Едиција ВЛАДАВИНА ПРАВА Избором тема и квалитетом њихове научне обраде и презентације, ова едиција скреће пажњу на најважнија правна питања и проблеме из области правних наука. У складу с њеним називом објављујујемо дела из области теорије права, филозофије права и упоредног права која доприносе унапређивању наше правне и политичке културе. Њен циљ је да се правничкој и широј јавности приближе ставови и резултати истраживања савремених теоретичара и истраживача у правној науци. Сврха ове едиције jeсте и упознавање са страним правним системима, посебно из подручја Европске уније.
ПРАВО НА МИРНО УЖИВАЊЕ ИМОВИНЕ И ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
ПРАВО НА МИРНО УЖИВАЊЕ ИМОВИНЕ И ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Награда Фондације „Миодраг Јовичић“ за најбоље урађен докторски рад из области уставног права и политичког система одбрањен у академској 2016/2017. и 2017/2018. Право на мирно уживање имовине припада оним људским правима која гарантује Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и несумњиво је једно од најважнијих права за човека, и једно од људских права за које се највише тражи заштита пред Европским судом за људска права. О томе говори и податак који је објавио сам Суд – од оснивања Суда до данас, узимајући у обзир све пресуде које је донео, 55% свих утврђених повреда права односи се на повреду права на правично суђење у разумном року (члан 6. Конвенције) или на повреду права на мирно уживање имовине (члан 1. Протокола 1 уз Конвенцију).'
прво издање, 2018, 16 х 24 цм, 272 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-2217-9
Пуна цена:
880,00 ДИН

Цена на сајту:
748,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
660,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Слободан М. Марковић отпочео је своју академску каријеру 1981. као асистент приправник на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу. Од 2000. је у звању редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, за предмет Право интелектуалне својине на основним, мастер и докторским студијама.'
друго допуњено издање,2018, 16 х 24 цм, 356 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-2231-5
Пуна цена:
1.485,00 ДИН

Цена на сајту:
1.262,25 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.113,75 ДИН
+ (трошкови доставе)
СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
"Књига ʼСпречавање и сузбијање насиља у породициʼ представља значајан допринос нашој, пре свега кривичноправној, теорији од које ће истовремено имати користи и наша судска пракса. Она је намењена, с једне стране, стручним и научним круговима, а са друге стране представља веома користан материјал за оне који у пракси раде на сузбијању криминалитета почевши од органа унутрашњих послова, преко тужилаштва до судова и установа које учествују у спречавању и сузбијању насиља у породици.“'
прво издање, 2018, 16 х 24 цм, 532 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2138-7
Пуна цена:
1.540,00 ДИН

Цена на сајту:
1.309,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.155,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
 У књизи је објашњена правна природа права на суђење у разумном року, установљено чланом 6. став. 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, веза овог права са другим правима и слободама из Конвенције, као и институтима изграђеним кроз праксу Европског суда за људска права.  У другом делу, анализиран је институт права на суђење у разумном року у упоредноправној пракси, указано је на предности и мане појединих модела који се користе у националним системима. '
треће измењено и допуњено издање, 2018, 16 х 24 цм, 296 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-2188-2
Пуна цена:
825,00 ДИН

Цена на сајту:
701,25 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
618,75 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ
Ново издање књиге Организовани крими­налитет – појам, појавни облици, кривична дела и кривични поступак у одређеној мери је измењено и допуњено у односу на претходно издање, до чега је делимично дошло како услед жеље аутора да се текст књиге у адекватној мери допуни новим садржајима, тако и због одређених промена у релевантним областима нашег и, иначе, последњих година веома динамичног кривичног законодавства. '
друго измењено и допуњено издање, 2018, 16 х 24 цм, 736 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2173-8
Пуна цена:
1.870,00 ДИН

Цена на сајту:
1.589,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.402,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
ВЕШТИНА ПИСАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ
ВЕШТИНА ПИСАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ
Приручник и даље представља једино дело на домаћем тржишту које систематски обрађује област писања првостепене кривичне пресуде. Због великог интересовања, издавач је одлучио да убрзо објави и пето издање.'
пето издањe, 2018, 16 х 24 цм, 176 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2038-0
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
935,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
825,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
СРБИЈА И ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
СРБИЈА И ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Осим анализе и представљања случајева које је Република Србија изгубила пред Европским судом за људска права за кршење једног или више чланова Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, у овој књизи детаљно је објашњена судска пракса и стандарди које примењује овај суд. '
прво издање, 2017, 16 х 24 цм, 308 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-2118-9
Пуна цена:
880,00 ДИН

