КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ Према стању законодавства од 21. фебруара 2020. године
друго измењено и допуњено издање, 2020, 16 х 24 цм, 1616 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2479-1
Пуна цена:
4.730,00 ДИН

Цена на сајту:
4.020,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
3.547,50 ДИН
+ (трошкови доставе)

Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу представља исцрпну и свеобухватну научну и практичну обраду новог српског извршног процесног права и, по својој садржини и обиму, значајну књигу у којој су садржана неопходна тумачења института поступка извршења и обезбеђења и анализа њихове правнополитичке и правнотехничке функције кроз важећа законска решења. Kоментар законских одредаба поткрепљен је многобројним сентенцама и судским одлукама које илуструју примену извршне процедуре у пракси. Уз коментар сваке главе законског текста приложени су и примери поднесака или одлука, као практични подсетник на садржину радњи које се предузимају у поступку извршења и обезбеђења. У другом, допуњеном и измењеном издању које аутори предају стручној и научној јавности, регистрована су и коментарисана новелирана законска решења и ставови судске праксе који су утицали на законодавца. Осим тога, указано је на нова спорна питања која се јављају или и даље егзистирају упркос извршеним законским променама а најчешће су резултат самог институционалног оквира извршне процедуре, организације правосудног система и правне немогућности да се пред највишом судском инстанцом уједначи судска пракса.

Коментар je писан за правнике практичаре који у својој свакодневној делатности примењују правила поступка извршења и поступка обезбеђења – за судије, јавне извршитеље, адвокате, правобраниоце, правнике у службама правне помоћи јединица локалне самоуправе, правнике у центрима за социјални рад, правнике који заступају правна лица и предузетнике и правнике који као представници синдиката заступају чланове синдиката. Осим правника који се у свакодневном професионалном раду сусрећу с применом изузетно сложеног извршног процесног права, Коментар је од користи кандидатима за полагање правосудног или јавноизвршитељског испита, правницима који се баве едукативним радом на високошколским институцијама, студентима права на свим нивоима студија.

Коментар представља коауторски рад универзитетских професора, др Гордане Станковић и др Душице Палачковић, и јавног извршитеља Александре Трешњев, председника Коморе јавних извршитеља.