КОМЕНТАР ЗАКОНА О МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА И КРИВИЧНОПРАВНОЈ ЗАШТИТИ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА
КОМЕНТАР ЗАКОНА О МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА И КРИВИЧНОПРАВНОЈ ЗАШТИТИ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА
прво издање, 2020, 16 х 24 цм, 564 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2528-6
Пуна цена:
3.850,00 ДИН

Цена на сајту:
3.657,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
3.465,00 ДИН
+ (трошкови доставе)

У овом коментару објашњени су „класични“ кривичноправни проблеми који имају теоријски и практични значај, попут питања кривице у малолетничком кривичном праву, низ кривичнопроцесних питања која извиру из правила поступка према малолетницима, као и неких правила кривичног поступка у којем се појављују малолетна лица као оштећена одређеним врстама кривичних дела, за која је начелно типичан висок степен тзв. секундарне виктимизације оштећеног/жртве кривичног дела. Због тога је овај коментар значајан за сагледавање бројних практичних проблема малолетничке делинквенције и кривичног права које се примењује у односу на малолетнике у кривичноправној сфери, са становишта кривичног материјалног права (старосна граница одговорности за кривично дело) и са становишта кривичног процесног права (поступак према малолетницима / заштита малолетних лица као оштећених у кривичном поступку), али такође и у погледу кривичног извршног права (извршење кривичних санкција и примена одређених мера према малолетницима.

Овај коментар је од користи свима онима који имају интереса за проучавање малолетничке делинквенције и малолетничког кривичног права и свима који су заинтересовани за проблеме заштите малолетних лица оштећених у кривичном поступку. Примарно је од користи онима који поступају у пракси као: судије за малолетнике, јавни тужиоци за малолетнике, адвокати у функцији браниоца малолетника/пуномоћника оштећеног малолетног лица, судије / јавни тужиоци у кривичном поступку у којем се појављује малолетно лице оштећено одређеном врстом кривичног дела и полицајци за малолетнике.