Едиција ВЛАДАВИНА ПРАВА Избором тема и квалитетом њихове научне обраде и презентације, ова едиција скреће пажњу на најважнија правна питања и проблеме из области правних наука. У складу с њеним називом објављујујемо дела из области теорије права, филозофије права и упоредног права која доприносе унапређивању наше правне и политичке културе. Њен циљ је да се правничкој и широј јавности приближе ставови и резултати истраживања савремених теоретичара и истраживача у правној науци. Сврха ове едиције jeсте и упознавање са страним правним системима, посебно из подручја Европске уније.
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ
Ново издање књиге Организовани крими­налитет – појам, појавни облици, кривична дела и кривични поступак у одређеној мери је измењено и допуњено у односу на претходно издање, до чега је делимично дошло како услед жеље аутора да се текст књиге у адекватној мери допуни новим садржајима, тако и због одређених промена у релевантним областима нашег и, иначе, последњих година веома динамичног кривичног законодавства. '
друго измењено и допуњено издање, 2018, 16 х 24 цм, 736 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2173-8
Пуна цена:
1.870,00 ДИН

Цена на сајту:
1.589,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.402,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ВЕШТИНА ПИСАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ
ВЕШТИНА ПИСАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ
Приручник и даље представља једино дело на домаћем тржишту које систематски обрађује област писања првостепене кривичне пресуде. Због великог интересовања, издавач је одлучио да убрзо објави и пето издање.'
пето издањe, 2018, 16 х 24 цм, 176 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2038-0
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
935,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
825,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
СРБИЈА И ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
СРБИЈА И ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Осим анализе и представљања случајева које је Република Србија изгубила пред Европским судом за људска права за кршење једног или више чланова Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, у овој књизи детаљно је објашњена судска пракса и стандарди које примењује овај суд. '
прво издање, 2017, 16 х 24 цм, 308 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-2118-9
Пуна цена:
880,00 ДИН

Цена на сајту:
748,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
660,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРОМЕНА ДУЖНИКА
ПРОМЕНА ДУЖНИКА
Домаћа правна теорија до сада није поклонила довољно пажње вољној промени дужника, иако се ради о једном практички важном и теоријски провокативном грађанскоправном институту. Ова књига садржи продубљену теоријску, компаративну, историјску и догматичку анализу правних механизама којима се постиже промена личности односно повећање броја личности на пасивној страни у облигацији, при чему сама облигација задржава свој идентитет. Ауторка приказује мукотрпан историјски развој идеје да обавеза може да се одвоји од личности дужника, то јест да идентитет дужника није одређујуће својство облигације. '
прво издање, 2017, 16 x 24 цм, 200 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-2035-9
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
561,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
495,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
РАСПРАВНО НАЧЕЛО У СРПСКОМ ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
РАСПРАВНО НАЧЕЛО У СРПСКОМ ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Од Закона о парничном поступку из 2004, а нарочито од садашњег Закона о парничном поступку, у судској пракси и делу литературе је овладала теза о доследној афирмацији расправног начела, односно становиште да суд нема више никакву одговорност у процесу прикупљања чињеничне грађе. У књизи „Расправно начело у српском парничном поступку“, аутор након исцрпног разматрања догматичких питања, а пре свега терета тврдње и доказивања с једне стране, и судијске дужности питања с друге, као и историјског и историјско-упоредноправног истраживања, обара ову тезу у складу са савременом методологијом права, долазећи до закључка да је важеће начело садашњег српског парничног поступка ‒ ублажено расправно начело.'
прво издање, 2016, 16 х 24 цм, 632 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1982-7
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
1.683,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.485,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЈАВНО И ПРИВАТНО ПРАВО
ЈАВНО И ПРИВАТНО ПРАВО
Током три деценије од објављивања докторске дисертације Владимира Водинелића, дело није изгубило ниуколико од своје вредности, ни као правнотеоријско дело, ни као правнодогматско (тј. као дело посвећено решавању проблема важећег права. Kасније објављени радови о јавном и приватном праву, у иностранству и код нас, не садрже ниједан аспект који није обухваћен овим делом, ни у погледу теорија о критеријуму разликовања јавног и приватног права, ни у погледу било ког другог питања из широког дијапазона правне проблематике, ни у погледу примењених и могућих начина решавања правних проблема. Аутор је у накнадно написаној уводној студији приказао и анализирао развој правне мисли о подели права на јавно и приватно у последњих тридесет година.   У практичном смислу, ова студија је у Србији  још актуелнија него што је била у време њеног настанка. Јер, тада подела правног система на јавно и на приватно право није била садржана у позитивном  праву. Последњих година, међутим, низ прописа наново употребљава изразе јавно и приватно право и изведенице одатле за разне правне појаве.  Због тога је разликовање јавног и приватног права постало неизбежан задатак који суд и други органи, али и сами адресати норми, неизоставно морају обавити да би могли применити меродавну правну норму која се служи тим изразима. ***Аутор је прошао сва академска звања на правним факултетима Свеучилишта у Сплиту, Универзитета Београд и Универзитета Унион у Београду. Почаствован је правним докторатом honoris causa Универзитета Сарланда. Ствара у тежишним подручјима Опште теорије приватног права, Општег дела грађанског права, Права личности, Стварног права и Права медија. Објавио у бројним монографијама и расправама стотине библиографских јединица. Био је уредник или заменик уредника Архива за правне и друштвене науке, Анала Правног факултета у Београду и Правних записа. Један је од оснивача Центра за унапређивање правних студија (ЦУПС) и Правног факултета Универзитета Унион у Београду. Учествовао је у припреми низа важећих закона. '
прво издање, 2016, 16 х 24 цм, 676 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-519-1470-9
Пуна цена:
1.760,00 ДИН

