КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА Према стању Кривичног законика од 1. марта 2018. и према стању законодавства од 18. маја 2018. године
осмо допуњено издање, 2018, 16 х 24 цм, 1240 стр., тврд повез, ћирилица
978-86-519-2184-4
Пуна цена:
3.850,00 ДИН

Цена на сајту:
3.273,00 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
2.887,50 ДИН
+ (трошкови доставе)

Потреба за новим издањем Коментара искоришћена је да се, без обзира на то што КЗ Србије у међувремену није мењан, унесу нека питања која претходно издање није садржало. Коментар Кривичног законика, ма колико био обиман, никада не може да буде потпун, тако да увек има места за његову допуну као и за детаљније објашњење изнетих ставова. При томе, циљ је био да се не прекорачи обим који би био сметња за његово коришћење. Већи број питања и допуна (од којих се део односи на узимање у обзир и коментарисање најновије судске праксе) дат је на концизан начин тако да ово издање није знатно обимније од претходног. Допуне су унете како у области Општег дела (нпр. код основа који искључују противправност а нису предвиђени у КЗ, код условног отпуста или одузимања возачке дозволе), тако и код већег броја кривичних дела (принуда, злоупотреба поверења у обављању привредне делатности, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и др.).

Иако овај коментар од свог првог издања (што је често случај када су у питању коментари кривичних законика) претендује да користи и научни приступ и да се не бави само питањима која су од значаја за праксу и примену кривичног права, унете интервенције овом приликом претежно се односе на питања која имају практични значај и која су се у пракси јавила као спорна.

Dodajte komentar
Тренутно нема коментара за одабрану књигу. Будите први који ће написати коментар.