    Употреба информационо-комуникационих технологија
    Положај жена полицајаца у полицијским службама зенаља из региона
ДОКУМЕНТИ
Декларације Народне скупштине о осуди ратних злочина
    Резиме
    Декларација о осуди злочина у Сребреници
    Декларација о осуди злочина учињених над припадницима српског народа и грађанима Србије
СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ
    Резиме
    Становништво
    Основни макроекономски индикатори
    Бруто друштвени производ и инфлација
    Запосленост, зараде, пензије
    Индустријска производња
    Пољопривреда
    Спољнотрговинска размена
    Штедња становништва и каматне стопе
    Платни биланс и спољни дуг Србије