Цена на сајту:
1.496,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.320,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
Спортско и кривичноправно санкционисање допинга у спорту
Спортско и кривичноправно санкционисање допинга у спорту
У монографији „Спортско и кривичноправно санкционисање допинга у спорту“, др Вељко Делибашић и проф. др Сања Мандарић, користећи оригиналан и  мултидисциплинаран приступ, дефинисали су појам спорта, спортског такмичења и спортисте, објаснили појаву и појам допинга и допинг средстава, као и ефекте забрањених супстанци и забрањених метода у спорту. Нарочита пажња је посвећена актуелним допинг скандалима, као што је случај „мелдонијум“, суспензија Марије Шарапове, забрана учешћа руских спортиста на олимпијским играма у Рио де Жанеиру, али и упаду руске хакерске групе „Фенси бер“ у информациони систем Светске антидопинг агенције. Осим тога, указано је на везу организованог криминала и допинга у спорту, а посебно детаљно су анализирана кривична дела омогућавање употребе допинг средстава и неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава. Аутори су, такође, анализирали различите аспекте феномена допинга у спорту и последице по здравље спортиста. С циљем правилног разумевања проблема допинга, врло детаљно и прецизно одређен је однос између допинг средстава и забрањених психоактивних супстанци. На јасан и приступачан начин, у монографија је обрађен проблем спортског и кривичноправног санкционисања допинга, и указано на потребу за предузимањем мера за унапређење борбе против допинга у спорту.Монографија „Спортско и кривичноправно санкционисање допинга у спорту“ има вредан и значајан научни, теоријски и практичан допринос у борби против допинга у спорту. Захваљујући својој актуелности, јасном и приступачном начину на који је написана, намењена је широј читалачкој публици. ***Др Вељко М. Делибашић у својој адвокатској пракси бави се претежно кривичноправним предметима. У професионалној каријери поступао је пред страним и домаћим кривичним судовима.    Одржао је бројна предавања студентима Више школе унутрашњих послова у Београду, односно Полицијске академије и студентима основних и дипломских-мастер студија на правним факултетима у Србији. Током 2012. био је члан Радне групе Министарства правде и државне управе за израду Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку. Члан Радне групе за кривично право Адвокатске коморе Србије постао је у новембру 2012, а у новембру 2013. изабран је за предавача Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије. Одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије именован је 2014. за шефа Катедре за кривично право Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије. Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 28. јануара 2016. стекао је звање научног сарадника. До сада је написао и објавио већи број стручних и научних радова и четири монографије.Др Сања Д. Мандарић професор је на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ангажована је за извођење наставе на Учитељском факултету Универзитета у Београду и на Учитељском факултету на мађарском језику Универзитета у Новом Саду.Објавила је више од шездесет научних и стручних радова у домаћим и страним часописима, три монографије и један уџбеник. '
прво издање, 2016, 16 х 24 цм, 280 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-1673-4
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
561,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
495,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ДРЖАВА И ЊЕНА ВЛАСТ
ДРЖАВА И ЊЕНА ВЛАСТ
Књига Оливијеа Боа „Држава и њена власт“, објављена у саиздаваштву „Службеног гласника“ и Правног факултета Универзитета у Београду, представља изузетно вредну студију о проблему суверености, „угаоном камену“ уставног права и политичке теорије, али и другим питањима опште теорије права. Оливије Бо (1958‒ ), француски теоретичар права, није само „реактуализовао“ Боденово схватање појма суверености него га је представио из једног сасвим другог угла. Боова студија, како закључују проф. др Танасије Маринковић и др Марко Божић у свом уводном тексту, „далеко надилази оквире приказа историјског зачећа једног појма, већ тај појам разлаже у аналитичком кључу за који је небитно да ли се сувереност приписује једном човеку, групи људи или читавом народу докле год он у правном дискурсу игра ону улогу која му је првобитно дата. О суверености се овде, дакле, расправља не (само) као о монархијској суверености, већ пре свега као о конститутивном појму модерне државе без којег се последња не да замислити.“ Аутор кроз оптику матичног појма и теорије суверености разматра и друге важна питања, као што су однос између установљавајуће и установљене власти, контрола уставности, промена устава, карактер уставног акта, природа револуција и државних удара, али и проблем суверености у контексту стварања Европске уније и споразума из Мастрихта. Због тога, ово дело препоручујемо свима онима који истражују или имају намеру да се на студиозан начин баве феноменом државе и државне власти.Књигу је превео др Марко Божић, научни сарадник Универзитета Сорбона ‒ Париз IV.'
саиздаваштво са Правним факултетом Универзитета у Београду, превео Марко Божић, прво издање, 2016, 15 х 24 цм, 528 стр., ћирилица, броширан повез, ISBN 978-86-519-0907-1
Пуна цена:
2.200,00 ДИН

