АКТУЕЛНА ЧИТАЊА КАФКИНОГ ДЕЛА
АКТУЕЛНА ЧИТАЊА КАФКИНОГ ДЕЛА
прво издање, 2023, 228 стр., 13,5 х 20 цм, броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2971-0
Пуна цена:
1.430,00 ДИН

Цена на сајту:
1.358,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
1.287,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
Монографија Актуелна читања Кафкиног дела Катарине Пантовић представља драгоцен допринос књижевној теорији и компаратистици код нас. С обзиром на то да дело Франца Кафке има изузетну рецепцију у српској књижевности, преводилачку и креативну, важно је и у критичкој рецепцији указивати на новија, методолошки разноврсна приступања његовим књижевним остварењима. Ауторка у виду сажетог прегледа у првом делу студије указује на кључна тумачења Кафкине прозе током 20. века, посебно се задржавајући на студијама Кафка: ка мањинској књижевности Жила Делеза и Феликса Гатарија, „К“ Ђорђа Агамбена и „Ко поседује Кафку?“ Џудит Батлер. Ове иновативне постструктуралистичке увиде она представља са високом акрибичношћу и предочава уопште значај интердисциплинарности у читању Кафке.

               Проф. др Соња Веселиновић

У другом сегменту студије ауторка се одлучује за генерички приступ, те најпре сумира читаоцу историјат родних студија и њихову релевантност у пољу науке о књижевности, а опредељује се за три Кафкине приче – „Пресуду“, „Преображај“ и „Сеоског лекара“ – као илустративне за порозност родних идентитета код Кафке. Са савременог постструктуралистичког становишта ауторка виспрено указује на полисемију, херметичност и херменеутичку изазовност Кафкине уметности као оне која се опире дефинитивном тумачењу. Нарочито је прегнантна компаративна анализа два превода Кафкиног „Преображаја“ на српски језик кроз коју ауторка показује како своју сувереност пред Кафкиним текстом и поетском вредношћу његовог немачког изворника, тако и свој критички дар изражен кроз аргументовану оцену новог, Небеовог превода „Преображаја“ као инфериорног у односу на канонски превод Б. Живојиновића. Ауторка, такође, пажњу поклања захтевној теми Кафкиног утицаја на Хандкеа и из интертекстуалне призме коментарише низ формалних, стилско-језичких, мотивских и значењских паралела између дела двојице аутора.

               Доц. др Вук Петровић

Познато је да је Франц Кафка један од највише проучаваних писаца. Књига Катарине Пантовић Актуелна читања Кафкиног дела успешно предочава најбитније правце рецентних књижевних и филозофских тумачења овог аутора, успешно комбинујући помно читање, теоријска знања и своје изграђене филолошке компетенције како би нашој академској, али и широј јавности предочила начине на које се Кафка може читати и разумевати. Ово је несумњиво књига која представља значајан допринос проучавању и разумевању Франца Кафке у српској култури, али и бољем разумевању односа књижевне теорије, интерпретације, теорије рецепције и књижевне аксиологије.

             Проф. др Владимир Гвозден