ПРЕГЛЕД РС 3/2012
ПРЕГЛЕД РС 3/2012
2012, броширан повез, латиница, 24 цм, 136 стр., ISSN 1452-7081
Пуна цена:
1.870,00 ДИН

Цена на сајту:
1.589,50 ДИН + (трошкови доставе)

Цена за чланове клуба са попустом:
1.402,50 ДИН
+ (трошкови доставе)
САДРЖАЈ:
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У СРБИЈИ 6. МАЈА 2012.
   Резиме
   Политичке и друге околности између два изборна циклуса и у периоду избора
   Правни оквир
   Резултати избора
   Упоредни преглед локалних избора 2008. и 2012.
   Закључне оцене
НОВИ ЗАКОНИ СРБИЈЕ (XXXX)
   Резиме
   Преглед и прикази нових закона
ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
   Резиме
   Основни подаци, производња и спољнотрговинска размена
   Најзначајнији релативни и апсолутни показатељи по гранама и групацијама
   Највеће и најуспешније компаније
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
   Резиме
   Национални и међународни законски оквири и документи
   Стварање отпада и поступање са отпадом
   Извоз и увоз
   Предузећа овлашћена за управљање отпадом и рециклажни центри
   Депоније и организовано прикупљање и уклањање отпада
   Прилог: Закони и други прописи
АКТУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ (XXI)
   Резиме
   Јавно мњење о корупцији у Србији
   Грађани Србије о безбедности и безбедносним интеграцијама
   Употреба информационо-комуникационих технологија у Србији, 2012.
    Предузетништво жена у Србији
СРБИЈА У МЕЂУНАРОДНИМ ИНДЕКСИМА, 2009-2012.
   Резиме
   Економски индекси
   Индекси демократских тековина
СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ
   Становништво
   Основни макроекономски показатељи
   Бруто домаћи производ Србије 2001-2012 (I-VI)
   Цене
   Запосленост, зараде, пензије
   Индустријска производња
   Пољопривреда
   Финансијско пословање привредних друштава и предузетника
   Пословно банкарство
   Осигурање
   Спољнотрговинска размена
   Платни биланс и задуженост