Цена на сајту:
1.870,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.650,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ
ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ
У уводу ове монографије ауторка концизно, на приступачан и разумљив начин уводи аутора у комплексну област грађанскоправне одговорности ‒ одговорност која се може засновати без обзира на кривицу одговорног лица. У првом делу („Основна питања“) изложене су основе одговорности, појам објективне одговорности, однос субјективне и објективне одговорности, и посебно, општа норма о одговорности, карактеристична за домаће право (за разлику од свих оних европских правних система који у области одговорности познају само оно што се назив ad hoc легислатива). Потом следе излагања о објективној одговорности у римском праву, о пореклу објективне одговорности у домаћем праву, друштвеним и правно-политичким разлозима за заснивање одговорности на објективном принципу, приближавању субјективне и објективне одговорности, видовима објективне одговорности и правној природи одговорности за повреду уговорне обавезе. Ауторка разматра и могућност да се одговорност за другога заснује на објективном принципу, као и одговорност више лица за исту штету. У другом делу књиге („Одговорност за опасну ствар и опасну делатност“) ауторка испитује централни случај објективне одговорности у српском праву и, уопште, у оним правни системима који познају општу норму о одговорности без обзира на кривицу. У трећем делу („Посебни облици објективне одговорности“) ауторка је анализира низ специјалних режима објективне одговорности, као што су одговорност за штету од грађевине, одговорност за штету од животиње, одговорност у случају удеса изазваног моторним возилима у покрету, одговорност произвођача ствари с недостатком, одговорност државе за штету од аката јавног насиља, одговорност организатора приредбе, одговорности у вези с обавезом закључења уговора и у вези с вршењем послова од општег интереса. '
прво издање, 2016, 16 х 24 цм, 260 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-0865-4
Пуна цена:
880,00 ДИН

Цена на сајту:
748,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
660,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ЕВРОПСКО ПРАВО ЉУДСКИХ ПРАВА
ЕВРОПСКО ПРАВО ЉУДСКИХ ПРАВА
У овој књизи аутор је на прегледан и садржајан начин истражио најважнија питања у вези са Европском конвенцијом за заштиту људских права. Први део књиге посвећен је тексту саме Конвенције ‒ постанку, органима за спровођење Конвенције, начелима, важењу и примени Конвенције; у другом делу предмет истраживања је положај Европског суда за људска права из Стразбура и поступак пред овим Судом; у трећем делу аутор је анализирао праксу Суда, а последња целина књиге посвећена је извршавању судских одлука.У другом издању читалац ће пронаћи најновију судску праксу Европског суда за људска права, као и коментаре најновијих пресуда. Посебна вредност овог издања последица је околности да је аутор до 12. априла 2015. био судија oвог суда и учествовао је у доношењу значајног броја пресуда које помиње и коментарише у својој књизи.Књига је намењена како онима који желе да се упусте у студије европског права људских права, тако и практичарима. Међу овима другим подједнако је могу користити адвокати као и судије. Ово због тога што Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и право које је стразбуршки суд створио примењујући Конвенцију представљају део унутрашњег правног поретка Републике Србије.'
друго измењено и допуњено издање, 2016, 16 х 24 цм, 524 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1913-1
978-86-519-1913-1
Пуна цена:
1.430,00 ДИН

Цена на сајту:
1.215,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.072,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
   1 2 3 ->