Цена на сајту:
748,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
660,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ПРОМЕНА ДУЖНИКА
ПРОМЕНА ДУЖНИКА
Домаћа правна теорија до сада није поклонила довољно пажње вољној промени дужника, иако се ради о једном практички важном и теоријски провокативном грађанскоправном институту. Ова књига садржи продубљену теоријску, компаративну, историјску и догматичку анализу правних механизама којима се постиже промена личности односно повећање броја личности на пасивној страни у облигацији, при чему сама облигација задржава свој идентитет. Ауторка приказује мукотрпан историјски развој идеје да обавеза може да се одвоји од личности дужника, то јест да идентитет дужника није одређујуће својство облигације. '
прво издање, 2017, 16 x 24 цм, 200 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-2035-9
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
561,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
495,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
РАСПРАВНО НАЧЕЛО У СРПСКОМ ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
РАСПРАВНО НАЧЕЛО У СРПСКОМ ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Од Закона о парничном поступку из 2004, а нарочито од садашњег Закона о парничном поступку, у судској пракси и делу литературе је овладала теза о доследној афирмацији расправног начела, односно становиште да суд нема више никакву одговорност у процесу прикупљања чињеничне грађе. У књизи „Расправно начело у српском парничном поступку“, аутор након исцрпног разматрања догматичких питања, а пре свега терета тврдње и доказивања с једне стране, и судијске дужности питања с друге, као и историјског и историјско-упоредноправног истраживања, обара ову тезу у складу са савременом методологијом права, долазећи до закључка да је важеће начело садашњег српског парничног поступка ‒ ублажено расправно начело.'
прво издање, 2016, 16 х 24 цм, 632 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1982-7
Пуна цена:
1.980,00 ДИН

Цена на сајту:
1.683,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.485,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
Спортско и кривичноправно санкционисање допинга у спорту
Спортско и кривичноправно санкционисање допинга у спорту
У монографији „Спортско и кривичноправно санкционисање допинга у спорту“, др Вељко Делибашић и проф. др Сања Мандарић, користећи оригиналан и  мултидисциплинаран приступ, дефинисали су појам спорта, спортског такмичења и спортисте, објаснили појаву и појам допинга и допинг средстава, као и ефекте забрањених супстанци и забрањених метода у спорту. Нарочита пажња је посвећена актуелним допинг скандалима, као што је случај „мелдонијум“, суспензија Марије Шарапове, забрана учешћа руских спортиста на олимпијским играма у Рио де Жанеиру, али и упаду руске хакерске групе „Фенси бер“ у информациони систем Светске антидопинг агенције. Осим тога, указано је на везу организованог криминала и допинга у спорту, а посебно детаљно су анализирана кривична дела омогућавање употребе допинг средстава и неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава. Аутори су, такође, анализирали различите аспекте феномена допинга у спорту и последице по здравље спортиста. С циљем правилног разумевања проблема допинга, врло детаљно и прецизно одређен је однос између допинг средстава и забрањених психоактивних супстанци. На јасан и приступачан начин, у монографија је обрађен проблем спортског и кривичноправног санкционисања допинга, и указано на потребу за предузимањем мера за унапређење борбе против допинга у спорту.Монографија „Спортско и кривичноправно санкционисање допинга у спорту“ има вредан и значајан научни, теоријски и практичан допринос у борби против допинга у спорту. Захваљујући својој актуелности, јасном и приступачном начину на који је написана, намењена је широј читалачкој публици. ***Др Вељко М. Делибашић у својој адвокатској пракси бави се претежно кривичноправним предметима. У професионалној каријери поступао је пред страним и домаћим кривичним судовима.    Одржао је бројна предавања студентима Више школе унутрашњих послова у Београду, односно Полицијске академије и студентима основних и дипломских-мастер студија на правним факултетима у Србији. Током 2012. био је члан Радне групе Министарства правде и државне управе за израду Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку. Члан Радне групе за кривично право Адвокатске коморе Србије постао је у новембру 2012, а у новембру 2013. изабран је за предавача Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије. Одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије именован је 2014. за шефа Катедре за кривично право Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије. Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 28. јануара 2016. стекао је звање научног сарадника. До сада је написао и објавио већи број стручних и научних радова и четири монографије.Др Сања Д. Мандарић професор је на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ангажована је за извођење наставе на Учитељском факултету Универзитета у Београду и на Учитељском факултету на мађарском језику Универзитета у Новом Саду.Објавила је више од шездесет научних и стручних радова у домаћим и страним часописима, три монографије и један уџбеник. '
прво издање, 2016, 16 х 24 цм, 280 стр., броширан повез, латиница, ISBN 978-86-519-1673-4
Пуна цена:
660,00 ДИН

Цена на сајту:
561,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
495,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
   1 2 3 ->