КОМЕНТАР ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ
КОМЕНТАР ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ Са одабраном судском праксом и подзаконским прописима
прво издање, 2022, 16 x 24 цм, 1396 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2805-8
Пуна цена:
4.950,00 ДИН

Цена на сајту:
4.702,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
4.455,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
Коментар Закона о стечају првенствено је намењен практичарима, тј. свима онима који се непосредно или посредно баве стечајним правом (стечајне судије, стечајни управници, адвокати, лица запослена у министарствима, државним агенцијама и комисијама итд.).  

Коментар је писан са тежиштем на постојеће право, с циљем његове детаљне анализе како би били пружени одговори на бројна практична питања. Имајући у виду практичну оријентисаност, у Коментару је раније стечајно законодавство минимално анализирано, и то само онда када је постојала потреба да се укаже на промене које су се десиле и како би се што боље схватила позитивноправна решења. Због тога је у Коментару акценат стављен на судску праксу. Ставови праксе су интегрисани у текст, тако да тематски прате анализу сваког члана. Друга промена се тиче начина преузимања појединих судских ставова. Уместо да се приказују ставови у целости, цитирани су само делови правнорелевантних ставова.        Пракса која је у Коментару приказивана највећим делом се односи на новију праксу развијану након ступања на снагу Закона о стечају. Међутим, у Коментару се налазе и бројни ставови судске праксе настајали за време важења некадашњег Закона о стечајном поступку и Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Разлог за укључивање раније судске праксе је двострук: прво, многа стечајна решења се нису мењала доношењем нових закона, што значи да је и старија пракса у односу на решење данас правно релевантна, и друго, на мањем броју места приказана је превазиђена судска пракса, како би се указало на еволутивни развој наше стечајне праксе. Актуелна судска пракса може да се пронађе након наслова „Судска пракса“, а старија и данас неважећа пракса под насловом „Ранија судска пракса“.

Сваки члан је анализиран засебно. Највећи број чланова je коментарисан одвојено по ставовима (сваки став је посебна целина) или су ставови груписани по тематици.

Коментар, осим судске праксе, садржи и релевантне подзаконске прописе. Коментар Закона о стечају је писан са стањем прописа на дан 25. априла 2022. године.